Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện ppr-Europipe

phụ kiện ppr-Europipe

Nối Góc 45° PPR Europipe

chech-45

Nối góc 45° PPR Europipe

rac-co-nhua-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 EuroPipe Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR 25 EuroPipe Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR 32 EuroPipe Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR 40 EuroPipe Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR 50 EuroPipe Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR 63 EuroPipe Ø 63 Cái 322.000

 

Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB PPR Europipe

con-thu-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Europipe —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Europipe —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Europipe —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Europipe —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Europipe —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Europipe —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Europipe —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Europipe —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Europipe —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Europipe —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Europipe —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Europipe —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Europipe —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Europipe —– Cái 183.600

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Zắc co ren ngoài PPR Europipe

Zắc co ren ngoài PPR Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ EuroPipe Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ EuroPipe Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” EuroPipe Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 EuroPipe Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ EuroPipe Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ EuroPipe Ø 63 Cái 838.000

Zắc co ren trong PPR Europipe

Zắc co ren trong PPR Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ EuroPipe Ø 20 Cái 90.500
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ EuroPipe Ø 25 Cái 145.000
Zắc co ren trong PPR 32-1” EuroPipe Ø 32 Cái 212.500
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 EuroPipe Ø 40 Cái 333.000
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ EuroPipe Ø 50 Cái 580.000
Zắc co ren trong PPR 63-2″ EuroPipe Ø 63 Cái 773.000

Zắc co nhựa PPR Europipe

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa PPR Europipe

rac-co-nhua-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 EuroPipe Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR 25 EuroPipe Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR 32  EuroPipe Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR 40 EuroPipe Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR 50 EuroPipe Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR 63 EuroPipe Ø 63 Cái 322.000

 

Đầu Nối ren trong PPR Europipe

dau-noi-ren-trong

dau-noi-ren-trong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ EuroPipe Ø 20 Cái 38.000
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ EuroPipe Ø 25 Cái 46.500
Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ EuroPipe Ø 25 Cái 51.900
Đầu nối ren trong PPR 32-1″ EuroPipe Ø 32 Cái 84.500
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ EuroPipe Ø 40 Cái 209.500
Đầu nối ren trong PPR 50-1.1/2″ EuroPipe Ø 50 Cái 278.000
Đầu nối ren trong PPR 63-2″ EuroPipe Ø 63 Cái 562.500
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/2″ EuroPipe Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/4″ EuroPipe Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR 90-3″ EuroPipe Ø 90 Cái 1.606.000
Đầu nối ren trong PPR 90-31/2″ EuroPipe Ø 90 Cái 1.606.000

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Đầu Nối thẳng PPR Europipe

Đầu Nối thẳng PPR

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 EuroPipe  Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Europipe Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Europipe Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Europipe Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Europipe Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Europipe Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Europipe Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Europipe Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Europipe Ø 110 Cái 211.600

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong