Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Phụ kiện PPR Dekko

Phụ kiện PPR Dekko

Đầu Nối thẳng DEKKO

Đầu Nối thẳng PPR

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Dekko Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Dekko Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Dekko Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Dekko Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Dekko Ø 110 Cái 211.600

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Đầu Nối ren trong DEKKO

dau-noi-ren-trong

dau-noi-ren-trong>>>Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 38.000
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Dekko Ø 25 Cái 46.500
Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 51.900
Đầu nối ren trong PPR 32-1″ Dekko Ø 32 Cái 84.500
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Dekko Ø 40 Cái 209.500
Đầu nối ren trong PPR 50-1.1/2″ Dekko Ø 50 Cái 278.000
Đầu nối ren trong PPR 63-2″ Dekko Ø 63 Cái 562.500
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/2″ Dekko Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/4″ Dekko Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR 90-3″ Dekko Ø 90 Cái 1.606.000
Đầu nối ren trong PPR 90-31/2″ Dekko Ø 90 Cái 1.606.000

 

Đầu Nối ren ngoài DEKKO

dau noi ren ngoai

dau-noi-ren-ngoai-ppr>>>Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 48.000
Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Dekko Ø 25 Cái 55.500
Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 67.000
Đầu nối ren ngoài PPR 32-1” Dekko Ø 32 Cái 99.000
Đầu nối ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dekko Ø 40 Cái 288.000
Đầu nối ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dekko Ø 50 Cái 360.000
Đầu nối ren ngoài PPR 63-2″ Dekko Ø 63 Cái 610.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/2″ Dekko Ø 75 Cái 935.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/4″ Dekko Ø 75 Cái 980.000
Đầu nối ren ngoài PPR 90-3.1/2″ Dekko Ø 90 Cái 1.890.000
Đầu nối ren ngoài PPR 110-4″ Dekko Ø 110 Cái 3.180.000

 

Zắc co ren trong DEKKO

Zắc co ren trong DEKKO

Zắc co ren trong DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Ø 20 Cái 90.500
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Ø 25 Cái 145.000
Zắc co ren trong PPR 32-1” Ø 32 Cái 212.500
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Ø 40 Cái 333.000
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 580.000
Zắc co ren trong PPR 63-2″ Ø 63 Cái 773.000

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

Zắc co ren ngoài DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Dekko Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dekko Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dekko Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ Dekko Ø 63 Cái 838.000

>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Đầu Nối CB phun PPR DEKKO

Đầu Nối CB PPR Europipe

con-thu-ppr

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Dekko —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Dekko —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Dekko —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Dekko —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Dekko —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Dekko —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Dekko —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Dekko —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Dekko —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Dekko —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Dekko —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Dekko —– Cái 183.600

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Nối Góc 45° DEKKO

chech-45

Nối Góc 45°

chech-45

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 Dekko Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 Dekko Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 Dekko Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 Dekko Ø 110 Cái 322.100

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Nối Góc 90° DEKKO

cut-90-ppr

cut-90-ppr

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR 63 Dekko Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR 75 Dekko Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR 90 Dekko Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 16 Dekko Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 20 Dekko Ø 110 Cái 485.000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh