Trang chủ » Phòng cháy chữa chạy » Găng tay chống cháy

Găng tay chống cháy

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY 1000 ĐỘ

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY CHO LÍNH CỨU HỎA

Găng tay chống cháy cho lính cứu hỏa…dùng cho lính cứu hỏa, chống cháy rừng, nhân viên cứu hộ, có tác dụng bảo vệ tay khi cầm nắm vật có nhiệt độ cao.

 Chúng tôi cung cấp các loại găng tay chống cháy như sau:

 1.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 1000độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy sần dày

– Chịu nhiệt độ 1000 độ C

– Kiểu 3 ngón

 2.Găng tay chống cháy tráng nhômchịu nhiệt 700độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 700 độ C

– Kiểu 5 ngón

– Dài đến khuỷu tay

 3.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 500độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 500 độ C

– Kiểu 3 ngón

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

 

 4.Găng tay chống cháy Nomex xanh đen

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu xanh đen

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Được gia cố lớp da chống cắt tại các vị trí trọng yếu trong lòng bàn tay.

– Chịu nhiệt độ 500-700 độ C

– Kiểu 5 ngón

 5.Găng tay chống cháy Nomex cam

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu cam

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Trong lòng bàn tay được phủ hạt nhựa chống trơn

– Chịu nhiệt độ 200-300 độ C

– Kiểu 5 ngón

 Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ C/O, C/Q, và hướng dẫn sử dụng cho quý khách hàng. 

>>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY 500 ĐỘ

găng tay chống cháy 1

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY CHO LÍNH CỨU HỎA

Găng tay chống cháy cho lính cứu hỏa…dùng cho lính cứu hỏa, chống cháy rừng, nhân viên cứu hộ, có tác dụng bảo vệ tay khi cầm nắm vật có nhiệt độ cao.

Chúng tôi cung cấp các loại găng tay chống cháy như sau:

 1.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 1000độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy sần dày

– Chịu nhiệt độ 1000 độ C

– Kiểu 3 ngón

 2.Găng tay chống cháy tráng nhômchịu nhiệt 700độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 700 độ C

– Kiểu 5 ngón

– Dài đến khuỷu tay

 3.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 500độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 500 độ C

– Kiểu 3 ngón

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

 

 4.Găng tay chống cháy Nomex xanh đen

Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu xanh đen

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Được gia cố lớp da chống cắt tại các vị trí trọng yếu trong lòng bàn tay.

– Chịu nhiệt độ 500-700 độ C

– Kiểu 5 ngón

 5.Găng tay chống cháy Nomex cam

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu cam

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Trong lòng bàn tay được phủ hạt nhựa chống trơn

– Chịu nhiệt độ 200-300 độ C

– Kiểu 5 ngón

 Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ C/O, C/Q, và hướng dẫn sử dụng cho quý khách hàng. 

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY 700 ĐỘ

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY CHO LÍNH CỨU HỎA

 Găng tay chống cháy cho lính cứu hỏa…dùng cho lính cứu hỏa, chống cháy rừng, nhân viên cứu hộ, có tác dụng bảo vệ tay khi cầm nắm vật có nhiệt độ cao.

 Chúng tôi cung cấp các loại găng tay chống cháy như sau:

 1.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 1000độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy sần dày

– Chịu nhiệt độ 1000 độ C

– Kiểu 3 ngón

 2.Găng tay chống cháy tráng nhômchịu nhiệt 700độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 700 độ C

– Kiểu 5 ngón

– Dài đến khuỷu tay

 3.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 500độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 500 độ C

– Kiểu 3 ngón

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 

 4.Găng tay chống cháy Nomex xanh đen

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu xanh đen

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Được gia cố lớp da chống cắt tại các vị trí trọng yếu trong lòng bàn tay.

– Chịu nhiệt độ 500-700 độ C

– Kiểu 5 ngón

 5.Găng tay chống cháy Nomex cam

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu cam

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Trong lòng bàn tay được phủ hạt nhựa chống trơn

– Chịu nhiệt độ 200-300 độ C

– Kiểu 5 ngón

 Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ C/O, C/Q, và hướng dẫn sử dụng cho quý khách hàng. 

>>>Ống PPR chịu tia cực tím

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY NOMEX XANH

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY CHO LÍNH CỨU HỎA

Găng tay chống cháy cho lính cứu hỏa…dùng cho lính cứu hỏa, chống cháy rừng, nhân viên cứu hộ, có tác dụng bảo vệ tay khi cầm nắm vật có nhiệt độ cao.

 

Chúng tôi cung cấp các loại găng tay chống cháy như sau:

 1.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 1000độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy sần dày

– Chịu nhiệt độ 1000 độ C

– Kiểu 3 ngón

 2.Găng tay chống cháy tráng nhômchịu nhiệt 700độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 700 độ C

– Kiểu 5 ngón

– Dài đến khuỷu tay

 3.Găng tay chống cháy tráng nhôm chịu nhiệt 500độ C

– Vật liệu: Vải chống cháy tráng nhôm

– Chịu nhiệt độ 500 độ C

– Kiểu 3 ngón

 4.Găng tay chống cháy Nomex xanh đen

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu xanh đen

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Được gia cố lớp da chống cắt tại các vị trí trọng yếu trong lòng bàn tay.

– Chịu nhiệt độ 500-700 độ C

– Kiểu 5 ngón

 5.Găng tay chống cháy Nomex cam

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu cam

– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm

– Trong lòng bàn tay được phủ hạt nhựa chống trơn

– Chịu nhiệt độ 200-300 độ C

– Kiểu 5 ngón

 Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ C/O, C/Q, và hướng dẫn sử dụng cho quý khách hàng. 

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Găng tay chống cháy Nomex màu cam

GĂNG TAY CHỐNG CHÁY NOMEX MÀU CAM

Găng tay chống cháy cho lính cứu hỏa…dùng cho lính cứu hỏa, chống cháy rừng, nhân viên cứu hộ, có tác dụng bảo vệ tay khi cầm nắm vật có nhiệt độ cao.

– Vật liệu: Vải chống cháy Nomex màu cam
– Có vạch phát quang trong bóng tối, 5cm
– Trong lòng bàn tay được phủ hạt nhựa chống trơn
– Chịu nhiệt độ 300 độ C
– Kiểu 5 ngón

Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ C/O, C/Q.

Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn
Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho bên mua.

>>>> Phụ Kiện HDPE

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím