Trang chủ » Nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO

Phụ kiện PPR VESBO

Van Bi rắc co nhựa Vesbo

Van bi rắc co nhựa

van-bi-rac-co-nhua-vesbo

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Van Bi Rắc Co nhựa

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 20mm Cái          638,600
2 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 25mm Cái

         811,500

3

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 32mm Cái       1,107,000
4 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 40mm Cái

      1,388,000

5

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 50mm Cái       1,646,400
6 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 63mm Cái

      2,070,600

7

Van Bi rắc co nhựa Vesbo 75mm Cái       5,229,000
8 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 90mm Cái

      5,460,000

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

 

Van Inoc dài PPR Vesbo

Van Inoc dài Vesbo         

van-inoc-dai-vesbo 

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Van Inoc dài

STT

Quy cách ĐVT Giá (VAT)
1 Van Inoc dài PPR Vesbo 20mm Cái

            455,700

2

Van Inoc dài PPR Vesbo 25mm Cái             491,400
3 Van Inoc dài PPR Vesbo 32mm Cái

           600,600

 

Nối Góc 45° VESBO

chech-45

Chếch 45° PPR Vesbo

chech-45

 

>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

 

Cút 45º PPR                                           45º Elbow

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Nối Góc 45° VESBO 20 Cái          6,400
2 Nối Góc 45° VESBO 25 Cái

         9,400

3

Nối Góc 45° VESBO 32 Cái        15,800
4 Nối Góc 45° VESBO 40 Cái

       29,800

5

Nối Góc 45° VESBO 50 Cái        58,800
6 Nối Góc 45° VESBO 63 Cái

     124,000

7

Nối Góc 45° VESBO 75 Cái      174,000
8 Nối Góc 45° VESBO 90 Cái

     306,000

9

Nối Góc 45° VESBO 110 Cái

     383,000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Đầu Nối CB phun PPR VESBO

Đầu Nối CB PPR Europipe

Côn thu PPR Vesbocon-thu-ppr

 

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Côn Thu PPR                                   Reducing Coupling

STT

Quy cách ĐVT Giá (VAT)
1 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 25 x 20 Cái

      6,500

2

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 32 x 20 Cái       9,800
3 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 32 x 25 Cái

    11,000

4

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 40 x 20 Cái     13,400
5 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 40 x 25 Cái

    15,000

6

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 40 x 32 Cái     16,000
7 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 20 Cái

    18,200

8

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 25 Cái     19,200
9 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 32 Cái

    22,000

10

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 40 Cái     23,400
11 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 20 Cái

    38,000

12

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 25 Cái     41,800
13 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 32 Cái

45,600

14

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 40 Cái 48,000
15 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 50 Cái

52,000

16

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 75 x 50 Cái 61,000
17 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 75 x 63 Cái

69,000

18

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 90 x 63 Cái 135,000
19 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 90 x 75 Cái

166,000

20 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 110 x 90 Cái

238,000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Zắc co nhựa ppr VESBO

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa ppr Vesbo

rac-co-nhua-ppr

 

>>>> Phụ Kiện HDPE

Rắc Co       Hexagonal Union

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Zắc co nhựa ppr VESBO 20 Cái               72,000
2 Zắc co nhựa ppr VESBO 25 Cái

            107,000

3

Zắc co nhựa ppr VESBO 32 Cái             157,000
4 Zắc co nhựa ppr VESBO 40 Cái

            243,000

5

Zắc co nhựa ppr VESBO 50 Cái             345,000
6 Zắc co nhựa ppr VESBO 63 Cái

            418,000

7

Zắc co nhựa ppr VESBO 75 Cái            983,800
8 Zắc co nhựa ppr VESBO 90 Cái

         1,130,000

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh