Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện HDPE

Phụ Kiện HDPE

Đầu nối thẳng PE phun Tiền Phong

Đầu nối thẳng PE phun Tiền Phong

noi-thang-hdpe-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PE Phun 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 18.300
Đầu nối thẳng PE Phun 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 27.500
Đầu nối thẳng PE Phun 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 35.700
Đầu nối thẳng PE Phun 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 53.000
Đầu nối thẳng PE Phun 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 69.000
Đầu nối thẳng PE Phun 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 90.900
Đầu nối thẳng PE Phun 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 148.200
Đầu nối thẳng PE Phun 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 258.900

 

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Đầu nối CB PE Tiền Phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong
noi-chuyen-bac-hdpe-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB PE 32-25 Tiền Phong —– Cái 38.500
Đầu nối CB PE 40-25 Tiền Phong —– Cái 41.400
Đầu nối CB PE 40-32 Tiền Phong —– Cái 47.100
Đầu nối CB PE 50-32 Tiền Phong —– Cái 49.700
Đầu nối CB PE 50-40 Tiền Phong —– Cái 62.400
Đầu nối CB PE 63-40 Tiền Phong —– Cái 86.200
Đầu nối CB PE 63-50 Tiền Phong —– Cái 87.300
Đầu nối CB PE 90-63 Tiền Phong —– Cái 192.400

 

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Đầu nối bằng bích Tiền Phong

Mặt bích hàn HDPE 100

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 40 Ø 40 Cái 15.400
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 50 Ø 50 Cái 22.100
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 63 Ø 63 Cái 27.900
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 75 Ø 75 Cái 43.500
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 90 Ø 90 Cái 65.600
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 110 Ø 110 Cái 118.700
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 160 Ø 160 Cái 230.200
Đầu nối bằng bích Tiền Phong 200 Ø 200 Cái 420.100

 

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino                                             >>>> ống nhựa hpde tiền phong

Nối góc 90° PE phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

noi-goc-90-hdpe-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PE Phun 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 22.700
Nối góc 90° PE Phun 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 26.100
Nối góc 90° PE Phun 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 35.700
Nối góc 90° PE Phun 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 56.800
Nối góc 90° PE Phun 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 73.500
Nối góc 90° PE Phun 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 123.300
Nối góc 90° PE Phun 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 173.900
Nối góc 90° PE Phun 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 295.800

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Nối góc ren ngoài PE phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

noi-goc-90-ren-ngoai-hdpe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc ren ngoài PE Phun 20-1/2″ Tiền Phong —– Cái 13.500
Nối góc ren ngoài PE Phun 20-3/4″ Tiền Phong —– Cái 13.500
Nối góc ren ngoài PE Phun 25-3/4″ Tiền Phong —– Cái 15.300
Nối góc ren ngoài PE Phun 32-1″ Tiền Phong —– Cái 25.200
Nối góc ren ngoài PE Phun 40×11/2” Tiền Phong —– Cái 44.500
Nối góc ren ngoài PE Phun 50×11/2” Tiền Phong —– Cái 63.900
Nối góc ren ngoài PE Phun 63×2” Tiền Phong —– Cái 98.900

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Ba chạc 90° PE phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

ba-chac-chuyen-bac-hdpe

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° PE Phun 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 23.100
Ba chạc 90° PE Phun 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 33.100
Ba chạc 90° PE Phun 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 38.400
Ba chạc 90° PE Phun 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 75.000
Ba chạc 90° PE Phun 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 120.200
Ba chạc 90° PE Phun 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 144.100
Ba chạc 90° PE Phun 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 233.000
Ba chạc 90° PE Phun 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 434.900

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Ba chạc 90° PE CB phun Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

ba-chac-90-hdpe-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° PE CB Phun 25-20 Tiền Phong —– Cái 42.200
Ba chạc 90° PE CB Phun 32-25 Tiền Phong —– Cái 57.900
Ba chạc 90° PE CB Phun 40-20 Tiền Phong —– Cái 68.600
Ba chạc 90° PE CB Phun 40-32 Tiền Phong —– Cái 70.400
Ba chạc 90° PE CB Phun 50-25 Tiền Phong —– Cái 83.500
Ba chạc 90° PE CB Phun 50-40 Tiền Phong —– Cái 103.100
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-25 Tiền Phong —– Cái 118.700
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-32 Tiền Phong —– Cái 120.500
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-40 Tiền Phong —– Cái 126.000
Ba chạc 90° PE CB Phun 63-50 Tiền Phong —– Cái 127.500
Ba chạc 90° PE CB Phun 75-63 Tiền Phong —– Cái 232.800

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Đai khởi thủy Tiền Phong

Phụ tùng ống nhựa HDPE do công ty Cp Nhựa Tiền Phong sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay tại Việt Nam. Các loại Phụ kiện ống HDPE được thử nghiệm áp lực, chống ăn mòn và độ bền để đảm bảo chất lượng sản phẩm ( phụ kiện ống nhựa HDPE Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn : DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008 ).

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đai khởi thủy Tiền Phong 32-1/2″ —– Cái 22.700
Đai khởi thủy Tiền Phong 32-3/4″ —– Cái 22.700
Đai khởi thủy Tiền Phong 40-1/2″ —– Cái 33.400
Đai khởi thủy Tiền Phong 40-3/4″ —– Cái 33.400
Đai khởi thủy Tiền Phong 50-1/2″ —– Cái 40.800
Đai khởi thủy Tiền Phong 50-3/4″ —– Cái 40.800
Đai khởi thủy Tiền Phong 50-1″ —– Cái 40.800
Đai khởi thủy Tiền Phong 63-1/2″ —– Cái 57.900
Đai khởi thủy Tiền Phong 63-3/4″ —– Cái 57.900
Đai khởi thủy Tiền Phong 63-1″ —– Cái 57.900
Đai khởi thủy Tiền Phong 63-1.1/4″ —– Cái 62.100
Đai khởi thủy Tiền Phong 75-1/2″ —– Cái 73.500
Đai khởi thủy Tiền Phong 75-3/4″ —– Cái 73.500
Đai khởi thủy Tiền Phong 75-1″ —– Cái 73.500
Đai khởi thủy Tiền Phong 75-1.1/2″ —– Cái 78.000
Đai khởi thủy Tiền Phong 75-2″ —– Cái 81.200
Đai khởi thủy Tiền Phong 90-1/2″ —– Cái 88.000
Đai khởi thủy Tiền Phong 90-3/4″ —– Cái 88.000
Đai khởi thủy Tiền Phong 90-1″ —– Cái 88.000
Đai khởi thủy Tiền Phong 90-1.1/2″ —– Cái 88.000
Đai khởi thủy Tiền Phong 90-2″ —– Cái 91.200
Đai khởi thủy Tiền Phong 110-3/4″ —– Cái 139.400
Đai khởi thủy Tiền Phong 110-1″ —– Cái 132.300
Đai khởi thủy Tiền Phong 110-1.1/2″ —– Cái 122.700
Đai khởi thủy Tiền Phong 110-2″ —– Cái 132.300

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Đầu bịt PE phun Tiền Phong

Phụ tùng ống nhựa HDPE do công ty Cp Nhựa Tiền Phong sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhất hiện nay tại Việt Nam. Các loại Phụ kiện ống HDPE được thử nghiệm áp lực, chống ăn mòn và độ bền để đảm bảo chất lượng sản phẩm ( phụ kiện ống nhựa HDPE Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn : DIN 8074 : 1999-08 & DIN 8075 : 1999-08 ; ISO 9001 : 2008 ).

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu bịt PE Phun 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 9.300
Đầu bịt PE Phun 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 10.800
Đầu bịt PE Phun 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 18.300
Đầu bịt PE Phun 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 32.100
Đầu bịt PE Phun 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 46.000
Đầu bịt PE Phun 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 68.900
Đầu bịt PE Phun 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 106.300
Đầu bịt PE Phun 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 168.700

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino