Bích PPR Bình Minh

Bích PPR Bình Minh (Bu PPR+ vai bích thép)

mat-bich-pprBích PPR

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Bích PPR 50 Bình Minh Ø 50 Cái 533.500
Bích PPR 63 Bình Minh Ø 63 Cái 643.500
Bích PPR 75 Bình Minh Ø 75 Cái 707.300
Bích PPR 90 Bình Minh Ø 90 Cái 893.200
Bích PPR 110 Bình Minh Ø 110 Cái 1.064.800
Bích PPR 140 Bình Minh Ø 140 Cái 1.617.000

>>>Ống nhựa ppr Vesbo
>>> Ống nhựa ppr Blue Ocean