Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Co cong r Bình Minh

co-cong-r

Co cong r

DN R Dmin Zmin Hmin d Z1min Hmin
mm mm mm mm mm mm mm mm
110 500 120 500 600 110.0 800 900
110 900 120 900 1000 110.0 1200 1300
114 500 133 500 600 114.3 800 900
114 900 133 900 1000 114.3 1200 1300