Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Phụ tùng HDPE Gân & Gioăng cho ống HDPE gân

Phụ tùng HDPE Gân & Gioăng cho ống HDPE gân

Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh

Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh

Gioăng ống gân

STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh DN 110 M 8,800
2 Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh DN 160 M

16,500

3

Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh DN 250 M 36,410
4 Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh DN 315 M

63,910

5

Gioăng nối ống HDPE gân xoắn Bình Minh DN 500 M

343,860

 

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

gioang-cao-su-upvc-1
DN Dmin Hmin
mm mm mm
110 104 7
160 155 17
250 240 24
315 300 21
500 482 50

 >>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

Chữ T gân xoắn Bình Minh

Tê gân xoắn HDPE

 Tê ống HDPE gân xoắn

STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Chữ T gân xoắn Bình Minh DN 110 M 121,660
2 Chữ T gân xoắn Bình Minh DN 160 M

59,280

3

Chữ T gân xoắn Bình Minh DN 250 M 208,450
4 Chữ T gân xoắn Bình Minh DN 315 M

449,860

 

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

 
  Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP
chu-t-gan-xoan
DN Dmin Zmin Hmin
mm mm mm mm
110 120 55 105
160 167 82 166
250 260 127 235
315 326 159 291
   

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

chu-t-gan-xoan
DN Dmin Zmin Hmin
mm mm mm mm
500 500 250 800
       
       
       

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Vinaconex

Co 45 gân xoắn Bình Minh

Chếch HDPE gân xoắn Bình Minh

Chếch ống gân HDPE

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 110 M

75,900

2

Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 160 M 42,240
3 Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 250 M

116,710

4

Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 315 M

283,030

  Sản phẩm gia công từ ống uPVC
co-45-gan-xoan
DN Dmin Zmin Hmin
mm mm mm mm
110 120 23 73
160 167 34 118
250 260 53 161
315 326 66 198
 

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

co-45-gan-xoan
DN Dmin Zmin Hmin
mm mm mm mm
500 500 230 380
       
       
       

Co 90 gân xoắn Bình Minh

Cút HDPE gân xoắn Bình MInh

 Cút HDPE gân Bình Minh

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 110 M 128,920
2 Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 160 M

50,380

3

Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 250 M 169,730
4 Co 90 gân xoắn Bình Minh DN 315 M

353,540

 

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ kiện PPR Vinaconex

  Sản phẩm gia công từ ống uPVC
co-90-gan-xoan
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
110 120 55 105
160 167 82 166
250 260 127 235
315 326 159 291
   

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

co-90-gan-xoan
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
500 500 400 550
       
       
       

 

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Nối rút HDPE gân Bình Minh

Côn thu HDPE gân Bình Minh

Côn thu HDPE gân Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Nối rút HDPE gân Bình Minh DN 250-160 M

58,960

2

Nối rút HDPE gân Bình Minh DN 315-160 M 117,920
3 Nối rút HDPE gân Bình Minh DN 315- 250 M

134,090

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

 

  Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP
noi-rut
DN Dmin D1min Zmin Lmin
mm x mm mm mm mm mm
250 x 160 260 167 45 237
315 x 250 326 260 33 273
315 x 160 326 167 78 294
   

Sản phẩm gia công từ ống uPVC

noi-rut
DN Dmin D1min Zmin Lmin
mm x mm mm mm mm mm
160 x 110 168 117 25 145
         
         
         

 >>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Phụ tùng gân nối Bình Minh

Măng sông HDPE gân Bình Minh

Măng sông HDPE gân Bình Minh

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 110 M 20,020
2 Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 160 M

61,270

3

Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 250 M 200,090
4 Phụ tùng gân nối Bình Minh DN 315 M

387,750

 

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

  Sản phẩm gia công từ ống uPVC
phu-tung-gan-noi-hpde-1
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
110 117 10 120
160 167 18 207
250 258 18 261
315 324 30 315
   

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

phu-tung-gan-noi-hpde-1
DN Dmin Zmin Lmin
mm mm mm mm
500 530 40 332
       
       
       

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh