Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Ống nhựa PVC Dekko

Ống nhựa PVC Dekko

Ống nhựa uPVC cỡ lớn Dekko

Ống nhựa uPVC DEKKO

ống dekko

Ống nhựa uPVC Dekko được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC Dekko có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong va ngoài nước.

Bảng giá Ống nhựa uPVC DEKKO

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa uPVC D500 PN5 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ500 9.8 Mét 1.243.400
Ống nhựa uPVC D500 PN6 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ500 12.3 Mét 1.482.600
Ống nhựa uPVC D500 PN8 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ500 14.6 Mét 1.715.500
Ống nhựa uPVC D500 PN10 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ500 19.1 Mét 2.217.980
Ống nhựa uPVC D500 PN12,5 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ500 23.9 Mét 2.629.000
Ống nhựa uPVC D500 PN16 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ500 29.7 Mét 3.365.132
Ống nhựa uPVC D560 PN6 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ560 13.7 Mét 1.800.000
Ống nhựa uPVC D560 PN8 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ560 17.2 Mét 2.160.000
Ống nhựa uPVC D560 PN10 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ560 21.4 Mét 2.765.000
Ống nhựa uPVC D560 PN12,5 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ560 26.7 Mét 3.300.000
Ống nhựa uPVC D630 PN6 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ630 15.4 Mét 2.277.500
Ống nhựa uPVC D630 PN8 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ630 19.3 Mét 2.730.000
Ống nhựa uPVC D630 PN10 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ630 24.1 Mét 3.502.500
Ống nhựa uPVC D630 PN12,5 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ630 30 Mét 4.160.000
Ống nhựa uPVC D710 PN6 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn  ϕ710 17.4 Mét 3.594.900
Ống nhựa uPVC D710 PN8 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ710 21.8 Mét 4.463.700
Ống nhựa uPVC D710 PN10 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ710 27.2 Mét 5.524.900
Ống nhựa uPVC D800 PN6 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn  ϕ800 19.6 Mét 4.547.500
Ống nhựa uPVC D800 PN8 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ800 24.5 Mét 5.864.700
Ống nhựa uPVC D800 PN10 Dekko Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ800 30.6 Mét 6.935.200

Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko

ống nhựa upvc

Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko DEKKO

ống nhựa upvc

Ống nhựa uPVC Class4 Dekko (Ống nhựa C4) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko C4

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 34 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 34 3.8 Mét 28.000
Ống nhựa PVC 42C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 42 3.2 Mét 30.900
Ống nhựa PVC 48 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 48 3.6 Mét 38.900
Ống nhựa PVC 60 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 60 3.6 Mét 55.500
Ống nhựa PVC 75 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 75 4.5 Mét 81.200
Ống nhựa PVC 90 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 90 4.3 Mét 92.900
Ống nhựa PVC 110 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 110 5.3 Mét 140.200
Ống nhựa PVC 125 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 125 6 Mét 171.900
Ống nhựa PVC 140 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 140 6.7 Mét 219.100
Ống nhựa PVC 160 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 160 7.7 Mét 284.400
Ống nhựa PVC 180 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 180 8.6 Mét 357.900
Ống nhựa PVC 200 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 200 9.6 Mét 444.500
Ống nhựa PVC 225 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 225 10.8 Mét 562.800
Ống nhựa PVC 250 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 250 11.9 Mét 714.800
Ống nhựa PVC 280 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 280 13.4 Mét 925.400
Ống nhựa PVC 355 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 355 16.9 Mét 1.387.600
Ống nhựa PVC 450 C4 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 4 Dekko Ø 450 21.5 Mét 2.240.800

Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko

Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko DEKKO

Ống nhựa uPVC Class3 Dekko (ống nhựa C3 Dekko) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong va ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 3

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 21 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 21 2.4 Mét 11.200
Ống nhựa PVC 27 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 27 3 Mét 16.900
Ống nhựa PVC 34 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 34 2.6 Mét 19.000
Ống nhựa PVC 42 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 42 2.5 Mét 24.900
Ống nhựa PVC 48 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 48 2.9 Mét 31.000
Ống nhựa PVC 60 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 60 2.9 Mét 44.200
Ống nhựa PVC 75 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 75 3.6 Mét 64.400
Ống nhựa PVC 90 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 90 3.5 Mét 74.900
Ống nhựa PVC 110 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 110 4.2 Mét 117.100
Ống nhựa PVC 125 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 125 4.8 Mét 136.500
Ống nhựa PVC 140 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 140 5.4 Mét 178.900
Ống nhựaPVC 160 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 160 6.2 Mét 224.100
Ống nhựa PVC 180 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 180 6.9 Mét 279.700
Ống nhựa PVC 200 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 200 7.7 Mét 347.000
Ống nhựa PVC 225 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 225 8.6 Mét 438.700
Ống nhựa PVC 250 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 250 9.6 Mét 565.400
Ống nhựa PVC 280 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 280 10.7 Mét 674.800
Ống nhựa PVC 315 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 315 12.1 Mét 843.300
Ống nhựa PVC 355 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 355 13.6 Mét 1.128.400
Ống nhựa PVC 400 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 400 15.3 Mét 1.430.100
Ống nhựa PVC 450 C3 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 3 Dekko Ø 450 17.2 Mét 1.808.700

Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko

Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko DEKKO

Ống nhựa uPVC Classs2 Dekko (Ống nhựa 24) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 2

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 21 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 21 1.6 Mét 9.500
Ống nhựa PVC 27 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 27 2 Mét 12.000
Ống nhựa PVC 34 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 34 2 Mét 16.600
Ống nhựa PVC 42 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 42 2 Mét 21.200
Ống nhựa PVC 48 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 48 2.3 Mét 25.600
Ống nhựa PVC 60 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 60 2.3 Mét 36.600
Ống nhựa PVC 75 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 75 2.9 Mét 52.100
Ống nhựa PVC 90 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 90 2.7 Mét 57.100
Ống nhựa PVC 110 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 110 3.2 Mét 83.600
Ống nhựa PVC 125 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 125 3.7 Mét 107.600
Ống nhựa PVC 140 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 140 4.1 Mét 133.800
Ống nhựa PVC 160 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 160 4.7 Mét 173.300
Ống nhựa PVC 180 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 180 5.3 Mét 219.000
Ống nhựa PVC 200 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 200 5.9 Mét 271.900
Ống nhựa PVC 225 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 225 6.6 Mét 337.900
Ống nhựa PVC 250 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 250 7.3 Mét 437.400
Ống nhựa PVC 280 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 280 8.2 Mét 525.200
Ống nhựa PVC 315 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 315 9.2 Mét 671.300
Ống nhựa PVC 355 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 355 10.4 Mét 869.600
Ống nhựa PVC 400 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 400 11.7 Mét 1.104.600
Ống nhựa PVC 450 C2 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 2 Dekko Ø 450 13.2 Mét 1.400.800

Ống Nhựa uPVC Class 7 Dekko

Ống nhựa uPVC Class 7 DEKKO

Ống nhựa  uPVC Classs7 Dekko (ống nhựa C7 Dekko) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 7

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 90 C7 Dekko Ống Nhựa uPVC C7 Dekko Ø 90 10.1 Mét Liên hệ
Ống nhựa PVC 110 C7 Dekko Ống Nhựa uPVC C7 Dekko Ø 110 12.3 Mét Liên hệ
Ống nhựa PVC 125 C7 Dekko Ống Nhựa uPVC C7 Dekko Ø 125 14 Mét Liên hệ
Ống nhựa PVC 140 C7 Dekko Ống Nhựa uPVC C7 Dekko Ø 140 15.7 Mét Liên hệ
Ống nhựa PVC 160 C7 Dekko Ống Nhựa uPVC C7 Dekko Ø 160 17.9 Mét Liên hệ

Ống Nhựa uPVC Class 5 Dekko

Ống nhựa uPVC Class 5 DEKKO

Ống nhựa uPVC Classs5 Dekko (ống nhựa C5) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 5

Tên sản phẩm Áp lực Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 42 Class5 Dekko PN25 Ø 42 4.7 Mét 41.400
Ống nhựa PVC 48 Class5 Dekko PN25 Ø 48 5.4 Mét 55.700
Ống nhựa PVC 60 Class5 Dekko PN16 Ø 60 4.5 Mét 66.700
Ống nhựa PVC 75 Class5 Dekko PN16 Ø 75 5.6 Mét 98.000
Ống nhựa PVC 90 Class5 Dekko PN12.5 Ø 90 5.4 Mét 115.300
Ống nhựa PVC 110 Class5 Dekko PN12.5 Ø 110 6.6 Mét 173.100
Ống nhựa PVC 125 Class5 Dekko PN12.5 Ø 125 7.4 Mét 210.800
Ống nhựa PVC 140 Class5 Dekko PN12.5 Ø 140 8.3 Mét 269.400
Ống nhựa PVC 160 Class5 Dekko PN12.5 Ø 160 9.5 Mét 349.100
Ống nhựa PVC 180 Class5 Dekko PN12.5 Ø 180 10.7 Mét 443.400
Ống nhựa PVC 200 Class5 Dekko PN12.5 Ø 200 11.9 Mét 547.900
Ống nhựa PVC 225 Class5 Dekko PN12.5 Ø 225 13.4 Mét 695.600
Ống nhựa PVC 250 Class5 Dekko PN12.5 Ø 250 14.8 Mét 885.200
Ống nhựa PVC 280 Class5 Dekko PN12.5 Ø 280 16.6 Mét 1.062.300
Ống nhựa PVC 315 Class5 Dekko PN12.5 Ø 315 18.7 Mét 1.345.300
Ống nhựa PVC 355 Class5 Dekko PN12.5 Ø 355 21.1 Mét 1.712.300
Ống nhựa PVC 400 Class5 Dekko PN12,5  Ø 400 23.7 Mét 2.166.000

Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko

Ống nhựa uPVC Class 6 Dekko DEKKO

Ống nhựa uPVC Class6 Dekko (ống nhựa C6) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 6 Dekko

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 60 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 60 6.7 Mét 98.000
Ống nhựa PVC 75 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 75 8.4 Mét 141.500
Ống nhựa PVC 90 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 90 6.7 Mét 139.400
Ống nhựa PVC 110 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 110 8.1 Mét 209.700
Ống nhựa PVC 125 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 125 9.2 Mét 258.600
Ống nhựa PVC 140 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 140 10.3 Mét 330.700
Ống nhựa PVC 160 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 160 11.8 Mét 429.300
Ống nhựa PVC 180 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 180 13.3 Mét 544.000
Ống nhựa PVC 200 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 200 14.7 Mét 669.300
Ống nhựa PVC 225 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 225 16.6 Mét 832.000
Ống nhựa PVC 250 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 250 18.4 Mét 1.079.800
Ống nhựa PVC 280 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 280 20.6 Mét 1.295.100
Ống nhựa PVC 315 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 315 23.2 Mét 1.637.600
Ống nhựa PVC 355 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 355 26.1 Mét 2.086.000
Ống nhựa PVC 400 C6 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 6 Dekko Ø 400 29.4 Mét 2.646.000

Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko

Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko DEKKO

Ống nhựa uPVC Classs1 Dekko (ống nhựa C1 Dekko) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 1

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 21 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 21 1.5 Mét 7.800
Ống nhựa PVC 27 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 27 1.6 Mét 10.800
Ống nhựa PVC 34 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 34 1.7 Mét 13.600
Ống nhựa PVC 42 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 42 1.7 Mét 18.600
Ống nhựa PVC 48 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 48 1.9 Mét 22.100
Ống nhựa PVC 60 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 60 1.8 Mét 31.400
Ống nhựa PVC 75 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 75 2.2 Mét 39.900
Ống nhựa PVC 90 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 90 2.2 Mét 49.300
Ống nhựa PVC 110 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 110 2.7 Mét 73.400
Ống nhựa PVC 125 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 125 3.1 Mét 90.800
Ống nhựa PVC 140 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 140 3.5 Mét 113.500
Ống nhựa PVC 160 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 160 4 Mét 150.100
Ống nhựa PVC 180 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 180 4.4 Mét 184.000
Ống nhựa PVC 200 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 200 4.9 Mét 233.800
Ống nhựa PVC 225 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 225 5.5 Mét 285.000
Ống nhựa PVC 250 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 250 6.2 Mét 374.900
Ống nhựa PVC 280 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 280 6.9 Mét 445.800
Ống nhựa PVC 315 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 315 7.7 Mét 559.500
Ống nhựa PVC 355 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 355 8.7 Mét 731.000
Ống nhựa PVC 400 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 400 9.8 Mét 928.800
Ống nhựa PVC 450 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 450 11 Mét 1.174.100
Ống nhựa PVC 500 C1 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 1 Dekko Ø 500 12.3 Mét 1.482.600

Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko

Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko DEKKO

Ống nhựa uPVC Classs0 Dekko (Ống nhựa C0 Dekko) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 0

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 21 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 21 1.2 Mét 7.200
Ống nhựa PVC 27 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 27 1.3 Mét 9.200
Ống nhựa PVC 34 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 34 1.3 Mét 11.200
Ống nhựa PVC 42 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 42 1.5 Mét 15.900
Ống nhựa PVC 48 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 48 1.6 Mét 19.400
Ống nhựa PVC 60 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 60 1.5 Mét 25.800
Ống nhựa PVC 75 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 75 1.9 Mét 35.300
Ống nhựa PVC 90 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 90 1.8 Mét 42.200
Ống nhựaPVC 110 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 110 2.2 Mét 63.000
Ống nhựa PVC 125 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 125 2.5 Mét 77.500
Ống nhựa PVC 140 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 140 2.8 Mét 96.500
Ống nhựa PVC 160 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 160 3.2 Mét 128.800
Ống nhựa PVC 180 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 180 3.6 Mét 158.600
Ống nhựa PVC 200 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 200 3.9 Mét 193.500
Ống nhựa PVC 225 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 225 4.4 Mét 237.200
Ống nhựa PVC 250 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 250 4.9 Mét 310.900
Ống nhựa PVC 280 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 280 5.5 Mét 372.800
Ống nhựa PVC 315 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 315 6.2 Mét 471.300
Ống nhựa PVC 355 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 355 7 Mét 595.200
Ống nhựa PVC 400 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 400 7.8 Mét 747.000
Ống nhựa PVC 450 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 450 8.8 Mét 948.100
Ống nhựa PVC 500 C0 Dekko Ống Nhựa uPVC Class 0 Dekko Ø 500 9.8 Mét 1.243.400

Ống thoát nhựa upvc Dekko

Ống nhựa thoát uPVC DEKKO

Ống nhựa uPVC thoát Dekko (Ống thoát) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151:2002), có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhựa uPVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị…Ống nhựa uPVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Sản phẩm ống nhựa uPVC DEKKO do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hà sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, với phương châm mang lại cho khách hàng: “Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo  + Hiệu Quả . Bằng khả năng và nỗ lực hết mình Công ty Phúc Hà ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bảng Báo giá Ống nhựa PVC Dekko Class 0

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa PVC 21 Thoát Ống Thoát Ø 21 1 Mét 5.900
Ống nhựa PVC 27 Thoát Ống Thoát Ø 27 1 Mét 7.300
Ống nhựa PVC 34 Thoát Ống Thoát Ø 34 1 Mét 9.500
Ống nhựa PVC 42 Thoát Ống Thoát Ø 42 1.2 Mét 14.100
Ống nhựa PVC 48 Thoát Ống Thoát Ø 48 1.4 Mét 16.600
Ống nhựa PVC 60 Thoát Ống Thoát Ø 60 1.4 Mét 21.500
Ống nhựa PVC 75 Thoát Ống Thoát Ø 75 1.5 Mét 30.200
Ống nhựa PVC 90 Thoát Ống Thoát Ø 90 1.5 Mét 36.900
Ống nhựaPVC 110 Thoát Ống Thoát Ø 110 1.9 Mét 55.700
Ống nhựa PVC 125 Thoát Ống Thoát Ø 125 2 Mét 61.500
Ống nhựa PVC 140 Thoát Ống Thoát Ø 140 2.2 Mét 75.800
Ống nhựa PVC 160 Thoát Ống Thoát Ø 160 2.5 Mét 98.400
Ống nhựa PVC 180 Thoát Ống Thoát Ø 180 2.8 Mét 123.600
Ống nhựa PVC 200 Thoát Ống Thoát Ø 200 3.2 Mét 184.500
Ống nhưa PVC 225 Thoát Ống Thoát Ø 225 3.5 Mét 191.500
Ống nhựa PVC 250 Thoát Ống Thoát Ø 250 3.9 Mét 249.400