Trang chủ » Tiền Phong » Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ống nhựa uPVC cỡ lớn

Ống nhựa uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

Tải xuống: Ống nhựa uPVC Tiền Phong 2019

Báo giá ống nhựa uPVC cỡ lớn:

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống nhựa uPVC D500 PN5 Ống nhựa uPVC cỡ lớn   9.8 Mét 1.243.400
Ống nhựa uPVC D500 PN6 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 12.3 Mét 1.482.600
Ống nhựa uPVC D500 PN8 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 14.6 Mét 1.715.500
Ống nhựa uPVC D500 PN10 Ống nhựa uPVC cỡ lớn   19.1 Mét 2.217.980
Ống nhựa uPVC D500 PN12,5 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 23.9 Mét 2.629.000
Ống nhựa uPVC D500 PN16 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 29.7 Mét 3.365.132
Ống nhựa uPVC D560 PN6 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 13.7 Mét 1.800.000
Ống nhựa uPVC D560 PN8 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 17.2 Mét 2.160.000
Ống nhựa uPVC D560 PN10 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 21.4 Mét 2.765.000
Ống nhựa uPVC D560 PN12,5 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 26.7 Mét 3.300.000
Ống nhựa uPVC D630 PN6 Ống nhựa uPVC cỡ lớn ϕ630 15.4 Mét 2.277.500
Ống nhựa uPVC D630 PN8 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 19.3 Mét 2.730.000
Ống nhựa uPVC D630 PN10 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 24.1 Mét 3.502.500
Ống nhựa uPVC D630 PN12,5 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 30 Mét 4.160.000
Ống nhựa uPVC D710 PN6 Ống nhựa uPVC cỡ lớn   17.4 Mét 3.594.900
Ống nhựa uPVC D710 PN8 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 21.8 Mét 4.463.700
Ống nhựa uPVC D710 PN10 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 27.2 Mét 5.524.900
Ống nhựa uPVC D800 PN6 Ống nhựa uPVC cỡ lớn   19.6 Mét 4.547.500
Ống nhựa uPVC D800 PN8 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 24.5 Mét 5.864.700
Ống nhựa uPVC D800 PN10 Ống nhựa uPVC cỡ lớn —– 30.6 Mét 6.935.200

 

Ống Nhựa uPVC Class 4

ống nhựa upvc

Ống Nhựa uPVC Class 4
Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa.

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 34 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 34 3.8 Mét 28.000
Ống PVC 42C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 42 3.2 Mét 30.900
Ống PVC 48 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 48 3.6 Mét 38.900
Ống PVC 60 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 60 3.6 Mét 55.500
Ống PVC 75 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 75 4.5 Mét 81.200
Ống PVC 90 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 90 4.3 Mét 92.900
Ống PVC 110 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 110 5.3 Mét 140.200
Ống PVC 125 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 125 6 Mét 171.900
Ống PVC 140 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 140 6.7 Mét 219.100
Ống PVC 160 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 160 7.7 Mét 284.400
Ống PVC 180 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 180 8.6 Mét 357.900
Ống PVC 200 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 200 9.6 Mét 444.500
Ống PVC 225 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 225 10.8 Mét 562.800
Ống PVC 250 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 250 11.9 Mét 714.800
Ống PVC 280 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 280 13.4 Mét 925.400
Ống PVC 355 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 355 16.9 Mét 1.387.600
Ống PVC 450 C4 Ống Nhựa uPVC Class 4 Ø 450 21.5 Mét 2.240.800

 

>>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Ống Nhựa uPVC Class 3

Ống Nhựa uPVC Class 3

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,.

>>>Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 21 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 21 2.4 Mét 11.200
Ống PVC 27 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 27 3 Mét 16.900
Ống PVC 34 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 34 2.6 Mét 19.000
Ống PVC 42 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 42 2.5 Mét 24.900
Ống PVC 48 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 48 2.9 Mét 31.000
Ống PVC 60 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 60 2.9 Mét 44.200
Ống PVC 75 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 75 3.6 Mét 64.400
Ống PVC 90 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 90 3.5 Mét 74.900
Ống PVC 110 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 110 4.2 Mét 117.100
Ống PVC 125 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 125 4.8 Mét 136.500
Ống PVC 140 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 140 5.4 Mét 178.900
Ống PVC 160 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 160 6.2 Mét 224.100
Ống PVC 180 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 180 6.9 Mét 279.700
Ống PVC 200 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 200 7.7 Mét 347.000
Ống PVC 225 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 225 8.6 Mét 438.700
Ống PVC 250 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 250 9.6 Mét 565.400
Ống PVC 280 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 280 10.7 Mét 674.800
Ống PVC 315 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 315 12.1 Mét 843.300
Ống PVC 355 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 355 13.6 Mét 1.128.400
Ống PVC 400 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 400 15.3 Mét 1.430.100
Ống PVC 450 C3 Ống Nhựa uPVC Class 3 Ø 450 17.2 Mét 1.808.700

>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong

 

Ống Nhựa uPVC Class 2

Ống Nhựa uPVC Class 2

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,.

>>>Ống Nhựa PPR Bình Minh

>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 21 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 21 1.6 Mét 9.500
Ống PVC 27 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 27 2 Mét 12.000
Ống PVC 34 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 34 2 Mét 16.600
Ống PVC 42 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 42 2 Mét 21.200
Ống PVC 48 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 48 2.3 Mét 25.600
Ống PVC 60 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 60 2.3 Mét 36.600
Ống PVC 75 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 75 2.9 Mét 52.100
Ống PVC 90 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 90 2.7 Mét 57.100
Ống PVC 110 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 110 3.2 Mét 83.600
Ống PVC 125 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 125 3.7 Mét 107.600
Ống PVC 140 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 140 4.1 Mét 133.800
Ống PVC 160 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 160 4.7 Mét 173.300
Ống PVC 180 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 180 5.3 Mét 219.000
Ống PVC 200 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 200 5.9 Mét 271.900
Ống PVC 225 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 225 6.6 Mét 337.900
Ống PVC 250 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 250 7.3 Mét 437.400
Ống PVC 280 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 280 8.2 Mét 525.200
Ống PVC 315 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 315 9.2 Mét 671.300
Ống PVC 355 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 355 10.4 Mét 869.600
Ống PVC 400 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 400 11.7 Mét 1.104.600
Ống PVC 450 C2 Ống Nhựa uPVC Class 2 Ø 450 13.2 Mét 1.400.800

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Ống Nhựa uPVC Class 7

Ống Nhựa uPVC Class 7

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

>> Ống nhựa HPDE 100 Vinaconex

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 90 C7 Ống Nhựa uPVC c7 Ø 90 10.1 Mét Liên hệ
Ống PVC 110 C7 Ống Nhựa uPVC c7 Ø 110 12.3 Mét Liên hệ
Ống PVC 125 C7 Ống Nhựa uPVC c7 Ø 125 14 Mét Liên hệ
Ống PVC 140 C7 Ống Nhựa uPVC c7 Ø 140 15.7 Mét Liên hệ
Ống PVC 160 C7 Ống Nhựa uPVC c7 Ø 160 17.9 Mét Liên hệ

 

>>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Ống Nhựa uPVC Class 5

Ống Nhựa uPVC Class 5

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm

Áp lực Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)

Ống PVC 42 Class5

PN25 Ø 42 4.7 Mét

41.400

Ống PVC 48 Class5 PN25 Ø 48 5.4 Mét

55.700

Ống PVC 60 Class5

PN16 Ø 60 4.5 Mét

66.700

Ống PVC 75 Class5

PN16 Ø 75 5.6 Mét

98.000

Ống PVC 90 Class5 PN12.5 Ø 90 5.4 Mét

115.300

Ống PVC 110 Class5

PN12.5 Ø 110 6.6 Mét

173.100

Ống PVC 125 Class5 PN12.5 Ø 125 7.4 Mét

210.800

Ống PVC 140 Class5

PN12.5 Ø 140 8.3 Mét

269.400

Ống PVC 160 Class5 PN12.5 Ø 160 9.5 Mét

349.100

Ống PVC 180 Class5

PN12.5 Ø 180 10.7 Mét

443.400

Ống PVC 200 Class5 PN12.5 Ø 200 11.9 Mét

547.900

Ống PVC 225 Class5

PN12.5 Ø 225 13.4 Mét

695.600

Ống PVC 250 Class5 PN12.5 Ø 250 14.8 Mét

885.200

Ống PVC 280 Class5

PN12.5 Ø 280 16.6 Mét

1.062.300

Ống PVC 315 Class5 PN12.5 Ø 315 18.7 Mét

1.345.300

Ống PVC 355 Class5

PN12.5 Ø 355 21.1 Mét

1.712.300

Ống PVC 400 Class5 PN12,5 Ø 400 23.7 Mét

2.166.000

 

>>>>Ống nhựa PPR Vinaconex

Ống Nhựa uPVC Class 6

Ống Nhựa uPVC Class 6

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

>>>Phụ Kiện uPVC

>>>>Phụ Kiện HDPE

n sản phẩm

Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT

Giá (VAT)

Ống PVC 60 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 60 6.7 Mét

98.000

Ống PVC 75 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 75 8.4 Mét

141.500

Ống PVC 90 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 90 6.7 Mét

139.400

Ống PVC 110 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 110 8.1 Mét

209.700

Ống PVC 125 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 125 9.2 Mét

258.600

Ống PVC 140 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 140 10.3 Mét

330.700

Ống PVC 160 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 160 11.8 Mét

429.300

Ống PVC 180 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 180 13.3 Mét

544.000

Ống PVC 200 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 200 14.7 Mét

669.300

Ống PVC 225 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 225 16.6 Mét

832.000

Ống PVC 250 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 250 18.4 Mét

1.079.800

Ống PVC 280 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 280 20.6 Mét

1.295.100

Ống PVC 315 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 315 23.2 Mét

1.637.600

Ống PVC 355 C6 Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 355 26.1 Mét

2.086.000

Ống PVC 400 C6

Ống Nhựa uPVC Class 6 Ø 400 29.4 Mét

2.646.000

 

>>>>>Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Ống Nhựa uPVC Class 1

Ống Nhựa uPVC Class 1 

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

 

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 21 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 21 1.5 Mét 7.800
Ống PVC 27 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 27 1.6 Mét 10.800
Ống PVC 34 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 34 1.7 Mét 13.600
Ống PVC 42 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 42 1.7 Mét 18.600
Ống PVC 48 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 48 1.9 Mét 22.100
Ống PVC 60 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 60 1.8 Mét 31.400
Ống PVC 75 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 75 2.2 Mét 39.900
Ống PVC 90 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 90 2.2 Mét 49.300
Ống PVC 110 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 110 2.7 Mét 73.400
Ống PVC 125 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 125 3.1 Mét 90.800
Ống PVC 140 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 140 3.5 Mét 113.500
Ống PVC 160 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 160 4 Mét 150.100
Ống PVC 180 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 180 4.4 Mét 184.000
Ống PVC 200 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 200 4.9 Mét 233.800
Ống PVC 225 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 225 5.5 Mét 285.000
Ống PVC 250 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 250 6.2 Mét 374.900
Ống PVC 280 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 280 6.9 Mét 445.800
Ống PVC 315 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 315 7.7 Mét 559.500
Ống PVC 355 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 355 8.7 Mét 731.000
Ống PVC 400 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 400 9.8 Mét 928.800
Ống PVC 450 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 450 11 Mét 1.174.100
Ống PVC 500 C1 Ống Nhựa uPVC Class 1 Ø 500 12.3 Mét 1.482.600

 

Ống Nhựa uPVC Class 0

Ống nhựa uPVC Class 0 

ong-nhua-pvc2

Ống nhua uPVC  được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006  có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích  hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..

 

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Class Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống PVC 21 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 21 1.2 Mét 7.200
Ống PVC 27 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 27 1.3 Mét 9.200
Ống PVC 34 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 34 1.3 Mét 11.200
Ống PVC 42 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 42 1.5 Mét 15.900
Ống PVC 48 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 48 1.6 Mét 19.400
Ống PVC 60 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 60 1.5 Mét 25.800
Ống PVC 75 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 75 1.9 Mét 35.300
Ống PVC 90 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 90 1.8 Mét 42.200
Ống PVC 110 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 110 2.2 Mét 63.000
Ống PVC 125 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 125 2.5 Mét 77.500
Ống PVC 140 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 140 2.8 Mét 96.500
Ống PVC 160 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 160 3.2 Mét 128.800
Ống PVC 180 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 180 3.6 Mét 158.600
Ống PVC 200 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 200 3.9 Mét 193.500
Ống PVC 225 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 225 4.4 Mét 237.200
Ống PVC 250 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 250 4.9 Mét 310.900
Ống PVC 280 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 280 5.5 Mét 372.800
Ống PVC 315 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 315 6.2 Mét 471.300
Ống PVC 355 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 355 7 Mét 595.200
Ống PVC 400 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 400 7.8 Mét 747.000
Ống PVC 450 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 450 8.8 Mét 948.100
Ống PVC 500 C0 Ống Nhựa uPVC Class 0 Ø 500 9.8 Mét 1.243.400

 

>>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong