Co 90 ren trong Bình Minh

co-90-ren-trong

Co ren trong thau (Nối góc RT đồng)

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Cút ren trong 21 D Bình Minh Cái

11,110

2

Cút ren trong 27 D Bình Minh Cái  15,400
3 Cút ren trong D Bình Minh Cái

14,410

4

Cút ren trong 27 D Bình Minh Cái

12,100

Sản phẩm loại dày – Ren nhựa

DN Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 34 30 16 11 27
                     
                     
 

Sản phẩm loại dày – ren thau

DN Dmin Zmin Hmin Bmin D1min L1min Z1min H1min
mm x mm mm x inch inch x inch mm mm mm mm mm mm mm mm
21 x 21 21 x 1/2 1/2 x 1/2 27 11 41 34 30 16 11 27
21 x 27 21 x 3/4 1/2 x 3/4 27 11 41 42 37 18 14 32
27 x 27 27 x 3/4 3/4 x 3/4 33 14 49 42 37 18 14 32
27 x 21 27 x 1/2 3/4 x 1/2 33 14 49 34 30 16 11 27
 

LƯU Ý :

– DN: kích thước danh nghĩa.

– Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

– Để có nhiều thông tin, xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi.