Co ba nhánh Bình Minh

Cút 3 nhánh Bình Minh

co-ba-nhanh

Cút 3 nhánh (Nối góc 3 nhánh)

STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Cút 3 nhánh 21 D Bình Minh Cái 3,080
2 Cút 3 nhánh 27 D Bình Minh Cái

4,400

3

Cút 3 nhánh 34 D Bình Minh Cái

7,150

 

DN Dmin Zmin Hmin
mm inch mm mm mm
21 1/2 27 11 41
27 3/4 33 14 49
34 1 40 17 57