Trang chủ » blue ocean » Phụ kiện ppr Blue ocean

Phụ kiện ppr Blue ocean

Tê đều Blue Ocean

tê đều blue ocean

Tê đều PPR Blue Ocean

tê đều blue ocean

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Kích cỡ “Đơn giá
Tê đều Blue Ocean Ф20 (vnđ/c)”
Tê đều Blue Ocean Ф25 8,500
Tê đều Blue Ocean Ф32 12,600
Tê đều Blue Ocean Ф40 22,500
Tê đều Blue Ocean Ф50 38,900
Tê đều Blue Ocean Ф63 67,000
Tê đều Blue Ocean Ф75 148,000
Tê đều Blue Ocean Ф90 330,500
Tê đều Blue Ocean Ф110 527,500
Tê đều Blue Ocean Ф125 789,800
Tê đều Blue Ocean Ф140 1,565,000
Tê đều Blue Ocean Ф160 2,206,500

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Tê giảm hai đầu Blue Ocean

tê giảm 2 đầu blue ocean

Tê giảm hai đầu PPR Blue Ocean

tê giảm 2 đầu blue ocean

 

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Tê Giảm haiđầu                                Side Reducing Tee 

STT

Quy cách ĐVT Giá (VAT)
1 Tê giảm hai đầu Blue Ocean 25-20-20 Cái

             18,750

2

Tê giảm hai đầu Blue Ocean 32-20-20 Cái              26,700
3 Tê giảm hai đầu Blue Ocean 32-25-25 Cái

             30,750

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Saddle Blue Ocean

Saddle PPR Blue Ocean

saddle-ppr

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Saddle

STT Quy cách ĐVT Giá (VAT)

1

Saddle Blue Ocean 40×20 Cái              25,080
2 Saddle Blue Ocean 40×25 Cái

             29,070

3

Saddle Blue Ocean 50×20 Cái              25,650
4 Saddle Blue Ocean 50×25 Cái

             29,260

5

Saddle Blue Ocean 63×20 Cái              26,600
6 Saddle Blue Ocean 63×25 Cái

             30,400

7

Saddle Blue Ocean 63×32 Cái              38,000
8 Saddle Blue Ocean 75×20 Cái

             27,550

9

Saddle Blue Ocean 75×25 Cái              31,350
10 Saddle Blue Ocean 75×32 Cái

             40,850

11

Saddle Blue Ocean 75×40 Cái              67,450
12 Saddle Blue Ocean 90×20 Cái

             31,350

13

Saddle Blue Ocean 90×25 Cái              34,200
14 Saddle Blue Ocean 90×32 Cái

             43,700

15

Saddle Blue Ocean 90×40 Cái              80,750
16 Saddle Blue Ocean 110×20 Cái

             31,350

17

Saddle Blue Ocean 110×25 Cái              36,100
18 Saddle Blue Ocean 110×32 Cái

             44,080

19

Saddle Blue Ocean 110×40 Cái              92,150
20 Saddle Blue Ocean 110×50 Cái

           114,000

21

Saddle Blue Ocean 125×20 Cái              33,250
22 Saddle Blue Ocean 125×25 Cái

             36,100

23

Saddle Blue Ocean 125×32 Cái              44,650
24 Saddle Blue Ocean 125×40 Cái

             83,600

25

Saddle Blue Ocean 125×50 Cái            115,900
26 Saddle Blue Ocean 125×63 Cái

             93,000

>>>>  Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Saddle ren ngoài Blue Ocean

saddle-ren-ngoai-blue-ocea

Saddle ren ngoài PPR Blue Ocean

saddle-ren-ngoai-blue-ocea
saddle-ren-ngoai-blue-ocea
Kích cỡ “Đơn giá
Saddle ren ngoài Blue Ocean 20×1/2″ (vnđ/c)”
Saddle ren ngoài Blue Ocean 20×3/4″ 59,800
Saddle ren ngoài Blue Ocean 25×1/2″ 79,500
Saddle ren ngoài Blue Ocean 25×3/4″ 63,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 32×1″ 89,500
Saddle ren ngoài Blue Ocean 32×1/2″ 255,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 40×1 1/4″ 225,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 50×1 1/2″ 423,800
Saddle ren ngoài Blue Ocean 63×2″ 449,500
Saddle ren ngoài Blue Ocean 75×2 1/2″ 620,000
Saddle ren ngoài Blue Ocean 90×3 1,419,000

 

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh