Co 45 gân xoắn Bình Minh

Chếch HDPE gân xoắn Bình Minh

Chếch ống gân HDPE

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 110 M

75,900

2

Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 160 M 42,240
3 Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 250 M

116,710

4

Co 45 gân xoắn Bình Minh DN 315 M

283,030

  Sản phẩm gia công từ ống uPVC
co-45-gan-xoan
DN Dmin Zmin Hmin
mm mm mm mm
110 120 23 73
160 167 34 118
250 260 53 161
315 326 66 198
 

Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE

co-45-gan-xoan
DN Dmin Zmin Hmin
mm mm mm mm
500 500 230 380