Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ Tùng HDPE Bình Minh

Phụ Tùng HDPE Bình Minh

Phụ tùng hdpe chữ T

Tê đều HDPE Bình Minh

phu-tung-hpde-chu-t

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 90O (BA CHẠC 90O)  
                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/6/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)  

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 46 160 x 7,7 mm 8.0           269,346  
1 90 x 4.3 mm 8.0          57,935 47 160 x 9,5 mm 10.0           329,314  
2 90 x 5,4 mm 10.0          70,132 48 160 x 11,8 mm 12.5           401,986  
3 90 x 6,7 mm 12.5          86,902 49 160 x 14,6 mm 16.0           488,380  
4 90 x 8,2 mm 16.0        105,454 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        127,050 48 180 x 6,9 mm 6.0           281,543  
DN110 49 180 x 8.6 mm 8.0           347,609  
6 110 x 4,2 mm 6.0        100,115 50 180 x 10,7 mm 10.0           426,888  
7 110 x 5,3 mm 8.0        124,509 51 180 x 13,3 mm 12.5           523,954  
8 110 x 6,6 mm 10.0        152,460 52 180 x 16,4 mm 16.0           637,283  
9 110 x 8,1 mm 12.5        183,968 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        221,575 50 200 x 7,7 mm 6.0           432,986  
DN125 51 200 x 9,6 mm 8.0           534,626  
11 125 x 4,8 mm 6.0        127,050 52 200 x 11,9 mm 10.0           653,545  
12 125 x 6,0 mm 8.0        156,526 53 200 x 14,7 mm 12.5           796,349  
13 125 x 7,4 mm 10.0        191,591 54 200 x 18,2 mm 16.0           968,629  
14 125 x 9,2 mm 12.5        234,788 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        284,592 55 225 x 8,6 mm 6.0           558,004  
DN140 56 225 x 10,8 mm 8.0           692,677  
16 140 x 5,4 mm 6.0        163,640 57 225 x 13,4 mm 10.0           850,219  
17 140 x 6,7 mm 8.0        200,739 58 225 x 16,6 mm 12.5        1,037,236  
18 140 x 8,3 mm 10.0        245,461 59 225 x 20,5 mm 16.0        1,258,303  
19 140 x 10,3 mm 12.5        299,838 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        361,838 60 250 x 9,6 mm 6.0           790,251  
DN160 61 250 x 11,9 mm 8.0           968,629  
21 160 x 6,2 mm 6.0        220,051 62 250 x 14,8 mm 10.0        1,190,713  
22 250 x 18,4 mm 12.5     1,460,059 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0     1,768,028 63 450 x 17,2 mm 6.0        3,626,007  
DN280 64 450 x 21,5 mm 8.0        4,486,898  
25 280 x 10,7 mm 6.0     1,011,318 65 450 x 26,7 mm 10.0        5,507,872  
26 280 x 13,4 mm 8.0     1,254,746 66 450 x 33,1 mm 12.5        6,739,748  
27 280 x 16,6 mm 10.0     1,535,780 67 450 x 40,9 mm 16.0        8,179,479  
28 280 x 20,6 mm 12.5     1,878,307 DN500  
29 280 x 25,4 mm 16.0     2,276,736 68 500 x 19,1mm 6.0        4,794,867  
DN315 69 500 x 23,9 mm 8.0        5,934,760  
30 315 x 12,1 mm 6.0     1,511,895 70 500 x 29,7 mm 10.0        7,296,227  
31 315 x 15,0 mm 8.0     1,850,864 71 500 x 36,8 mm 12.5        8,917,894  
32 315 x 18.7 mm 10.0     2,281,818 72 500 x 45,4 mm 16.0      10,824,152  
33 315 x 23,2 mm 12.5     2,792,559 DN560  
34 315 x 28,6 mm 16.0     3,380,546 73 560 x 21,4 mm 6.0        5,963,727  
DN355 74 560 x 26,7 mm 8.0        7,358,736  
35 355 x 13,6 mm 6.0     2,129,866 75 560 x 33,2 mm 10.0        9,041,386  
36 355 x 16,9 mm 8.0     2,619,771 76 560 x 41,2 mm 12.5      11,043,186  
37 355 x 21,1 mm 10.0     3,237,742 77 560 x 50,8 mm 16.0      13,348,889  
38 355 x 26,1 mm 12.5     3,947,189 DN630  
39 355 x 32,2 mm 16.0     4,783,687 78 630 x 24,1 mm 6.0        7,089,390  
DN400 79 630 x 30,0 mm 8.0        8,707,499  
37 400 x 15,3 mm 6.0     2,779,854 80 630 x 37,4 mm 10.0      10,706,249  
38 400 x 19,1 mm 8.0     3,438,989 81 630 x 46,3 mm 12.5      13,020,084  
39 400 x 23,7 mm 10.0     4,212,978 82 630 x 57,2 mm 16.0      15,728,282  
40 400 x 29,4 mm 12.5     5,155,181 DN710  
41 400 x 36,3 mm 16.0     6,256,450 83 710 x 27,2 mm 6.0      18,584,874  
42 710 x 33,9 mm 8.0   22,965,558 DN900  
43 710 x 42,1 mm 10.0   28,220,346 93 900 x 42,9 mm 8.0      42,394,044  
94 900 x 53,3 mm 10.0      52,110,828  
DN800 95  
43 800 x 30,6 mm 6.0   25,349,016 DN1000  
44 800 x 38,1 mm 8.0   31,294,956 96 1000 x 47,7 mm 8.0      55,841,016  
45 800 x 47,4 mm 10.0   38,516,478 97 1000 x 59,3 mm 10.0      68,688,312  
DN1200  
97 1200 x 57,2 mm 8.0      89,727,792  
98 1200 x 67,9 mm 10.0    105,670,026  

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Phụ kiện hàn vinaconex

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 195
110 110 225
125 125 232
140 140 240
160 160 250
180 180 260
200 200 320
225 225 332
250 250 375
280 280 390
315 315 437
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 507
400 400 530
450 450 555
500 500 600
560 560 650
630 630 685
710 710 1175
800 800 1270
900 900 1370
1000 1000 1470
1200 1200 1650

>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Phụ tùng hdpe co 60

Chếch HDPE 60 Bình Minh (NỐI GÓC 60)

co-11

 

 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 60O (NỐI GÓC 60O)

(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
 
DN90 49 160 x 7,7 mm 8.0           238,095  
1 90 x 4,3 mm 8.0           56,160 50 160 x 9,5 mm 10.0           290,160  
2 90 x 5,4 mm 10.0           67,860 51 160 x 11,8 mm 12.5           353,925  
3 90 x 6,7 mm 12.5           84,240 52 160 x 14,6 mm 16.0           427,635  
4 90 x 8,2 mm 16.0         101,205 53 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0         121,680 54 180 x 6,9 mm 6.0           248,625  
DN110 55 180 x 8,6 mm 8.0           305,955  
6 110 x 4,2 mm 6.0           87,165 56 180 x 10,7 mm 10.0           374,985  
7 110 x 5,3 mm 8.0         108,225 57 180 x 13,3 mm 12.5           458,640  
8 110 x 6,6 mm 10.0         131,625 58 180 x 16,4 mm 16.0           552,240  
9 110 x 8,1 mm 12.5         159,120 59 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0         191,295 60 200 x 7,7 mm 6.0           382,590  
DN125 61 200 x 9,6 mm 8.0           471,510  
11 125 x 4,8 mm 6.0         114,075 62 200 x 11,9 mm 10.0           575,640  
12 125 x 6,0 mm 8.0         139,815 63 200 x 14,7 mm 12.5           698,490  
13 125 x 7,4 mm 10.0         190,710 64 200 x 18,2 mm 16.0           848,250  
14 125 x 9,2 mm 12.5         231,660 65 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0         277,290 66 225 x 8,6 mm 6.0           489,832  
DN140 67 225 x 10,8 mm 8.0           607,052  
16 140 x 5,4 mm 6.0         146,835 68 225 x 13,4 mm 10.0           743,526  
17 140 x 6,7 mm 8.0         178,425 69 225 x 16,6 mm 12.5           904,915  
18 140 x 8,3 mm 10.0         218,205 70 225 x 20,5 mm 16.0        1,095,186  
19 140 x 10,3 mm 12.5         265,005 71 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0         320,580 72 250 x 9,6 mm 6.0           691,994  
DN160 73 250 x 11,9 mm 8.0           847,155  
21 160 x 6,2 mm 6.0         195,390 74 250 x 14,8 mm 10.0        1,039,690  
22 250 x 18,4 mm 12.5      1,271,865 75 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0      1,535,751 76 450 x 17,2 mm 6.0        3,042,622  
DN280 77 450 x 21,5 mm 8.0        3,757,834  
24 280 x 10,7 mm 6.0         842,625 78 450 x 26,7 mm 10.0        4,602,724  
25 280 x 13,4 mm 8.0      1,043,654 79 450 x 33,1 mm 12.5        5,615,799  
26 280 x 16,6 mm 10.0      1,274,696 80 450 x 40,9 mm 16.0        6,793,095  
27 280 x 20,6 mm 12.5      1,555,005 81 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0      1,880,050 82 500 x 19,1 mm 6.0        3,983,214  
DN315 83 500 x 23,9 mm 8.0        4,919,841  
29 315 x 12,1 mm 6.0      1,271,790 84 500 x 29,7 mm 10.0        6,034,846  
30 315 x 15,0 mm 8.0      1,549,080 85 500 x 36,8 mm 12.5        7,358,809  
31 315 x 18,7 mm 10.0      1,855,620 86 500 x 45,4 mm 16.0        8,895,126  
32 315 x 23,2 mm 12.5      2,325,375 87 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0      2,801,565 88 560 x 21,4 mm 6.0        5,518,965  
DN355 89 560 x 26,7 mm 8.0        6,806,686  
34 355 x 13,6 mm 6.0      1,774,155 90 560 x 33,2 mm 10.0        8,356,028  
35 355 x 16,9 mm 8.0      2,178,479 91 560 x 41,2 mm 12.5      10,197,570  
36 355 x 21,1 mm 10.0      2,686,999 92 560 x 50,8 mm 16.0      12,317,156  
37 355 x 26,1 mm 12.5      3,268,568 93 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0      3,947,580 94 630 x 24,1 mm 6.0        7,198,551  
DN400 95 630 x 30,0 mm 8.0        8,850,390  
39 400 x 15,3 mm 6.0      2,303,061 96 630 x 37,4 mm 10.0      10,895,227  
40 400 x 19,1 mm 8.0      2,843,858 97 630 x 46,3 mm 12.5      13,269,073  
41 400 x 23,7 mm 10.0      3,476,393 98 630 x 57,2 mm 16.0      16,064,231  
42 400 x 29,4 mm 12.5      4,243,702 99 DN710  
43 400 x 36,3 mm 16.0      5,134,461 100 710 x 27,2 mm 6.0      14,343,872  
44 710 x 33,9 mm 8.0    17,696,250 101 DN900  
45 710 x 42,1 mm 10.0    21,716,838 102 900 x 42,9 mm 8.0      32,147,716  
DN800 103 900 x 53,3 mm 10.0      39,458,390  
46 800 x 30,6 mm 6.0    19,451,718 104 DN1000  
47 800 x 38,1 mm 8.0    23,981,958 105 1000 x 47,7 mm 8.0      42,380,395  
48 800 x 47,4 mm 10.0    29,474,874 106 1000 x 59,3 mm 10.0      52,052,458
Ghi chú: – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa  
  – Đối với phụ tùng có góc nối khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 154
110 110 175
125 125 176
140 140 176
160 160 177
180 180 178
200 200 229
225 225 231
250 250 262
280 280 263
315 315 295
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 347
400 400 349
450 450 352
500 500 374
560 560 397
630 630 401
710 710 854
800 800 909
900 900 964
1000 1000 1019
1200 1200 1109

>>Ống Nhựa PPR Bình Minh

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

Phụ tùng hpde co 22,5

Chếch 22,5 Bình Minh

co-22

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 22,5O (NỐI GÓC 22,5O)

 

                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 
STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái)  
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0           205,800  
1 90 x 4,3 mm 8.0               46,725 49 160 x 9,5 mm 10.0           250,950  
2 90 x 5,4 mm 10.0               56,700 50 160 x 11,8 mm 12.5           305,025  
3 90 x 6,7 mm 12.5               70,350 51 160 x 14,6 mm 16.0           369,600  
4 90 x 8,2 mm 16.0               85,050 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0             101,850 52 180 x 6,9 mm 6.0           214,200  
DN110 53 180 x 8,6 mm 8.0           263,025  
6 110 x 4,2 mm 6.0               76,125 54 180 x 10,7 mm 10.0           321,825  
7 110 x 5,3 mm 8.0               93,975 55 180 x 13,3 mm 12.5           392,700  
8 110 x 6,6 mm 10.0             114,975 56 180 x 16,4 mm 16.0           474,075  
9 110 x 8,1 mm 12.5             138,600 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0             166,425 58 200 x 7,7 mm 6.0           319,658  
DN125 59 200 x 9,6 mm 8.0           393,855  
11 125 x 4,8 mm 6.0               98,175 60 200 x 11,9 mm 10.0           480,757  
12 125 x 6,0 mm 8.0             120,750 61 200 x 14,7 mm 12.5           584,430  
13 125 x 7,4 mm 10.0             149,100 62 200 x 18,2 mm 16.0           708,939  
14 125 x 9,2 mm 12.5             181,125 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0             219,450 63 225 x 8,6 mm 6.0           407,068  
DN140 64 225 x 10,8 mm 8.0           504,643  
16 140 x 5,4 mm 6.0             127,050 65 225 x 13,4 mm 10.0           617,971  
17 140 x 6,7 mm 8.0             154,350 66 225 x 16,6 mm 12.5           752,136  
18 140 x 8,3 mm 10.0             189,525 67 225 x 20,5 mm 16.0           910,186  
19 140 x 10,3 mm 12.5             230,475 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0             277,725 68 250 x 9,6 mm 6.0           567,151  
DN160 69 250 x 11,9 mm 8.0           694,709  
21 160 x 6,2 mm 6.0             168,000 70 250 x 14,8 mm 10.0           852,251  
22 250 x 18,4 mm 12.5          1,042,318 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0          1,259,320 71 450 x 17,2 mm 6.0        2,526,161  
DN280 72 450 x 21,5 mm 8.0        3,119,738  
24 280 x 10,7 mm 6.0             719,611 73 450 x 26,7 mm 10.0        3,820,902  
25 280 x 13,4 mm 8.0             891,383 74 450 x 33,1 mm 12.5        4,662,481  
26 280 x 16,6 mm 10.0          1,088,056 75 450 x 40,9 mm 16.0        5,639,699  
27 280 x 20,6 mm 12.5          1,327,927 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0          1,604,387 76 500 x 19,1 mm 6.0        3,361,692  
DN315 77 500 x 23,9 mm 8.0        4,152,248  
29 315 x 12,1 mm 6.0          1,071,525 78 500 x 29,7 mm 10.0        5,093,079  
30 315 x 15,0 mm 8.0          1,306,725 79 500 x 36,8 mm 12.5        6,206,240  
31 315 x 18,7 mm 10.0          1,604,925 80 500 x 45,4 mm 16.0        7,507,029  
32 315 x 23,2 mm 12.5          1,959,825 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0          2,361,450 81 560 x 21,4 mm 6.0        4,345,212  
DN355 82 560 x 26,7 mm 8.0        5,358,766  
34 355 x 13,6 mm 6.0          1,515,511 83 560 x 33,2 mm 10.0        6,579,462  
35 355 x 16,9 mm 8.0          1,860,600 84 560 x 41,2 mm 12.5        8,029,712  
36 355 x 21,1 mm 10.0          2,294,775 85 560 x 50,8 mm 16.0        9,697,777  
37 355 x 26,1 mm 12.5          2,791,950 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0          3,374,175 86 630 x 24,1 mm 6.0        5,927,543  
DN400 87 630 x 30 mm 8.0        7,287,740  
39 400 x 15,3 mm 6.0          1,959,416 88 630 x 37,4 mm 10.0        8,971,509  
40 400 x 19,1 mm 8.0          2,419,286 89 630 x 46,3 mm 12.5      10,936,972  
41 400 x 23,7 mm 10.0          2,957,470 90 630 x 57,2 mm 16.0      13,228,395  
42 400 x 29,4 mm 12.5          3,609,846 DN710  
43 400 x 36,3 mm 16.0          4,367,674 91 710 x 27,2 mm 6.0      13,238,610  
DN900 92 710 x 33,9 mm 8.0      16,338,630  
44 900 x 42,9 mm 8.0        29,683,962 93 710 x 42,1 mm 10.0      20,048,490  
45 900 x 53,3 mm 10.0        36,432,858 DN800  
DN1000 94 800 x 30,6 mm 6.0      18,645,858  
46 1000 x 47,7 mm 8.0        39,131,400 95 800 x 38,1 mm 8.0      22,985,886  
47 1000 x 59,3 mm 10.0        48,050,310 96 800 x 47,4 mm 10.0      28,250,838

Ghi chú: – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa

                -Các góc < 45 độ tính theo giá 45 độ. Đối với phụ tùng có góc nối khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

>>Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

>>> Ống PPR chịu tia cực tím

DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 158
110 110 180
125 125 182
140 140 183
160 160 185
180 180 187
200 200 239
225 225 242
250 250 274
280 280 277
315 315 311
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 365
400 400 369
450 450 374
500 500 399
560 560 425
630 630 432
710 710 890
800 800 949
900 900 1009
1000 1000 1069
1200 1200 1169

 

phụ tụng hpde co 45

Chếch HDPE Bình Minh CO 45O (NỐI GÓC 45O)

co-45

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 45O (NỐI GÓC 45O)  
                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)  
STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái)  
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0           205,800  
1 90 x 4,3 mm 8.0               46,725 49 160 x 9,5 mm 10.0           250,950  
2 90 x 5,4 mm 10.0               56,700 50 160 x 11,8 mm 12.5           305,025  
3 90 x 6,7 mm 12.5               70,350 51 160 x 14,6 mm 16.0           369,600  
4 90 x 8,2 mm 16.0               85,050 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0             101,850 52 180 x 6,9 mm 6.0           214,200  
DN110 53 180 x 8,6 mm 8.0           263,025  
6 110 x 4,2 mm 6.0               76,125 54 180 x 10,7 mm 10.0           321,825  
7 110 x 5,3 mm 8.0               93,975 55 180 x 13,3 mm 12.5           392,700  
8 110 x 6,6 mm 10.0             114,975 56 180 x 16,4 mm 16.0           474,075  
9 110 x 8,1 mm 12.5             138,600 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0             166,425 58 200 x 7,7 mm 6.0           319,658  
DN125 59 200 x 9,6 mm 8.0           393,855  
11 125 x 4,8 mm 6.0               98,175 60 200 x 11,9 mm 10.0           480,757  
12 125 x 6,0 mm 8.0             120,750 61 200 x 14,7 mm 12.5           584,430  
13 125 x 7,4 mm 10.0             149,100 62 200 x 18,2 mm 16.0           708,939  
14 125 x 9,2 mm 12.5             181,125 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0             219,450 63 225 x 8,6 mm 6.0           407,068  
DN140 64 225 x 10,8 mm 8.0           504,643  
16 140 x 5,4 mm 6.0             127,050 65 225 x 13,4 mm 10.0           617,971  
17 140 x 6,7 mm 8.0             154,350 66 225 x 16,6 mm 12.5           752,136  
18 140 x 8,3 mm 10.0             189,525 67 225 x 20,5 mm 16.0           910,186  
19 140 x 10,3 mm 12.5             230,475 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0             277,725 68 250 x 9,6 mm 6.0           567,151  
DN160 69 250 x 11,9 mm 8.0           694,709  
21 160 x 6,2 mm 6.0             168,000 70 250 x 14,8 mm 10.0           852,251  
22 250 x 18,4 mm 12.5          1,042,318 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0          1,259,320 71 450 x 17,2 mm 6.0        2,526,161  
DN280 72 450 x 21,5 mm 8.0        3,119,738  
24 280 x 10,7 mm 6.0             719,611 73 450 x 26,7 mm 10.0        3,820,902  
25 280 x 13,4 mm 8.0             891,383 74 450 x 33,1 mm 12.5        4,662,481  
26 280 x 16,6 mm 10.0          1,088,056 75 450 x 40,9 mm 16.0        5,639,699  
27 280 x 20,6 mm 12.5          1,327,927 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0          1,604,387 76 500 x 19,1 mm 6.0        3,361,692  
DN315 77 500 x 23,9 mm 8.0        4,152,248  
29 315 x 12,1 mm 6.0          1,071,525 78 500 x 29,7 mm 10.0        5,093,079  
30 315 x 15,0 mm 8.0          1,306,725 79 500 x 36,8 mm 12.5        6,206,240  
31 315 x 18,7 mm 10.0          1,604,925 80 500 x 45,4 mm 16.0        7,507,029  
32 315 x 23,2 mm 12.5          1,959,825 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0          2,361,450 81 560 x 21,4 mm 6.0        4,345,212  
DN355 82 560 x 26,7 mm 8.0        5,358,766  
34 355 x 13,6 mm 6.0          1,515,511 83 560 x 33,2 mm 10.0        6,579,462  
35 355 x 16,9 mm 8.0          1,860,600 84 560 x 41,2 mm 12.5        8,029,712  
36 355 x 21,1 mm 10.0          2,294,775 85 560 x 50,8 mm 16.0        9,697,777  
37 355 x 26,1 mm 12.5          2,791,950 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0          3,374,175 86 630 x 24,1 mm 6.0        5,927,543  
DN400 87 630 x 30 mm 8.0        7,287,740  
39 400 x 15,3 mm 6.0          1,959,416 88 630 x 37,4 mm 10.0        8,971,509  
40 400 x 19,1 mm 8.0          2,419,286 89 630 x 46,3 mm 12.5      10,936,972  
41 400 x 23,7 mm 10.0          2,957,470 90 630 x 57,2 mm 16.0      13,228,395  
42 400 x 29,4 mm 12.5          3,609,846 DN710  
43 400 x 36,3 mm 16.0          4,367,674 91 710 x 27,2 mm 6.0      13,238,610  
DN900 92 710 x 33,9 mm 8.0      16,338,630  
44 900 x 42,9 mm 8.0        29,683,962 93 710 x 42,1 mm 10.0      20,048,490  
45 900 x 53,3 mm 10.0        36,432,858 DN800  
DN1000 94 800 x 30,6 mm 6.0      18,645,858  
46 1000 x 47,7 mm 8.0        39,131,400 95 800 x 38,1 mm 8.0      22,985,886  
47 1000 x 59,3 mm 10.0        48,050,310 96 800 x 47,4 mm 10.0      28,250,838  

>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Ghi chú: – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa
  – Các góc < 45 độ tính theo giá 45 độ. Đối với phụ tùng có góc nối khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 213
110 110 237
125 125 240
140 140 243
160 160 246
180 180 250
200 200 304
225 225 309
250 250 344
280 280 349
315 315 395
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 458
400 400 475
450 450 499
500 500 528
560 560 560
630 630 573
710 710 1071
800 800 1147
900 900 1217
1000 1000 1300
1200 1200 1441

>>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất

Phụ tùng hpde tứ thông

tu thong hpde

Tứ thông HDPE Bình Minh

tu-thong

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: TỨ THÔNG  
                         (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)  
STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái)  
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0          365,040  
1 90 x 4,3 mm 8.0           84,240 49 160 x 9,5 mm 10.0          448,110  
2 90 x 5,4 mm 10.0         101,790 50 160 x 11,8 mm 12.5          548,730  
3 90 x 6,7 mm 12.5         126,360 51 160 x 14,6 mm 16.0          632,970  
4 90 x 8,2 mm 16.0         153,270 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0         184,860 50 180 x 6,9 mm 6.0          382,590  
DN110 51 180 x 8,6 mm 8.0          525,330  
6 110 x 4,2 mm 6.0         133,380 52 180 x 10,7 mm 10.0          643,500  
7 110 x 5,3 mm 8.0         167,310 53 180 x 13,3 mm 12.5          782,730  
8 110 x 6,6 mm 10.0         203,580 54 180 x 16,4 mm 16.0          952,380  
9 110 x 8,1 mm 12.5         248,040 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0         298,350 55 200 x 7,7 mm 6.0          597,870  
DN125 56 200 x 9,6 mm 8.0          738,270  
11 125 x 4,8 mm 6.0         159,120 57 200 x 11,9 mm 10.0          904,410  
12 125 x 6,0 mm 8.0         216,450 58 200 x 14,7 mm 12.5       1,102,140  
13 125 x 7,4 mm 10.0         263,250 59 200 x 18,2 mm 16.0       1,344,330  
14 125 x 9,2 mm 12.5         322,920 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0         391,950 57 225 x 8,6 mm 6.0          772,750  
DN140 58 225 x 10,8 mm 8.0          957,550  
16 140 x 5,4 mm 6.0         222,300 59 225 x 13,4 mm 10.0       1,177,000  
17 140 x 6,7 mm 8.0         273,780 60 225 x 16,6 mm 12.5       1,434,620  
18 140 x 8,3 mm 10.0         336,960 61 225 x 20,5 mm 16.0       1,741,080  
19 140 x 10,3 mm 12.5         411,840 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0         499,590 62 250 x 9,6 mm 6.0       1,161,810  
DN160 63 250 x 11,9 mm 8.0       1,352,520  
21 160 x 6,2 mm 6.0         299,520 64 250 x 14,8 mm 10.0       1,692,990  
22 250 x 18,4 mm 12.5      2,076,750 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0      2,584,530 65 450 x 17,2 mm 6.0       4,874,220  
DN280 66 450 x 21,5 mm 8.0       6,039,540  
24 280 x 10,7 mm 6.0      1,453,140 67 450 x 26,7 mm 10.0       7,423,650  
25 280 x 13,4 mm 8.0      1,785,420 68 450 x 33,1 mm 12.5       9,102,600  
26 280 x 16,6 mm 10.0      2,238,210 69 450 x 40,9 mm 16.0     11,070,540  
27 280 x 20,6 mm 12.5      2,686,320 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0      3,264,300 70 500 x 19,1mm 6.0       6,774,300  
DN315 71 500 x 23,9 mm 8.0       8,138,520  
29 315 x 12,1 mm 6.0      2,232,360 72 500 x 29,7 mm 10.0     10,108,800  
30 315 x 15,0 mm 8.0      2,727,270 73 500 x 36,8 mm 12.5     12,383,280  
31 315 x 18,7 mm 10.0      3,385,980 74 500 x 45,4 mm 16.0     14,596,920  
32 315 x 23,2 mm 12.5      4,104,360 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0      4,929,210 75 560 x 21,4 mm 6.0       8,080,020  
DN355 76 560 x 26,7 mm 8.0       9,984,780  
34 355 x 13,6 mm 6.0      2,913,300 77 560 x 33,2 mm 10.0     12,286,170  
35 355 x 16,9 mm 8.0      3,586,050 78 560 x 41,2 mm 12.5     15,034,500  
36 355 x 21,1 mm 10.0      4,436,640 79 560 x 50,8 mm 16.0     18,614,700  
37 355 x 26,1 mm 12.5      5,417,100 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0      6,576,570 80 630 x 24,1 mm 6.0       9,664,200  
DN400 81 630 x 30,0 mm 8.0     11,887,200  
39 400 x 15,3 mm 6.0      3,770,910 82 630 x 37,4 mm 10.0     14,639,040  
40 400 x 19,1 mm 8.0      4,668,300 83 630 x 46,3 mm 12.5     17,835,480  
41 400 x 23,7 mm 10.0      5,725,980 84 630 x 57,2 mm 16.0     21,435,570  
42 400 x 29,4 mm 12.5      7,014,150 DN710  
43 400 x 36,3 mm 16.0      8,536,320 85 710 x 27,2 mm 6.0     25,687,350  
DN900 86 710 x 33,9 mm 8.0     31,771,350  
44 900 x 42,9 mm 8.0    58,143,150 87 710 x 42,1 mm 10.0     42,231,150  
45 900 x 53,3 mm 10.0    71,568,900  
DN800  
DN1000 88 800 x 30,6 mm 6.0     34,819,200  
46 1000 x 47,7 mm 8.0    76,330,800 89 800 x 38,1 mm 8.0     43,026,750  
47 1000 x 59,3 mm 10.0    94,015,350 90 800 x 47,4 mm 10.0     53,018,550

Ghi chú:  – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 90 195
110 110 110 225
125 125 125 232
140 140 140 240
160 160 160 250
180 180 180 260
200 200 200 320
225 225 225 332
250 250 250 375
280 280 280 390
315 315 315 437
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 355 507
400 400 400 530
450 450 450 555
500 500 500 600
560 560 560 650
630 630 630 685
710 710 710 1175
800 800 800 1270
900 900 900 1370
1000 1000 1000 1470
1200 1200 1200 1650

>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

Phụ tùng hpde chữ t giảm

Phụ tùng hpde chữ t giảm

Tê giảm HDPE Bình Minh (Tê thu)

Phụ tùng hpde chữ t giảm 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T THU (BA CHẠC GIẢM BẬC)  

                        (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN 315 x 63 42 355 x 90 x 16,9 mm 8.0    1,906,506  
1 315 x 63 x 12,1 mm 6.0    1,193,152 43 355 x 90 x 21,1 mm 10.0    2,373,846  
2 315 x 63 x 15,0 mm 8.0    1,462,135 44 355 x 90 x 26,1 mm 12.5    2,891,992  
3 315 x 63 x 18,7 mm 10.0    1,801,337 45 355 x 90 x 32,2 mm 16.0    3,501,309  
4 315 x 63 x 23,2 mm 12.5    2,200,564 DN 355 x 110  
5 315 x 63 x 28,6 mm 16.0    2,662,082 46 355 x 110 x 13,6 mm 6.0    1,616,729  
DN 315 x 90 47 355 x 110 x 16,9 mm 8.0    1,982,546  
6 315 x 90 x 12,1 mm 6.0    1,247,515 48 355 x 110 x 21,1 mm 10.0    2,444,631  
7 315 x 90 x 15,0 mm 8.0    1,522,727 49 355 x 110 x 26,1 mm 12.5    2,983,729  
8 315 x 90 x 18,7 mm 10.0    1,876,086 50 355 x 110 x 32,2 mm 16.0    3,606,637  
9 315 x 90 x 23,2 mm 12.5    2,291,169 DN 355 x 160  
10 315 x 90 x 28,6 mm 16.0    2,773,073 51 355 x 160 x 13,6 mm 6.0    1,749,805  
DN 315 x 110 52 355 x 160 x 16,9 mm 8.0    2,121,338  
11 315 x 110 x 12,1 mm 6.0    1,285,456 53 355 x 160 x 21,1 mm 10.0    2,638,865  
12 315 x 110 x 15,0 mm 8.0    1,557,628 54 355 x 160 x 26,1 mm 12.5    3,215,904  
13 315 x 110 x 18,7 mm 10.0    1,936,678 55 355 x 160 x 32,2 mm 16.0    3,894,874  
14 315 x 110 x 23,2 mm 12.5    2,364,785 DN 400 x 160  
15 315 x 110 x 28,6 mm 16.0    2,861,413 56 400 x 160 x 15,3 mm 6.0    2,079,946  
DN 355 x 63 57 400 x 160 x 19,1 mm 8.0    2,542,031  
16 355 x 63 x 13,6 mm 6.0    1,512,534 58 400 x 160 x 23,7 mm 10.0    3,115,106  
17 355 x 63 x 16,9 mm 8.0    1,852,302 59 400 x 160 x 29,4 mm 12.5    3,805,402  
18 355 x 63 x 21,1 mm 10.0    2,284,374 60 400 x 160 x 36,3 mm 16.0    4,612,351  
19 355 x 63 x 26,1 mm 12.5    2,783,266 DN 400 x 200  
20 355 x 63 x 32,2 mm 16.0    3,369,932 61 400 x 200 x 15,3 mm 6.0    2,176,780  
DN 355 x 90 62 400 x 200 x 19,1 mm 8.0    2,706,252  
21 355 x 90 x 13,6 mm 6.0    1,567,463 63 400 x 200 x 23,7 mm 10.0    3,317,268  
22 400 x 200 x 29,4 mm 12.5    4,051,167 DN 500 x 200  
23 400 x 200 x 36,3 mm 16.0    4,910,214 64 500 x 200 x 19,1 mm 6.0    3,159,842  
DN 450 x 160 65 500 x 200 x 23,9 mm 8.0    3,858,427  
24 450 x 160 x 17,2 mm 6.0    2,587,900 65 500 x 200 x 29,7 mm 10.0    4,777,138  
25 450 x 160 x 21,5 mm 8.0    3,160,106 66 500 x 200 x 36,8 mm 12.5    5,829,853  
26 450 x 160 x 26,7 mm 10.0    3,912,429 67 500 x 200 x 45,4 mm 16.0    7,062,078  
27 450 x 160 x 33,1 mm 12.5    4,776,572 DN 500 x 225  
28 450 x 160 x 40,9 mm 16.0    5,792,478 68 500 x 225 x 19,1 mm 6.0    3,231,194  
DN 450 x 200 69 500 x 225 x 23,9 mm 8.0    4,040,408  
29 450 x 200 x 17,2 mm 6.0    2,748,723 70 500 x 225 x 29,7 mm 10.0    4,959,480  
30 450 x 200 x 21,5 mm 8.0    3,349,718 71 500 x 225 x 36,8 mm 12.5    6,051,834  
31 450 x 200 x 26,7 mm 10.0    4,148,567 72 500 x 225 x 45,4 mm 16.0    7,327,663  
32 450 x 200 x 33,1 mm 12.5    5,063,676 DN 560 x 160  
33 450 x 200 x 40,9 mm 16.0    6,140,740 73 560 x 160 x 21,4 mm 6.0    3,911,862  
DN 450 x 225 74 560 x 160 x 26,7 mm 8.0    4,773,907  
34 450 x 225 x 17,2 mm 6.0    2,804,785 75 560 x 160 x 33,2 mm 10.0    5,919,325  
35 450 x 225 x 21,5 mm 8.0    3,508,671 76 560 x 160 x 41,2 mm 12.5    7,234,227  
36 450 x 225 x 26,7 mm 10.0    4,303,728 77 560 x 160 x 50,8 mm 16.0    8,755,821  
37 450 x 225 x 33,1 mm 12.5    5,254,512 DN 560 x 200  
38 450 x 225 x 40,9 mm 16.0    6,371,216 78 560 x 200 x 21,4 mm 6.0    4,131,013  
DN 500 x 160 79 560 x 200 x 26,7 mm 8.0    5,034,763  
39 500 x 160 x 19,1 mm 6.0    2,974,669 80 560 x 200 x 33,2 mm 10.0    6,243,803  
40 500 x 160 x 23,9 mm 8.0    3,635,667 81 560 x 200 x 41,2 mm 12.5    7,628,924  
41 500 x 160 x 29,7 mm 10.0    4,503,625 82 560 x 200 x 50,8 mm 16.0    9,234,328

>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 227 176
110 110 265 201
125 125 278 206
140 140 291 210
160 160 308 216
180 180 325 222
200 200 393 277
225 225 414 285
250 250 466 322
280 280 492 330
315 315 552 371
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 637 432
400 400 676 445
450 450 719 460
500 500 783 494
560 560 855 531
630 630 915 552
710 710 1435 1025
800 800 1563 1101
900 900 1699 1180
1000 1000 1836 1259
1200 1200 2089 1396

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Phụ tùng hdpe y 60

60O  Bình Minh (BA CHẠC 60O  )

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 60O,  (BA CHẠC 60O, )

 

                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0                  368,082  
1 90 x 4.3 mm 8.0          52,664 49 160 x 9,5 mm 10.0                  449,060  
2 90 x 5,4 mm 10.0          63,990 50 160 x 11,8 mm 12.5                  548,725  
3 90 x 6,7 mm 12.5          79,279 51 160 x 14,6 mm 16.0                  667,644  
4 90 x 8,2 mm 16.0          96,834 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        116,654 52 180 x 6,9 mm 6.0                  390,167  
DN110 53 180 x 8.6 mm 8.0                  481,904  
6 110 x 4,2 mm 6.0        125,714 54 180 x 10,7 mm 10.0                  592,329  
7 110 x 5,3 mm 8.0        157,426 55 180 x 13,3 mm 12.5                  726,537  
8 110 x 6,6 mm 10.0        192,535 56 180 x 16,4 mm 16.0                  879,433  
9 110 x 8,1 mm 12.5        233,307 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        281,441 57 200 x 7,7 mm 6.0                  526,640  
DN125 58 200 x 9,6 mm 8.0                  656,885  
11 125 x 4,8 mm 6.0        168,185 59 200 x 11,9 mm 10.0                  798,455  
12 125 x 6,0 mm 8.0        207,825 60 200 x 14,7 mm 12.5                  974,002  
13 125 x 7,4 mm 10.0        254,260 61 200 x 18,2 mm 16.0               1,189,188  
14 125 x 9,2 mm 12.5        310,888 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        377,709 62 225 x 8,6 mm 6.0                  759,381  
DN140 63 225 x 10,8 mm 8.0                  942,290  
16 140 x 5,4 mm 6.0        220,283 64 225 x 13,4 mm 10.0               1,157,476  
17 140 x 6,7 mm 8.0        268,983 65 225 x 16,6 mm 12.5               1,411,736  
18 140 x 8,3 mm 10.0        330,141 66 225 x 20,5 mm 16.0               1,713,563  
19 140 x 10,3 mm 12.5        403,191 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        487,001 67 250 x 9,6 mm 6.0               1,030,063  
DN160 68 250 x 11,9 mm 8.0               1,262,804  
21 160 x 6,2 mm 6.0        300,695 69 250 x 14,8 mm 10.0               1,553,306  
DN450 70 250 x 18,4 mm 12.5               1,905,532  
22 450 x 17,2 mm 6.0     5,127,099 71 250 x 22,7 mm 16.0               2,308,724  
23 450 x 21,5 mm 8.0     6,345,167 DN280  
24 450 x 26,7 mm 10.0     7,791,447 72 280 x 10,7 mm 6.0               1,340,951  
25 450 x 33,1 mm 12.5     9,537,854 73 280 x 13,4 mm 8.0               1,664,297  
26 450 x 40,9 mm 16.0   11,579,860 74 280 x 16,6 mm 10.0               2,036,909  
DN500 75 280 x 20,6 mm 12.5               2,492,765  
27 500 x 19,1mm 6.0     6,623,211 76 280 x 25,4 mm 16.0               3,022,803  
28 500 x 23,9 mm 8.0     8,198,602 DN315  
29 500 x 29,7 mm 10.0   10,083,748 77 315 x 12,1 mm 6.0               1,997,836  
30 500 x 36,8 mm 12.5   12,329,048 78 315 x 15,0 mm 8.0               2,446,330  
31 500 x 45,4 mm 16.0   14,971,877 79 315 x 18.7 mm 10.0               3,017,140  
DN560 80 315 x 23,2 mm 12.5               3,694,411  
32 560 x 21,4 mm 6.0     9,409,308 81 315 x 28,6 mm 16.0               4,474,178  
33 560 x 26,7 mm 8.0   11,629,692 DN355  
34 560 x 33,2 mm 10.0   14,316,691 82 355 x 13,6 mm 6.0               2,908,980  
35 560 x 41,2 mm 12.5   17,530,330 83 355 x 16,9 mm 8.0               3,577,757  
36 560 x 50,8 mm 16.0   21,254,754 84 355 x 21,1 mm 10.0               4,423,779  
DN630 85 355 x 26,1 mm 12.5               5,394,950  
37 630 x 24,1 mm 6.0   12,585,573 86 355 x 32,2 mm 16.0               6,541,667  
38 630 x 30,0 mm 8.0   15,509,843 DN400  
39 630 x 37,4 mm 10.0   19,147,059 87 400 x 15,3 mm 6.0               3,863,728  
40 630 x 46,3 mm 12.5   23,401,521 88 400 x 19,1 mm 8.0               4,779,969  
41 630 x 57,2 mm 16.0   28,451,040 89 400 x 23,7 mm 10.0               5,858,167  
DN710 90 400 x 29,4 mm 12.5               7,171,370  
42 710 x 27,2 mm 6.0   22,702,165 91 400 x 36,3 mm 16.0               8,707,121  
43 710 x 33,9 mm 8.0   28,059,174 DN900  
44 710 x 42,1 mm 10.0   34,480,789 92 900 x 42,9 mm 8.0             52,211,016  
DN800 93 900 x 53,3 mm 10.0             64,204,826  
45 800 x 30,6 mm 6.0   31,026,481 DN1000  
46 800 x 38,1 mm 8.0   38,314,505 94 1000 x 47,7 mm 8.0             69,057,846  
47 800 x 47,4 mm 10.0   47,165,461 95 1000 x 59,3 mm 10.0             84,970,314  

>>>Ống Nhựa PPR Bình Minh

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 227 162
110 110 265 184
125 125 278 186
140 140 291 188
160 160 308 191
180 180 325 194
200 200 393 246
225 225 414 250
250 250 466 283
280 280 492 287
315 315 552 322
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 637 377
400 400 676 383
450 450 719 390
500 500 783 417
560 560 855 445
630 630 915 454
710 710 1435 915
800 800 1563 977
900 900 1699 1040
1000 1000 1836 1104
1200 1200 2089 1210

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

Phụ tùng hpde y 45

 45O  Bình Minh (BA CHẠC 45O  )

phu-tung-hpde-y-45

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T 45O  (BA CHẠC 45O)

 

                (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 48 160 x 7,7 mm 8.0                  368,082  
1 90 x 4.3 mm 8.0          52,664 49 160 x 9,5 mm 10.0

                 449,060

 

2

90 x 5,4 mm 10.0          63,990 50 160 x 11,8 mm 12.5                  548,725  
3 90 x 6,7 mm 12.5          79,279 51 160 x 14,6 mm 16.0

                 667,644

 

4

90 x 8,2 mm 16.0          96,834 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        116,654 52 180 x 6,9 mm 6.0

                 390,167

 
DN110 53 180 x 8.6 mm 8.0                  481,904  
6 110 x 4,2 mm 6.0        125,714 54 180 x 10,7 mm 10.0

                 592,329

 

7

110 x 5,3 mm 8.0        157,426 55 180 x 13,3 mm 12.5                  726,537  
8 110 x 6,6 mm 10.0        192,535 56 180 x 16,4 mm 16.0

                 879,433

 

9

110 x 8,1 mm 12.5        233,307 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        281,441 57 200 x 7,7 mm 6.0

                 526,640

 
DN125 58 200 x 9,6 mm 8.0                  656,885  
11 125 x 4,8 mm 6.0        168,185 59 200 x 11,9 mm 10.0

                 798,455

 

12

125 x 6,0 mm 8.0        207,825 60 200 x 14,7 mm 12.5                  974,002  
13 125 x 7,4 mm 10.0        254,260 61 200 x 18,2 mm 16.0

              1,189,188

 

14

125 x 9,2 mm 12.5        310,888 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        377,709 62 225 x 8,6 mm 6.0

                 759,381

 
DN140 63 225 x 10,8 mm 8.0                  942,290  
16 140 x 5,4 mm 6.0        220,283 64 225 x 13,4 mm 10.0

              1,157,476

 

17

140 x 6,7 mm 8.0        268,983 65 225 x 16,6 mm 12.5               1,411,736  
18 140 x 8,3 mm 10.0        330,141 66 225 x 20,5 mm 16.0

              1,713,563

 

19

140 x 10,3 mm 12.5        403,191 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        487,001 67 250 x 9,6 mm 6.0

              1,030,063

 
DN160 68 250 x 11,9 mm 8.0               1,262,804  
21 160 x 6,2 mm 6.0        300,695 69 250 x 14,8 mm 10.0

              1,553,306

 
DN450 70 250 x 18,4 mm 12.5               1,905,532  
22 450 x 17,2 mm 6.0     5,127,099 71 250 x 22,7 mm 16.0

              2,308,724

 

23

450 x 21,5 mm 8.0     6,345,167 DN280  
24 450 x 26,7 mm 10.0     7,791,447 72 280 x 10,7 mm 6.0

              1,340,951

 

25

450 x 33,1 mm 12.5     9,537,854 73 280 x 13,4 mm 8.0               1,664,297  
26 450 x 40,9 mm 16.0   11,579,860 74 280 x 16,6 mm 10.0

              2,036,909

 
DN500 75 280 x 20,6 mm 12.5               2,492,765  
27 500 x 19,1mm 6.0     6,623,211 76 280 x 25,4 mm 16.0

              3,022,803

 

28

500 x 23,9 mm 8.0     8,198,602 DN315  
29 500 x 29,7 mm 10.0   10,083,748 77 315 x 12,1 mm 6.0

              1,997,836

 

30

500 x 36,8 mm 12.5   12,329,048 78 315 x 15,0 mm 8.0               2,446,330  
31 500 x 45,4 mm 16.0   14,971,877 79 315 x 18.7 mm 10.0

              3,017,140

 
DN560 80 315 x 23,2 mm 12.5               3,694,411  
32 560 x 21,4 mm 6.0     9,409,308 81 315 x 28,6 mm 16.0

              4,474,178

 

33

560 x 26,7 mm 8.0   11,629,692 DN355  
34 560 x 33,2 mm 10.0   14,316,691 82 355 x 13,6 mm 6.0

              2,908,980

 

35

560 x 41,2 mm 12.5   17,530,330 83 355 x 16,9 mm 8.0               3,577,757  
36 560 x 50,8 mm 16.0   21,254,754 84 355 x 21,1 mm 10.0

              4,423,779

 
DN630 85 355 x 26,1 mm 12.5               5,394,950  

37

630 x 24,1 mm 6.0   12,585,573 86 355 x 32,2 mm 16.0

              6,541,667

 

38

630 x 30,0 mm 8.0   15,509,843 DN400  
39 630 x 37,4 mm 10.0   19,147,059 87 400 x 15,3 mm 6.0

              3,863,728

 

40

630 x 46,3 mm 12.5   23,401,521 88 400 x 19,1 mm 8.0               4,779,969  
41 630 x 57,2 mm 16.0   28,451,040 89 400 x 23,7 mm 10.0

              5,858,167

 
DN710 90 400 x 29,4 mm 12.5               7,171,370  
42 710 x 27,2 mm 6.0   22,702,165 91 400 x 36,3 mm 16.0

              8,707,121

 

43

710 x 33,9 mm 8.0   28,059,174 DN900  
44 710 x 42,1 mm 10.0   34,480,789 92 900 x 42,9 mm 8.0

            52,211,016

 

DN800

93 900 x 53,3 mm 10.0             64,204,826  
45 800 x 30,6 mm 6.0   31,026,481

DN1000

 

46

800 x 38,1 mm 8.0   38,314,505 94 1000 x 47,7 mm 8.0             69,057,846  
47 800 x 47,4 mm 10.0   47,165,461 95 1000 x 59,3 mm 10.0

            84,970,314

>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 258 158
110 110 302 180
125 125 320 182
140 140 338 183
160 160 363 185
180 180 387 187
200 200 461 239
225 225 491 242
250 250 551 274
280 280 587 277
315 315 660 311
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 758 365
400 400 812 369
450 450 873 374
500 500 953 399
560 560 1045 425
630 630 1130 432
710 710 1676 890
800 800 1835 949
900 900 2006 1009
1000 1000 2176 1069
1200 1200 2498 1169

 

Phụ tùng hdpe T giảm Bình Minh cỡ lớn

Tê giảm HDPE Bình Minh Cỡ lớn (Tê thu HDPE lớn)

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CHỮ T THU (BA CHẠC GIẢM BẬC)

 

                       (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)

 

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN 560 x 225 DN 630 x 315      
1 560 x 225 x 21,4 mm 6.0    4,272,583 28 630 x 315 x 24,1 mm 6.0      5,960,663  
2 560 x 225 x 26,7 mm 8.0    5,255,078 29 630 x 315 x 30,0 mm 8.0      7,413,171  
3 560 x 225 x 33,2 mm 10.0    6,454,459 30 630 x 315 x 37,4 mm 10.0      9,127,867  
4 560 x 225 x 41,2 mm 12.5    7,887,148 31 630 x 315 x 46,3 mm 12.5    11,131,932  
5 560 x 225 x 50,8 mm 16.0    9,545,782 32 630 x 315 x 57,2 mm 16.0    13,493,886  
DN 560 x 250 DN 710 x 250      
6 560 x 250 x 21,4 mm 6.0    4,420,382 33 710 x 250 x 27,2 mm 6.0    12,924,775  
7 560 x 250 x 26,7 mm 8.0    5,378,072 34 710 x 250 x 33,9 mm 8.0    15,769,451  
8 560 x 250 x 33,2 mm 10.0    6,669,080 35 710 x 250 x 42,1 mm 10.0    19,530,997  
9 560 x 250 x 41,2 mm 12.5    8,152,167 DN 710 x 280      
10 560 x 250 x 50,8 mm 16.0    9,866,296 36 710 x 280 x 27,2 mm 6.0    13,294,556  
DN 630 x 200 37 710 x 280 x 33,9 mm 8.0    16,229,585  
11 630 x 200 x 24,1 mm 6.0    5,193,354 DN 710 x 315      
12 630 x 200 x 30,0 mm 8.0    6,381,976 38 710 x 315 x 27,2 mm 6.0    13,536,923  
13 630 x 200 x 37,4 mm 10.0    7,856,569 39 710 x 315 x 33,9 mm 8.0    16,494,785  
14 630 x 200 x 46,3 mm 12.5    9,579,192 40 710 x 315 x 42,1 mm 10.0    20,430,816  
15 630 x 200 x 57,2 mm 16.0  11,614,403 DN 710 x 355  
DN 630 x 225 41 710 x 355 x 27,2 mm 6.0    13,852,908  
16 630 x 225 x 24,1 mm 6.0    5,362,105 42 710 x 355 x 33,9 mm 8.0    17,204,719  
17 630 x 225 x 30,0 mm 8.0    6,523,307 DN 800 x 280  
18 630 x 225 x 37,4 mm 10.0    8,109,130 43 800 x 280 x 47,4 mm 10.0    17,468,039  
19 630 x 225 x 46,3 mm 12.5    9,887,815 DN 1000 x 315      
20 630 x 225 x 57,2 mm 16.0  11,987,581 44 1000 x 315 x 47,7 mm 8.0    37,042,532  
DN 630 x 250 45 1000 x 315 x 59,3 mm 10.0    45,924,175  
32 630 x 250 x 30,0 mm 8.0    6,794,794 DN 1000 x 400  
33 630 x 250 x 37,4 mm 10.0    8,365,088 46 1000 x 400 x 47,7 mm 8.0    38,815,245  
34 630 x 250 x 46,3 mm 12.5  10,202,667 47 1000 x 400 x 59,3 mm 10.0    48,119,077  
35 630 x 250 x 57,2 mm 16.0  12,369,254 DN 1200 x 400  
21 630 x 250 x 24,1 mm 6.0    5,593,148 48 1200 x 400 x 57,2 mm 8.0    59,618,106  
DN 800 x 315 49 1200 x 400 x 67,9 mm 10.0    70,822,941  
22 800 x 315 x 30,6 mm 6.0  18,007,138 DN 1200 x 450  
23 800 x 315 x 38,1 mm 8.0  21,999,412 50 1200 x 450 x 57,2 mm 8.0    61,585,781  
24 800 x 315 x 47,4 mm 10.0  27,035,906 51 1200 x 450 x 67,9 mm 10.0    72,479,310  
DN 800 x 400 DN 900 x 400  
25 800 x 400 x 30,6 mm 6.0  18,726,313 52 900 x 400 x 42,9 mm 8.0    30,577,987  
26 800 x 400 x 38,1 mm 8.0  23,292,795 53 900 x 400 x 53,3 mm 10.0    37,529,074  
27 800 x 400 x 47,4 mm 10.0  28,622,623 54 900 x 315 x 42,9 mm 8.0    29,050,730  

>>>Ống nhựa PVC Dismy

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
90 90 258 168
110 110 302 192
125 125 320 195
140 140 338 199
160 160 363 203
180 180 387 207
200 200 461 261
225 225 491 266
250 250 551 301
280 280 587 308
315 315 660 345
 
DN Dmin Zmin Z1min
mm mm mm mm
355 355 758 403
400 400 812 412
450 450 873 423
500 500 953 453
560 560 1045 486
630 630 1130 500
710 710 1676 967
800 800 1835 1035
900 900 2006 1106
1000 1000 2176 1177
1200 1200 2498 1298

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

Phụ kiện hpde co 90

Cút HDPE Bình Minh 90O (NỐI GÓC 90O)

hpde-tron-co-90

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

 

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: CO 90O (NỐI GÓC 90O)

 
          (GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI)  

STT

TÊN SẢN PHẨM PN (bar) GIÁ BÁN (đ/cái) STT TÊN SẢN PHẨM PN (bar)

GIÁ BÁN (đ/cái)

 
 
DN90 45 160 x 7,7 mm 8.0            267,750  
1 90 x 4,3 mm 8.0          61,950 46 160 x 9,5 mm 10.0            324,975  
2 90 x 5,4 mm 10.0          75,075 47 160 x 11,8 mm 12.5            395,850  
3 90 x 6,7 mm 12.5          92,400 48 160 x 14,6 mm 16.0            479,325  
4 90 x 8,2 mm 16.0        113,400 DN180  
5 90 x 10,1 mm 20.0        135,975 49 180 x 6,9 mm 6.0            279,300  
DN110 50 180 x 8,6 mm 8.0            344,400  
6 110 x 4,2 mm 6.0          96,600 51 180 x 10,7 mm 10.0            421,050  
7 110 x 5,3 mm 8.0        119,700 52 180 x 13,3 mm 12.5            514,500  
8 110 x 6,6 mm 10.0        146,475 53 180 x 16,4 mm 16.0            619,500  
9 110 x 8,1 mm 12.5        176,925 DN200  
10 110 x 10,0 mm 16.0        213,675 54 200 x 7,7 mm 6.0            410,117  
DN125 55 200 x 9,6 mm 8.0            505,659  
11 125 x 4,8 mm 6.0        127,050 56 200 x 11,9 mm 10.0            617,463  
12 125 x 6,0 mm 8.0        156,450 57 200 x 14,7 mm 12.5            750,103  
13 125 x 7,4 mm 10.0        191,625 58 200 x 18,2 mm 16.0            910,694  
14 125 x 9,2 mm 12.5        233,100 DN225  
15 125 x 11,4 mm 16.0        282,450 59 225 x 8,6 mm 6.0            527,003  
DN140 60 225 x 10,8 mm 8.0            652,529  
16 140 x 5,4 mm 6.0        163,800 61 225 x 13,4 mm 10.0            799,907  
17 140 x 6,7 mm 8.0        201,075 62 225 x 16,6 mm 12.5            973,711  
18 140 x 8,3 mm 10.0        244,650 63 225 x 20,5 mm 16.0         1,178,008  
19 140 x 10,3 mm 12.5        297,150 DN250  
20 140 x 12,7 mm 16.0        357,525 64 250 x 9,6 mm 6.0            723,677  
DN160 65 250 x 11,9 mm 8.0            885,793  
21 160 x 6,2 mm 6.0        219,450 66 250 x 14,8 mm 10.0         1,086,532  
22 250 x 18,4 mm 12.5     1,329,451 DN450  
23 250 x 22,7 mm 16.0     1,605,912 67 450 x 17,2 mm 6.0         3,409,006  
DN280 68 450 x 21,5 mm 8.0         4,208,912  
24 280 x 10,7 mm 6.0        925,432 69 450 x 26,7 mm 10.0         5,155,181  
25 280 x 13,4 mm 8.0     1,147,007 70 450 x 33,1 mm 12.5         6,291,008  
26 280 x 16,6 mm 10.0     1,400,599 71 450 x 40,9 mm 16.0         7,608,770  
27 280 x 20,6 mm 12.5     1,708,568 DN500  
28 280 x 25,4 mm 16.0     2,064,817 72 500 x 19,1 mm 6.0         4,451,832  
DN315 73 500 x 23,9 mm 8.0         5,498,216  
29 315 x 12,1 mm 6.0     1,369,725 74 500 x 29,7 mm 10.0         6,743,814  
30 315 x 15,0 mm 8.0     1,666,350 75 500 x 36,8 mm 12.5         8,218,102  
31 315 x 18,7 mm 10.0     2,059,050 76 500 x 45,4 mm 16.0         9,940,392  
32 315 x 23,2 mm 12.5     2,503,725 DN560  
33 315 x 28,6 mm 16.0     3,018,225 77 560 x 21,4 mm 6.0         6,230,024  
DN355 78 560 x 26,7 mm 8.0         7,682,968  
34 355 x 13,6 mm 6.0     1,944,373 79 560 x 33,2 mm 10.0         9,432,192  
35 355 x 16,9 mm 8.0     2,387,015 80 560 x 41,2 mm 12.5       11,511,238  
36 355 x 21,1 mm 10.0     2,945,019 81 560 x 50,8 mm 16.0       13,902,827  
37 355 x 26,1 mm 12.5     3,582,302 DN630  
38 355 x 32,2 mm 16.0     4,328,848 82 630 x 24,1 mm 6.0         8,167,790  
DN400 83 630 x 30 mm 8.0       10,068,967  
36 400 x 15,3 mm 6.0     2,537,951 84 630 x 37,4 mm 10.0       12,359,932  
37 400 x 19,1 mm 8.0     3,132,545 85 630 x 46,3 mm 12.5       15,054,917  
38 400 x 23,7 mm 10.0     3,829,795 86 630 x 57,2 mm 16.0       18,227,101  
39 400 x 29,4 mm 12.5     4,674,424 DN710  
40 400 x 36,3 mm 16.0     5,655,758 87 710 x 27,2 mm 6.0       16,602,894  
DN900 88 710 x 33,9 mm 8.0       20,495,706  
41 900 x 42,9 mm 8.0   37,489,914 89 710 x 42,1 mm 10.0       25,140,654  
42 900 x 53,3 mm 10.0   46,017,510 90  
DN800  
DN1000 91 800 x 30,6 mm 6.0       22,645,392  
43 1000 x 47,7 mm 8.0   49,803,600 92 800 x 38,1 mm 8.0       27,925,590  
44 1000 x 59,3 mm 10.0   61,161,870 93 800 x 47,4 mm 10.0       34,318,746

 

>>>Ống nhựa PVC Dismy

DN Dmin Zmin
mm mm mm
90 90 269
110 110 296
125 125 302
140 140 307
160 160 315
180 180 322
200 200 379
225 225 388
250 250 428
280 280 439
315 315 499
 
DN Dmin Zmin
mm mm mm
355 355 572
400 400 606
450 450 650
500 500 688
560 560 730
630 630 756
710 710 1296
800 800 1396
900 900 1483
1000 1000 1595
1200 1200 1792