Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy

Phụ kiến PPR Dismy

Đầu Nối thẳng PPR Dismy

Đầu Nối thẳng PPR

Măng sông PPR Dismy

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Dismy Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Dismy Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Dismy Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Dismy Ø 110 Cái 211.600

>>>Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh
>>>>Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

 

Đầu Nối ren trong PPR Dismy

dau-noi-ren-trong

Nối ren trong PPR Dismy

dau-noi-ren-trong>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ Ø 20 Cái 38.000 Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Ø 25 Cái 46.500 Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ Ø 25 Cái 51.900 Đầu nối ren trong PPR 32-1″ Ø 32 Cái 84.500 Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Ø 40 Cái 209.500 Đầu nối ren trong PPR 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 278.000 Đầu nối ren trong PPR 63-2″ Ø 63 Cái 562.500 Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/2″ Ø 75 Cái 800.800 Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/4″ Ø 75 Cái 800.800 Đầu nối ren trong PPR 90-3″ Ø 90 Cái 1.606.000 Đầu nối ren trong PPR 90-31/2″ Ø 90 Cái 1.606.000

 

Đầu Nối ren ngoài PPR Dismy

dau noi ren ngoai

Nối ren ngoài PPR Dismy

dau-noi-ren-ngoai-ppr>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 48.000
Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Dismy Ø 25 Cái 55.500
Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 67.000
Đầu nối ren ngoài PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 99.000
Đầu nối ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 288.000
Đầu nối ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dismy Ø 50 Cái 360.000
Đầu nối ren ngoài PPR 63-2″ Dismy Ø 63 Cái 610.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/2″ Dismy Ø 75 Cái 935.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/4″ Dismy Ø 75 Cái 980.000
Đầu nối ren ngoài PPR 90-3.1/2″ Dismy Ø 90 Cái 1.890.000
Đầu nối ren ngoài PPR 110-4″ Dismy Ø 110 Cái 3.180.000

 

Zắc co nhựa ppr Dismy

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa ppr Dismy

rac-co-nhua-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 322.000

>>> Phụ kiện PPR Vinaconex
>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Zắc co ren trong PPR Dismy

Zắc co ren trong PPR Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 90.500
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 145.000
Zắc co ren trong PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 212.500
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 333.000
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Dismy Ø 50 Cái 580.000
Zắc co ren trong PPR 63-2″ Dismy Ø 63 Cái 773.000

>>>Phụ kiện PVC Dismy
>>>> Phụ kiện PPR Vinaconex

Zắc co ren ngoài PPR Dismy

Zắc co ren ngoài PPR Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dismy Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ Dismy Ø 63 Cái 838.000

>>>Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong
>>>> Phụ kiện PPR Blue ocean

Đầu Nối CB PPR Dismy

Đầu Nối CB PPR Europipe

Côn thu PPR Dismy

con-thu-ppr>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Dismy —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Dismy —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Dismy —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Dismy —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Dismy —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Dismy —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Dismy —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Dismy —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Dismy —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Dismy —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Dismy —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Dismy —– Cái 183.600

 

Nối Góc 45° PPR Dismy

chech-45

Chếch PPR Dismy

chech-45

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 Dismy Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 Dismy Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 Dismy Ø 110 Cái 322.100

 

Nối Góc 90° PPR Dismy

cut-90-ppr

Cút PPR Dismy

noi-goc-90

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR 75 Dismy Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR 90 Dismy Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 16 Dismy Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 20 Dismy Ø 110 Cái 485.000

>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong
>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Nối Góc 90° ren trong PPR Dismy

cut-ren-trong-90

Cút ren trong PPR Dismy

noi-goc-90-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° ren trong PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 42.300
Nối góc 90° ren trong PPR 25-1/2″ Dismy Ø 25 Cái 48.000
Nối góc 90° ren trong PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 64.700
Nối góc 90° ren trong PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 119.500
Nối góc 90° ren trong PPR 40-1” Dismy Ø 40 Cái 280.000

>>>Ống PPR chịu tia cực tím
>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong