Trang chủ » Phụ kiện thép hàn

Phụ kiện thép hàn

Nắp bịt thép hàn

Nắp bịt thép hàn

bit-thep-han

 

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

Bảng giá bịt chụp thép hàn

 Tê thu hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

STT Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

1/2″ 15 Cái                    2,940
2 3/4″ 20 Cái

                   3,600

3

1″ 25 Cái                    5,340
4 1.1/4″ 32 Cái

                   7,500

5

1.1/2″ 40 Cái                    9,000
6 2″ 50 Cái

                 15,000

7

2.1/2″ 65 Cái                  31,800
8 3″ 80 Cái

                 39,000

9

4″ 100 Cái                  75,000
10 5″ 125 Cái

               135,000

11

6″ 150 Cái                239,400
12 8″ 200 Cái

               359,400

13

10″ 250 Cái                645,000
14 12″ 300 Cái

            1,050,000

15

14″ 350 Cái             1,590,000
16 16″ 400 Cái

            2,310,000

17

20″ 500 Cái

            5,988,000

>>>> Phụ Kiện HDPE

Côn lệch tâm thép hàn

Côn lệch tâm thép hàn

con-lech-tam-thep-han

 

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Bảng giá côn lệch tâm thép hàn

 Côn lệch tâm hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

 STT

Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

3/4″ 20 Cái                   9,000
2 1″ 25 Cái

                15,600

3

1.1/4″ 32 Cái                 18,000
4 1.1/2″ 40 Cái

                21,840

5

2″ 50 Cái                 35,400
6 2.1/2″ 65 Cái

                63,600

7

3″ 80 Cái                 99,600
8 4″ 100 Cái

              130,800

9

5″ 125 Cái               242,400
10 6″ 150 Cái

              356,400

11

8″ 200 Cái               444,000
12 10″ 250 Cái

              768,000

13

12″ 300 Cái            1,176,000
14 14″ 350 Cái

          2,232,000

15

16″ 400 Cái           3,840,000
16 20″ 500 Cái

          6,480,000

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tê thu thép hàn

Tê thu thép hàn

te-thu-thep-han

 

>>>>  Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Bảng giá Tê thu thép hàn

 Tê thu hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

 STT Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

3/4″ 20 Cái                  23,760
2 1″ 25 Cái

                25,800

3

1.1/4″ 32 Cái                 39,000
4 1.1/2″ 40 Cái

                47,400

5

2″ 50 Cái                 57,000
6 2.1/2″ 65 Cái

              105,360

7

3″ 80 Cái               150,000
8 4″ 100 Cái

              252,000

9

5″ 125 Cái               368,400
10 6″ 150 Cái

              526,800

11

8″ 200 Cái               883,200
12 10″ 250 Cái

           1,386,000

13

12″ 300 Cái           2,364,000
14 14″ 350 Cái

         3,800,000

15

16″ 400 Cái            5,916,000
16 20″ 500 Cái

         10,716,000

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Côn thu thép hàn

Côn thu thép hàn

con-thu-thep-han

 

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Bảng giá côn thu thép hàn

 Côn thu hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

 STT Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

3/4″ 20 Cái                  7,800
2 1″ 25 Cái

               13,200

3

1.1/4″ 32 Cái                15,360
4 1.1/2″ 40 Cái

               18,960

5

2″ 50 Cái                28,800
6 2.1/2″ 65 Cái

               48,000

7

3″ 80 Cái                61,200
8 4″ 100 Cái

             114,000

9

5″ 125 Cái              178,800
10 6″ 150 Cái

             316,800

11

8″ 200 Cái              384,000
12 10″ 250 Cái

             690,000

13

12″ 300 Cái           1,080,000
14 14″ 350 Cái

          2,232,000

15

16″ 400 Cái           3,840,000
16 20″ 500 Cái

          6,480,000

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)

Chếch thép hàn

Chếch thép hàn
chech-thep-han

 

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

Bảng giá chếch thép hàn

 Cút 45 hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

 STT Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

2.1/2″ 65 Cái                40,800
2 3″ 80 Cái

               48,000

3

4″ 100 Cái              105,600
4 5″ 125 Cái

             177,600

5

6″ 150 Cái              306,000
6 8″ 200 Cái

             510,000

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Cút thép hàn

Cút thép hàn

cut-thep-han

 

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

Bảng giá cút thép hàn

 Cút 90 hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

 STT Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

1/2″ 15 Cái                   5,880
2 3/4″ 20 Cái

                  7,200

3

1″ 25 Cái                 10,680
4 1.1/4″ 32 Cái

                15,000

5

1.1/2″ 40 Cái                 18,000
6 2″ 50 Cái

                30,000

7

2.1/2″ 65 Cái                 63,600
8 3″ 80 Cái

                78,000

9

4″ 100 Cái               150,000
10 5″ 125 Cái

              270,000

11

6″ 150 Cái               478,800
12 8″ 200 Cái

              718,800

13

10″ 250 Cái            1,290,000
14 12″ 300 Cái

           2,100,000

15

14″ 350 Cái            3,180,000
16 16″ 400 Cái

           4,620,000

17

20″ 500 Cái          11,976,000
18 24″ 600 Cái

         21,540,000

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

Tê thép hàn

Tê thép hàn

te-thep-han

>>>> Ống nhựa PPR Đệ Nhất

Bảng giá Tê thép hàn

 Tê hàn SCH40   ASTM A234 WPB            ANSI B16.9

 STT Quy cách (Inch) Quy cách (mm) ĐVT

Đơn giá

1

1/2″ 15 Cái                  16,560
2 3/4″ 20 Cái

                 17,880

3

1″ 25 Cái                  22,680
4 1.1/4″ 32 Cái

                 30,000

5

1.1/2″ 40 Cái                  42,600
6 2″ 50 Cái

                 52,800

7

2.1/2″ 65 Cái                  95,760
8 3″ 80 Cái

               141,600

9

4″ 100 Cái                238,800
10 5″ 125 Cái

               350,400

11

6″ 150 Cái                510,000
12 8″ 200 Cái

               774,000

13

10″ 250 Cái             1,314,000
14 12″ 300 Cái

            2,178,000

15

14″ 350 Cái             3,900,000
16 16″ 400 Cái

            4,740,000

17

20″ 500 Cái           10,710,000
18 24″ 600 Cái

          19,020,000

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex