Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất

Phụ kiện HDPE đê nhất

Nối ren trong phụ kiện hdpe Đệ Nhất

Nối ren trong hdpe Đệ Nhất

Khâu nối ren trong                  F,Adapter

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Nối ren trong Đệ Nhất 20mm x 1/2″ Cái       34,540
2 Nối ren trong Đệ Nhất 20mm x 3/4″ Cái

      42,900

3

Nối ren trong Đệ Nhất 25mm x 1/2″ Cái       35,420
4 Nối ren trong Đệ Nhất 25mm x 3/4″ Cái

      43,670

5

Nối ren trong Đệ Nhất 32mm x 3/4″ Cái       51,590
6 Nối ren trong Đệ Nhất 32mm x 1″ Cái

    131,780

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Tê ren trong phụ kiện hpde Đệ Nhất

Tê ren trong HDPE Đệ Nhất

Tê ren trong                         Male Tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Tê ren trong Đê Nhất 20mm x 1/2″ Cái             44,000
2 Tê ren trong Đê Nhất 20mm x 3/4″ Cái

            54,670

3

Tê ren trong Đê Nhất 25mm x 1/2″ Cái             49,830
4 Tê ren trong Đê Nhất 25mm x 3/4″ Cái

            62,040

5

Tê ren trong Đê Nhất 32mm x 3/4″ Cái             76,120
6 Tê ren trong Đê Nhất 32mm x 1″ Cái

          169,400

>>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>>>Ống nhựa PPR Vinaconex

Tê ren ngoài HDPE Đệ Nhất

Tê ren ngoài HDPE Đệ Nhất

Te ren ngoài HDPE               Female tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Tê ren ngoài Đệ Nhất 20mm x 1/2″ Cái     48,070
2 Tê ren ngoài Đệ Nhất 20mm x 3/4″ Cái

    59,620

3

Tê ren ngoài Đệ Nhất 25mm x 1/2″ Cái     56,320
4 Tê ren ngoài Đệ Nhất 25mm x 3/4″ Cái

    63,470

5

Tê ren ngoài Đệ Nhất 32mm x 3/4″ Cái     86,790
6 Tê ren ngoài Đệ Nhất 32mm x 1″ Cái

  190,630

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Cút 90 Ren trong HDPE Đệ Nhất

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất

co-90-ren-trong

>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Cút ren trong HDPE       Fbend

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 20mm x 1/2″ Cái       35,200
2 Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 20mm x 3/4″ Cái

      43,670

3

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 25mm x 1/2″ Cái       38,170
4 Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 25mm x 3/4″ Cái

      50,820

5

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 32mm x 3/4″ Cái       58,630
6 Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 32mm x 1″ Cái

    154,880

 

Co 45 – 45 Elbow phụ kiện hpde Đệ Nhất

Chếch  45° HDPE Đệ Nhất 

co-45-45-elbow

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Co 45°                                        45°Elbow

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D20 Cái          4,620
2 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D25 Cái

         6,050

3

Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D32 Cái          9,900
4 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D40 Cái

       12,650

5

Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D50 Cái        21,340
6 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D63 Cái

       36,190

 

PK HDPE Đệ Nhất – Co90 (90 Elbow)

Cút 90° HDPE Đệ Nhất

co-90-90-elbow

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

 

 

 

Co 90°                    90°Elbow

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D20 Cái           4,840
2 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D25 Cái

          6,600

3

Cút 90 HDPE Đệ Nhất D32 Cái         11,880
4 Cút 90 HDPE Đệ Nhất 40 Cái

        17,600

5

Cút 90 HDPE Đệ Nhất D50 Cái         27,720
6 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D63 Cái

        52,800

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

Tê hpde Đệ Nhất

Tê HDPE Đệ Nhất

phu-kien-hpde-te

 

Te                            Tee

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

 Tê HDPE Đệ Nhất D20 Cái          5,390
2 Tê HDPE Đệ Nhất D25 Cái

         8,690

3

Tê HDPE Đệ Nhất D32 Cái         14,850
4 Tê HDPE Đệ Nhất D40 Cái

        22,220

5

Tê HDPE Đệ Nhất D50 Cái         37,180
6 Tê HDPE Đệ Nhất D63 Cái

        70,070

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>> Ống PPR chịu tia cực tím

 

Phụ kiện hpde nối giảm Reducing Socket

Côn thu HDPE Đệ Nhất

noi-giam-hpde

Bảng giá phụ kiện côn thu HDPE Đệ Nhất

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

Nối giảm       R,socket

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Côn thu HDPE Đệ Nhất 50mm x 25mm Cái       11,990
2 Côn thu HDPE Đệ Nhất 50mm x 32mm Cái

      12,650

3

Côn thu HDPE Đệ Nhất 50mm x 40mm Cái       12,650
4 Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 25mm Cái

      20,240

5

Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 32mm Cái       21,670
6 Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 40mm Cái

      22,220

7

Côn thu HDPE Đệ Nhất 63mm x 50mm Cái       22,220
8 Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 40mm Cái

      83,930

9

Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 50mm Cái       91,740
10 Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 63mm Cái

      98,340

11

Côn thu HDPE Đệ Nhất 90mm x 75mm Cái     126,720
12 Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 50mm Cái

    122,980

13

Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 63mm Cái     132,440
14 Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 75mm Cái

    147,180

15

Côn thu HDPE Đệ Nhất 110mm x 90mm Cái     156,420
16 Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 63mm Cái

    266,200

17

Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 75mm Cái     314,600
18 Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 90mm Cái

    327,580

19

Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 110mm Cái     361,790
20 Côn thu HDPE Đệ Nhất 160mm x 125mm Cái

    357,170

21

Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 63mm

Cái     446,600
22 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 75mm

Cái

    464,420

23

Côn thu HDPE Đệ Nhất 200mm x 90mm Cái     483,780
24 Côn thu HDPE Đệ Nhất 

200mm x 110mm

Cái

    539,550

25

Côn thu HDPE Đệ Nhất 

200mm x 125mm

Cái 638,330
26 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 160mm

Cái

    638,330

27

Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 63mm

Cái     266,200
28 Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 75mm

Cái

    314,600

29

Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 90mm

Cái     327,580
30 Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 110mm

Cái

    361,790

31

Côn thu HDPE Đệ Nhất

160mm x 125mm

Cái     357,170
32 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 63mm

Cái

    446,600

33

Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 75mm

Cái     464,420
34 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 90mm

Cái

    483,780

35

Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 110mm

Cái     539,550
36 Côn thu HDPE Đệ Nhất

200mm x 160mm

Cái

    638,330

 

>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

 

Phụ kiện Ống nối Hpde Đệ Nhất

Măng sông HDPE Đệ Nhất

phu-kien-ong-noi-hpde noi-thang-hdpe-tien-phong

Bảng giá Măng sông HDPE Đệ Nhất

>>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Nối      R,socket

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Măng sông HDPE Đệ Nhất 20 Cái           2,750
2 Măng sông HDPE Đệ Nhất 25 Cái

          4,290

3

Măng sông HDPE Đệ Nhất 32 Cái           7,040
4 Măng sông HDPE Đệ Nhất 40 Cái

        10,120

5

Măng sông HDPE Đệ Nhất 50 Cái         17,930
6 Măng sông HDPE Đệ Nhất 63 Cái

        27,280