Trang chủ » Ống nhựa Europipe » Ba Chạc 90° CB PPR Europipe

Ba Chạc 90° CB PPR Europipe

te-deu-ppr

 

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 25-20-25 —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 32-20-32 —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 40-20-40 —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 50-20-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 32-25-32 —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 40-25-40 —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 50-25-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 63-25-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 75-25-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 40-32-40 —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 50-32-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 50-40-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 63-32-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 75-32-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 63-40-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 75-40-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 63-50-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 75-50-75 —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 90-50-90 —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 75-63-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 90-63-90 —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 90-75-90 —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 110-63-110 —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 110-75-110 —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR EuroPipe 110-90-110 —– Cái 460.000

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong