Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Gioăng cao su dùng cho sản phẩm uPVC

Gioăng cao su dùng cho sản phẩm uPVC

Gioăng cao su hệ INCH

gioang-cao-su-upvc-1
VẬT LIỆU

Gioăng cao su – Nhựa Bình Minh được sản xuất từ cao su tổng hợp Niltril – NBR(Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệ inch và hệ mét) và cao su thiên nhiên – NR( Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệCIOD).

>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

TÍNH VẬT LÝ

– Độ cứng : 36 – 35 Shore A
– Độ bền kéo đứt, tối thiểu : 9.0 MPa
– Độ giản dài khi đứt, tối thiểu : 300 %

DN Dmin Hmin
mm mm mm mm
114 4 138 22
168 6 197 26
220 8 249 27

 

>>>> Phụ kiện HPDE ren Malaisia

 

Gioăng cao su hệ mét

gioang-cao-su-upvc-1
VẬT LIỆU

Gioăng cao su – Nhựa Bình Minh được sản xuất từ cao su tổng hợp Niltril – NBR(Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệ inch và hệ mét) và cao su thiên nhiên – NR( Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệCIOD)

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong

TÍNH VẬT LÝ

– Độ cứng : 36 – 35 Shore A
– Độ bền kéo đứt, tối thiểu : 9.0 MPa
– Độ giản dài khi đứt, tối thiểu : 300 %

DN Dmin Hmin
mm mm mm
63 80 16
75 95 18
90 111 19
110 134 22
125 150 23
140 166 23
160 187 25
180 209 26
200 230 27
225 256 29
250 284 30
280 317 33
315 353 35
355 397 37
400 446 40
150 498 42
500 553 46
560 617 49
630 692 53

 

Gioăng cao su hệ COID

gioang-cao-su-upvc-1
VẬT LIỆU

Gioăng cao su – Nhựa Bình Minh được sản xuất từ cao su tổng hợp Niltril – NBR(Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệ inch và hệ mét) và cao su thiên nhiên – NR( Cho ống và phụ tùng nhựa u.PVC hệCIOD)

>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

TÍNH VẬT LÝ

– Độ cứng : 36 – 35 Shore A
– Độ bền kéo đứt, tối thiểu : 9.0 MPa
– Độ giản dài khi đứt, tối thiểu : 300 %

DN Dmin Hmin
mm mm mm
100 147 23
150 207 27
200 258 31

>>>>> Ống nhựa HDPE 100 Đệ Nhất