Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Chếch PVC 45 độ (cút PVC) Tiền Phong

Chếch PVC 45 độ (cút PVC)

chech-pvc

Tên sản phẩm

Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái

1.300

Nối góc 45° Phun PVC 27 Tiền Phong

Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái

2.300

Nối góc 45° Phun PVC 42 Tiền Phong

Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái

5.800

Nối góc 45° Phun PVC 60 Tiền Phong

Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái

16.400

Nối góc 45° Phun PVC 90 Tiền Phong

Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái

32.800

Nối góc 45° Phun PVC 125 Tiền Phong

Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái

72.000

Nối góc 45° Phun PVC 160 Tiền Phong

Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái

265.000

 

Đây là một phụ  kiện phổ biến được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày với nhiều tên gọi khác nhau như cút nhựa PVC, UPVC hay nối góc. Đây là phụ kiện quan trọng giúp nối ghép các ống nước lại với nhau tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh. Trên thị trường hiện nay có cút vuông, cút 45 độ, cút 60 độ. Ngoài những loại cút thông dụng này thì còn cút ren trong, cút ren ngoài hoặc không có ren. Kích thước của chúng không giống nhau, có loại đường kính to, loại đường kính nhỏ để đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

Cút nhựa PVC, UPVC có nhiều tên gọi khác nhau như: cút nhựa, nối góc. Nó là một sản phẩm, là tên gọi phụ kiện ống nước, được làm từ nhựa PVC hoặc PPR. Loại vật dụng này có khá phổ biến và có vai trò quan trọng trong các hệ thống nước gia đình, cơ quan, xí nghiệp,…Vì nó làm nhiệm vụ nối hoặc ghép các ống nước lại với nhau, từ đó tạo nên một hệ thống nước hoàn chỉnh.

Nếu bạn vẫn chưa biết PVC 45 độ là gì và có những công dụng gì trong đời sống thì hãy theo dõi ảnh dưới đây, chúng tôi đã nêu ra một cách đơn giản nhất cho bạn những điều bạn cần quan tâm và cần biết khi muốn sử dụng PVC 45 độ.

Nối góc 90° PVC Tiền Phong

Nối góc 90°

noi-goc-90-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá
Nối góc 90° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 90° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.900
Nối góc 90° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 3.000
Nối góc 90° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 4.800
Nối góc 90° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 7.600
Nối góc 90° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 11.200
Nối góc 90° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 19.800
Nối góc 90° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 27.500
Nối góc 90° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 41.700
Nối góc 90° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 77.100
Nối góc 90° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 106.000
Nối góc 90° Phun PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 128.000
Nối góc 90° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái 352.000

 

Ba chạc 90° CB phun PPR Tiền Phong

ba-chac-cb-pvc-tien-phong

>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Tiền Phong —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Tiền Phong —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Tiền Phong —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Tiền Phong —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Tiền Phong —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Tiền Phong —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Tiền Phong —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Tiền Phong —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Tiền Phong —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Tiền Phong —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Tiền Phong —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Tiền Phong —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Tiền Phong —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Tiền Phong —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Tiền Phong —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Tiền Phong —– Cái 460.000

 

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ba chạc 90° phun Tiền Phong

ba chạc 90 độ

>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 123.000

>>>>  Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Ba chạc 45° phun Tiền Phong

ba chạc 45

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 295.000

 

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong

Nối góc 45° phun Tiền Phong

Chếch PVC Tiền Phong

chech-pvc

>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái 265.000

 

>>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất