Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện PPR

Phụ Kiện PPR

Đầu Nối thẳng PPR SINO

Đầu Nối thẳng PPR

Măng sông PPR  SINO

noi-thang-ppr-noi-thuong

>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR SINO 20 Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR SINO 25 Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR SINO 32 Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR SINO 40 Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR SINO 50 Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR SINO 63 Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR SINO 75 Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR SINO 90 Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR SINO 110 Ø 110 Cái 211.600

 

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Đầu Nối ren trong PPR SINO

Ren trong ppr sino
Ren trong ppr sino

Ren trong ppr sino

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 38.000
Đầu nối ren trong PPR SINO 25-1/2″ Ø 25 Cái 46.500
Đầu nối ren trong PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 51.900
Đầu nối ren trong PPR SINO 32-1″ Ø 32 Cái 84.500
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Ø 40 Cái 209.500
Đầu nối ren trong PPR SINO 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 278.000
Đầu nối ren trong PPR SINO 63-2″ Ø 63 Cái 562.500
Đầu nối ren trong PPR SINO 75-2.1/2″ Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR SINO 75-2.1/4″ Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR SINO 90-3″ Ø 90 Cái 1.606.000
Đầu nối ren trong PPR SINO 90-31/2″ Ø 90 Cái 1.606.000

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 

Đầu Nối ren ngoài PPR SINO

Nối ren ngoài PPR SINO

noi-thang-ren-ngoai-ppr

>>>Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 48.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 25-1/2″ Ø 25 Cái 55.500
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 67.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 32-1” Ø 32 Cái 99.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 40-1.1/4 Ø 40 Cái 288.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 360.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 63-2″ Ø 63 Cái 610.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 75-2.1/2″ Ø 75 Cái 935.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 75-2.1/4″ Ø 75 Cái 980.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 90-3.1/2″ Ø 90 Cái 1.890.000
Đầu nối ren ngoài PPR SINO 110-4″ Ø 110 Cái 3.180.000

>>>>> Phụ Kiện HDPE

Zắc co nhựa PPR SINO

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa PPR SINOrac-co-nhua-ppr

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR SINO 20 Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR SINO 25 Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR SINO 32 Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR SINO 40 Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR SINO 50 Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR SINO 63 Ø 63 Cái 322.000

 

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Zắc co ren trong PPR SINO

Zắc co ren trong PPR SINO

 

Zắc co ren trong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren trong PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 90.500
Zắc co ren trong PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 145.000
Zắc co ren trong PPR SINO 32-1” Ø 32 Cái 212.500
Zắc co ren trong PPR SINO 40-1.1/4 Ø 40 Cái 333.000
Zắc co ren trong PPR SINO 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 580.000
Zắc co ren trong PPR SINO 63-2″ Ø 63 Cái 773.000

>>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 

Zắc co ren ngoài PPR SINO

Zắc co ren ngoài PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 32-1” Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 40-1.1/4 Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR SINO 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR SINO 63-2″ Ø 63 Cái 838.000

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Đầu Nối CB phun PPR SINO

Côn thu PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu Nối CB phun PPR SINO 25-20 —– Cái 4.800
Đầu Nối CB phun PPR SINO 32-20 —– Cái 6.800
Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-20 —– Cái 10.500
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-20 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-20 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 32-25 —– Cái 6.800
Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-25 —– Cái 10.500
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-25 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-25 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-32 —– Cái 10.500
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-32 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-32 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-40 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-40 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-50 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 75-40 —– Cái 63.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 75-50 —– Cái 63.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 75-63 —– Cái 63.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 90-63 —– Cái 103.700
Đầu Nối CB phun PPR SINO 90-75 —– Cái 103.700
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-50 —– Cái 183.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-63 —– Cái 183.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-75 —– Cái 183.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-90 —– Cái 183.600

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Nối Góc PPR SINO 45°

Chếch PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 SINO Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 SINO Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 SINO Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 SINO Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 SINO Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 SINO Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 SINO Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 SINO Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 SINO Ø 110 Cái 322.100

Nối Góc PPR SINO 90°

Cút PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR 20 SINO Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR 25 SINO Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR 32 SINO Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR 40 SINO Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR 50 SINO Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR 63 SINO Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR 75 SINO Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR 90 SINO Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 16 SINO Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 20 SINO Ø 110 Cái 485.000

>>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>Ống PPR chịu tia cực tím

>>>>> Phụ Kiện uPVC

Nối Góc 90° PPR SINO ren trong

Cút ren trong PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° ren trong PPR 20-1/2″ SINO Ø 20 Cái 42.300
Nối góc 90° ren trong PPR 25-1/2″ SINO Ø 25 Cái 48.000
Nối góc 90° ren trong PPR 25-3/4″ SINO Ø 25 Cái 64.700
Nối góc 90° ren trong PPR 32-1” SINO Ø 32 Cái 119.500
Nối góc 90° ren trong PPR 40-1” SINO Ø 40 Cái 280.000

>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>>Phụ Kiện uPVC

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong