Trang chủ » phu kiện ppr trang chủ

phu kiện ppr trang chủ

Đầu nối thẳng ppr Tiền Phong

Phụ kiện ppr Tiền Phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Tiền Phong Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 211.600

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Đầu Nối ren trong ppr Tiền Phong

Đầu Nối ren trong tiền phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong
dau-noi-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 38.000
Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Tiền Phong Ø 25 Cái 46.500
Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 51.900
Đầu nối ren trong PPR 32-1″ Tiền Phong Ø 32 Cái 84.500
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Tiền Phong Ø 40 Cái 209.500
Đầu nối ren trong PPR 50-1.1/2″ Tiền Phong Ø 50 Cái 278.000
Đầu nối ren trong PPR 63-2″ Tiền Phong Ø 63 Cái 562.500
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/2″ Tiền Phong Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR 75-2.1/4″ Tiền Phong Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR 90-3″ Tiền Phong Ø 90 Cái 1.606.000
Đầu nối ren trong PPR 90-31/2″ Tiền Phong Ø 90 Cái 1.606.000

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Đầu Nối ren ngoài Tiền Phong

Đầu Nối ren ngoài tiền phong

noi-thang-ren-ngoai-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 48.000
Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Tiền Phong Ø 25 Cái 55.500
Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 67.000
Đầu nối ren ngoài PPR 32-1″ Tiền Phong Ø 32 Cái 99.000
Đầu nối ren ngoài PPR 40-1.1/4 Tiền Phong Ø 40 Cái 288.000
Đầu nối ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Tiền Phong Ø 50 Cái 360.000
Đầu nối ren ngoài PPR 63-2″ Tiền Phong Ø 63 Cái 610.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/2″ Tiền Phong Ø 75 Cái 935.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/4″ Tiền Phong Ø 75 Cái 980.000
Đầu nối ren ngoài PPR 90-3.1/2″ Tiền Phong Ø 90 Cái 1.890.000
Đầu nối ren ngoài PPR 110-4″ Tiền Phong Ø 110 Cái 3.180.000

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Zắc co nhựa Tiền Phong

rac-co-nhua-ppr

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

rac-co-nhua-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 322.000

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Zắc co ren trong Tiền Phong

Zắc co ren trong tiền phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong
zac-co-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 90.500
Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 145.000
Zắc co ren trong PPR 32-1” Tiền Phong Ø 32 Cái 212.500
Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Tiền Phong Ø 40 Cái 333.000
Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Tiền Phong Ø 50 Cái 580.000
Zắc co ren trong PPR 63-2″ Tiền Phong Ø 63 Cái 773.000

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Zắc co ren ngoài Tiền Phong

Zắc co ren ngoài tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino
zac-co-ren-ngoai

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Tiền Phong Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Tiền Phong Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Tiền Phong Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ Tiền Phong Ø 63 Cái 838.000

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Đầu Nối CB phun PPR Tiền Phong

Đầu Nối CB phun PPR tiền phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong
dau-noi-cb-phun-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Tiền Phong —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Tiền Phong —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Tiền Phong —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Tiền Phong —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Tiền Phong —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Tiền Phong —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Tiền Phong —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Tiền Phong —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Tiền Phong —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Tiền Phong —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Tiền Phong —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Tiền Phong —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Tiền Phong —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Tiền Phong —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Tiền Phong —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Tiền Phong —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Tiền Phong —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Tiền Phong —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Tiền Phong —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Tiền Phong —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Tiền Phong —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Tiền Phong —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Tiền Phong —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Tiền Phong —– Cái 183.600

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Nối Góc 45° Tiền Phong

Nối Góc 45° tiền phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong
noi-goc-45

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 322.100

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Nối Góc 90° Tiền Phong

Nối Góc 90° tiền phong

noi-goc-90

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 16 Tiền Phong Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 20 Tiền Phong Ø 110 Cái 485.000

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Nối Góc 90° ren trong Tiền Phong

Nối Góc 90° ren trong

noi-goc-90-ren-trong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° ren trong PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 42.300
Nối góc 90° ren trong PPR 25-1/2″ Tiền Phong Ø 25 Cái 48.000
Nối góc 90° ren trong PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 64.700
Nối góc 90° ren trong PPR 32-1” Tiền Phong Ø 32 Cái 119.500
Nối góc 90° ren trong PPR 40-1” Tiền Phong Ø 40 Cái 280.000

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

>>>> c