Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ kiện PPR Bình Minh

Phụ kiện PPR Bình Minh

Ba chạc 90 độ (tê cân) Bình Minh

Tê PPR Bình Minh (Ba chạc 90 độ)

te-ppr

>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Tê Đều                      Equal Tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

20 Cái 8,800
2 25 Cái        13,200

3

32 Cái 23,100
4 40 Cái

39,600

5

50 Cái 68,200
6 63 Cái

146,600

7

75 Cái    332,200          
8 90 Cái

530,200

9

110 Cái         793,100
10 125 Cái

1,738,000

11

160 Cái

2,156,000

>>>> Phụ tùng HDPE Gân & Gioăng cho ống HDPE gân

Đầu Nối thẳng PPR Bình Minh

Đầu Nối thẳng PPR

Đầu Nối thẳng PPR Bình Minh

mang-song-ppr

>>Ống Nhựa PPR Bình Minh

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Bình Minh Ø 20 Cái 6.600
Đầu nối thẳng PPR25 Bình Minh Ø 25 Cái 8.470
Đầu nối thẳng PPR 32 Bình Minh Ø 32 Cái 12.100
Đầu nối thẳng PPR 40 Bình Minh Ø 40 Cái 22.000
Đầu nối thẳng PPR 50 Bình Minh Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Bình Minh Ø 63 Cái 68.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Bình Minh Ø 75 Cái 147.000
Đầu nối thẳng PPR 90 Bình Minh Ø 90 Cái 212.300
Đầu nối thẳng PPR 110 Bình Minh Ø 110 Cái 397.100

 

Đầu Nối ren trong PPR Bình Minh

Đầu nối ren trong PPR Bình Minh

Đầu nối ren trong PPR Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Vinaconex

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 56.100
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Bình Minh Ø 25 Cái 62.700
Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 74.800
Đầu nối ren trong PPR 32-1″ Bình Minh Ø 32 Cái 264.000
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Bình Minh Ø 40 Cái 332.200
Đầu nối ren trong PPR 50-1.1/2″ Bình Minh Ø 50 Cái 371.800
Đầu nối ren trong PPR 63-2″ Bình Minh Ø 63 Cái 566.500
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/2″ Bình Minh Ø 75 Cái 1.419.000
Đầu nối ren trong PPR 20-3/4″ Bình Minh Ø 20-25 Cái 74.800
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Bình Minh Ø 25-20 Cái 62.700
Đầu nối ren trong PPR 32-3/4″ Bình Minh Ø 32-25 Cái 141.900

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

Đầu Nối ren ngoài Bình Minh

Đầu Nối ren ngoài 

dau-noi-ren-ngoai-ppr

 

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 63.800
Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Bình Minh Ø 25 Cái 67.100
Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 95.700
Đầu nối ren ngoài PPR 32-1” Bình Minh Ø 32 Cái 288.000
Đầu nối ren ngoài PPR 40-1.1/4 Bình Minh Ø 40 Cái 434.500
Đầu nối ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Bình Minh Ø 50 Cái 478.000
Đầu nối ren ngoài PPR 63-2″ Bình Minh Ø 63 Cái 658.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/2″ Bình Minh Ø 75 Cái 1595.000
Đầu nối ren ngoài PPR 32-3/4″ Bình Minh Ø 32-25 Cái 203.000
Đầu nối ren ngoài PPR 90-3″ Bình Minh Ø 90 Cái 1.870.000
Đầu nối ren ngoài PPR 110-4″ Bình Minh Ø 110 Cái 2.640.000

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Vinaconex

Zắc co nhựa ppr Bình Minh

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa PPR Bình Minh 

rac-co-nhua-ppr

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 Bình Minh Ø 20 Cái 105.000
Zắc co nhựa PPR 25 Bình Minh Ø 25 Cái 151.800
Zắc co nhựa PPR 32 Bình Minh Ø 32 Cái 224.400
Zắc co nhựa PPR 40 Bình Minh Ø 40 Cái 244.200
Zắc co nhựa PPR 50 Bình Minh Ø 50 Cái 330.000
Zắc co nhựa PPR 63 Bình Minh Ø 63 Cái Liên Hệ

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Zắc co ren trong Bình Minh

Zắc co ren trong Bình Minh

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 158.400
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 212.300
Zắc co ren trong PPR 32-1” Bình Minh Ø 32 Cái 317.900
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Bình Minh Ø 40 Cái 496.100
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Bình Minh Ø 50 Cái 900.900
Zắc co ren trong PPR 63-2″ Bình Minh Ø 63 Cái 1.518.000

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Zắc co ren ngoài Bình Minh

Zắc co ren ngoài Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Bình Minh Ø 20 Cái 179.300
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Bình Minh Ø 25 Cái 221.100
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Bình Minh Ø 32 Cái 324.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Bình Minh Ø 40 Cái 523.600
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Bình Minh Ø 50 Cái 976.800
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ Bình Minh Ø 63 Cái 1650.000

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong
>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Đầu Nối CB phun PPR Bình Minh

Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB phun PPR Bình Minh

con-thu-ppr

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Bình Minh —– Cái 7.150
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Bình Minh —– Cái 11.000
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Bình Minh —– Cái 15.950
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Bình Minh —– Cái 28.050
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Bình Minh —– Cái 55.000
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Bình Minh —– Cái 12.100
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Bình Minh —– Cái 17.050
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Bình Minh —– Cái 29.700
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Bình Minh —– Cái 59.950
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Bình Minh —– Cái 18.150
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Bình Minh —– Cái 31.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Bình Minh —– Cái 67.100
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Bình Minh —– Cái 37.400
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Bình Minh —– Cái 68.200
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Bình Minh —– Cái 67.750
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Bình Minh —– Cái 117.700
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Bình Minh —– Cái 119.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Bình Minh —– Cái 135.300
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Bình Minh —– Cái 188.100
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Bình Minh —– Cái 193.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Bình Minh —– Cái 267.300
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Bình Minh —– Cái 315.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Bình Minh —– Cái 321.200
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Bình Minh —– Cái 325.600

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong