Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất

Phụ kiện PPR đệ nhất

Cút PPR Đệ Nhất

cut-90-ppr

Cút PPR Đệ Nhất

cut-90-ppr

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Cút PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

            5,720

2

Cút PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái             7,700
3 Cút PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

          13,420

4

Cút PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái          22,000
5 Cút PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

         38,500

6

Cút PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái          118,140
7 Cút PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

        154,220

8

Cút PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái         237,930
9 Cút PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

        484,990

>>>> PPhụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Tê PPR Đệ Nhất

te-deu-ppr

Tê PPR Đệ Nhất

te-deu-ppr

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Tê PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

         6,710

2

 Tê PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái        10,450
3 Tê PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

       17,270

4

Tê PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái        26,950
5 Tê PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

       52,910

6

Tê PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái      132,990
7 Tê PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

     199,650

8

Tê PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái      309,980
9 Tê PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

     479,930

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Chếch PPR Đệ Nhất

chech-45

Chếch PPR Đệ Nhất

chech-45

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

        4,730

2

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái         7,700
3 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

      11,550

4

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái       23,100
5 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

      44,000

6

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái     100,980
7 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

    155,210

8

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái     184,910
9 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

    322,080

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Cút ren ngoài Đệ Nhất PPR

Cút ren ngoài Đệ Nhất PPR

cut-ren-ngoai-ppr-de-nhat

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Cút ren ngoài PPR Đệ Nhất Ø 20 x 1/2″ Cái

         59,400

2

Cút ren ngoài PPR Đệ Nhất Ø 25 x 1/2″ Cái           67,210
3 Cút ren ngoài PPR Đệ Nhất Ø 25 x 3/4″ Cái

          79,420

4

Cút ren ngoài PPR Đệ Nhất Ø 32 x 1″ Cái

        126,500

 

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

          37,950

2

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái           55,990
3 Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

          80,410

4

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái          92,400
5 Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

        138,930

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Măng sông PPR Đệ Nhất

Phụ kiện ppr Tiền Phong

Măng sông PPR Đệ Nhất

mang-song-ppr

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

         3,080

2

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái          5,170
3 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

         7,920

4

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái        12,760
5 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

       22,990

6

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái        45,980
7 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

       77,000

8

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái      130,460
9 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

     211,530

>>>> Phụ Kiện uPVC

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 20 x 1/2″

Cái

          37,950

2

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 25 x 1/2″

Cái           46,420
3 Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 25 x 3/4″

Cái

          51,810

4

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 32 x 1″

Cái           84,480
5 Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 40 x 1 1/4″

Cái

        209,440

6

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 50 x 1 1/2″

Cái         277,970
7 Nối ren trong PPR Đệ Nhất  Ø 63 x 2″ Cái

        562,430

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

Ø 20 x 1/2″

Cái

             47,960

2

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 25 x 1/2″ Cái           55,440
3 Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 25 x 3/4″ Cái

          66,990

4

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 32 x 1″ Cái          99,000
5 Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 40 x 1 1/4″ Cái

       287,980

6

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất  Ø 50 x 1 1/2″ Cái         359,920
7 Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 63 x 2″ Cái

       609,950

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất

 

te-ren-ngoai>>>Phụ Kiện HDPE

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh
Cung cấp các sản phẩm phụ kiện PPR Đệ Nhất do công ty CP Nhựa Đệ Nhất sản xuất có chất lượng tốt nhất hiện nay tại thị trường trong nước và khu vực. Các loại phụ tùng ống nhựa Đệ Nhất có giá thành rẻ,được ưa chuộng tại các công trình và dự án cấp thoát nước Toàn Quốc

 

Tê ren ngoài PPR Đệ Nhất

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất Ø 20 x 1/2″ Cái

          52,470

2

Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất 

Ø 25 x 1/2″

Cái           56,980
3 Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất 

Ø 25 x 3/4″

Cái

          68,970

4

Ba Chạc 90° ren ngoài Đệ Nhất 

Ø 32 x 1″

Cái

        144,980