Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Phụ kiện PVC Dekko

Phụ kiện PVC Dekko

Ba chạc 90° CB phun DEKKO

ba-chac-cb-pvc-tien-phong>>>Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Dekko —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Dekko —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Dekko —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Dekko —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Dekko —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Dekko —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Dekko —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Dekko —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Dekko —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Dekko —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Dekko —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Dekko —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Dekko —– Cái 460.000

 

Ba chạc 90° phun DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Dekko Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Dekko Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Dekko Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Dekko Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Dekko Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Dekko Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Dekko Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Dekko Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Dekko Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Dekko Ø 125 Cái 123.000

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

>>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Ba chạc 45° phun DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Dekko Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Dekko Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Dekko Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Dekko Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Dekko Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Dekko Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Dekko Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Dekko Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Dekko Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Dekko Ø 160 Cái 295.000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Nối góc 45° phun DEKKO

noi-goc-90-pvc

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Dekko Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Dekko Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Dekko Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Dekko Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Dekko Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Dekko Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Dekko Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Dekko Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Dekko Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Dekko Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Dekko Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Dekko Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Dekko Ø 180 Cái 265.000

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Bạc CB ép phun DEKKO

bac-cb-ep-phun

>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bạc CB PVC 27-21 Dekko —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 34-21 Dekko —– Cái 2.000
Bạc CB PVC 34-27 Dekko —– Cái 2.200
Bạc CB PVC 42-21 Dekko —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-27 Dekko —– Cái 3.300
Bạc CB PVC 42-34 Dekko —– Cái 2.600
Bạc CB PVC 48-21 Dekko —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-27 Dekko —– Cái 4.800
Bạc CB PVC 48-34 Dekko —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 48-42 Dekko —– Cái 5.900
Bạc CB PVC 60-21 Dekko —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-27 Dekko —– Cái 8.200
Bạc CB PVC 60-34 Dekko —– Cái 8.900
Bạc CB PVC 60-42 Dekko —– Cái 9.100
Bạc CB PVC 60-48 Dekko —– Cái 7.500
Bạc CB PVC 75-34 Dekko —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-42 Dekko —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-48 Dekko —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 75-60 Dekko —– Cái 8.400
Bạc CB PVC 90-34 Dekko —– Cái 12.700
Bạc CB PVC 90-42 Dekko —– Cái 12.800
Bạc CB PVC 90-48 Dekko —– Cái 13.500
Bạc CB PVC 90-60 Dekko —– Cái 14.600
Bạc CB PVC 90-75 Dekko —– Cái 13.000
Bạc CB PVC 110-34 Dekko —– Cái 22.700
Bạc CB PVC 110-42 Dekko —– Cái 22.800
Bạc CB PVC 110-48 Dekko —– Cái 25.400
Bạc CB PVC 110-60 Dekko —– Cái 26.500
Bạc CB PVC 110-75 Dekko —– Cái 28.300
Bạc CB PVC 110-90 Dekko —– Cái 29.800
Bạc CB PVC 125-75 Dekko —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-90 Dekko —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 125-110 Dekko —– Cái 40.700
Bạc CB PVC 140-75 Dekko —– Cái 35.300
Bạc CB PVC 140-90 Dekko —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 140-110 Dekko —– Cái 46.700
Bạc CB PVC 160-90 Dekko —– Cái 70.000
Bạc CB PVC 160-110 Dekko —– Cái 76.900
Bạc CB PVC 200-110 Dekko —– Cái 136.600

 

Đầu nối CB phun DEKKO

dau-noi-chuyen-bac-pvc-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Dekko —– Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Dekko —– Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Dekko —– Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Dekko —– Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Dekko —– Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Dekko —– Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Dekko —– Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Dekko —– Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Dekko —– Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Dekko —– Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Dekko —– Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Dekko —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Dekko —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Dekko —– Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Dekko —– Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Dekko —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Dekko —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Dekko —– Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Dekko —– Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Dekko —– Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Dekko —– Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Dekko —– Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Dekko —– Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Dekko —– Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Dekko —– Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Dekko —– Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Dekko —– Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Dekko —– Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Dekko —– Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Dekko —– Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Dekko —– Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Dekko —– Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Dekko —– Cái 175.200

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

>>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh