Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phu kien hpde europipe » Côn thu hàn HDPE Europipe

Côn thu hàn HDPE Europipe

con thu hpde

con-thu

Phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu

1. Thành phần chính: Nhựa PE100
2. Công nghệ sản xuất: Đúc & tiện
3. Loại hàng: Côn thu hàn
4. Nơi sản xuất: TQ, Malaysia
5. Phương pháp nối: Hàn nối đầu
6. Màu sắc: Đen
7. Phương thức đóng gói: Bao tải
8. Khả năng sản xuất: Cont 40ft/ tháng

 

STT Kích thước Áp lực PN10 Đơn giá Áp lực PN16 Đơn giá
(mm) (Độ dày mm) Bao gồm VAT10% (Độ dày mm) Bao gồm VAT10%
1 75 x 50 4.5 x 3.0          32,928 6.8 x 4.6 Liên hệ
2 75 x 63 4.5 x 3.8          37,968 6.8 x 5.8 Liên hệ
3 90 x 50 5.4 x 3.0          46,480 8.2 x 4.6 Liên hệ
4 90 x 63 5.4 x 3.8          50,736 8.2 x 5.8 Liên hệ
5 90 x 75 5.4 x 4.5          59,136 8.2 x 6.8 Liên hệ
6 110 x 50 6.6 x 3.0          75,936 10.0 x 4.6 Liên hệ
7 110 x 63 6.6 x 3.8          71,792 10.0 x 5.8 Liên hệ
8 110 x 75 6.6 x 4.5          84,448 10.0 x 6.8 Liên hệ
9 110 x 90 6.6 x 5.4          86,128 10.0 x 8.2 Liên hệ
10 125 x 63 7.4 x 3.8        147,728 11.4 x 5.8 Liên hệ
11 125 x 75 7.4 x 4.5        162,848 11.4 x 6.8 Liên hệ
12 125 x 90 7.4 x 5.4        165,424 11.4 x 8.2 Liên hệ
13 125 x 110 7.4 x 6.6        168,784 11.4 x 10.0 Liên hệ
14 140 x 63 8.3 x 3.8        206,752 12.7 x 5.8 Liên hệ
15 140 x 75 8.3 x 4.5        229,488 12.7 x 6.8 Liên hệ
16 140 x 90 8.3 x 5.4        261,632 12.7 x 8.2 Liên hệ
17 140 x 110 8.3 x 6.6        295,344 12.7 x 10.0 Liên hệ
18 140 x 125 8.3 x 7.4        316,400 12.7 x 11.4 Liên hệ
19 160 x 63 9.5 x 3.8        156,128 14.6 x 5.8 Liên hệ
20 160 x 75 9.5 x 4.5        167,104 14.6 x 6.8 Liên hệ
21 160 x 90 9.5 x 5.4        173,824 14.6 x 8.2 Liên hệ
22 160 x 110 9.5 x 6.6        190,624 14.6 x 10.0 Liên hệ
23 160 x 125 9.5 x 7.4        209,216 14.6 x 11.4 Liên hệ
24 160 x 140 9.5 x 8.3        421,904 14.6 x 12.7 Liên hệ
25 180 x 90 10.7 x 5.4        582,176 16.4 x 8.2 Liên hệ
26 180 x 110 10.7 x 6.6        548,464 16.4 x 10.0 Liên hệ
27 180 x 125 10.7 x 7.4        590,688 16.4 x 11.4 Liên hệ
28 180 x 140 10.7 x 8.3        675,024 16.4 x 12.7 Liên hệ
29 180 x 160 10.7 x 9.5        717,136 16.4 x 14.6 Liên hệ
30 200 x 63 11.9 x 3.8        268,464 18.2 x 5.8 Liên hệ
31 200 x 75 11.9 x 4.5        278,432 18.2 x 6.8 Liên hệ
32 200 x 90 11.9 x 5.4        283,136 18.2 x 8.2 Liên hệ
33 200 x 110 11.9 x 6.6        304,640 18.2 x 10.0 Liên hệ
34 200 x 125 11.9 x 7.4        334,432 18.2 x 11.4 Liên hệ
35 200 x 160 11.9 x 9.5        354,480 18.2 x 14.6 Liên hệ
36 200 x 180 11.9 x 10.7        843,808 18.2 x 16.4 Liên hệ
37 225 x 90 13.4 x 5.4        682,752 20.5 x 8.2 Liên hệ
38 225 x 110 13.4 x 6.6        573,776 20.5 x 10.0 Liên hệ
39 225 x 125 13.4 x 7.4        664,944 20.5 x 11.4 Liên hệ
40 225 x 160 13.4 x 9.5        590,688 20.5 x 14.6 Liên hệ
41 225 x 200 13.4 x 11.9        691,936 20.5 x 18.2 Liên hệ
42 250 x 90 14.8 x 5.4        614,320 22.7 x 8.2 Liên hệ
43 250 x 110 14.8 x 6.6        590,688 22.7 x 10.0 Liên hệ
44 250 x 125 14.8 x 7.4        776,272 22.7 x 11.4 Liên hệ
45 250 x 160 14.8 x 9.5        632,912 22.7 x 14.6 Liên hệ
46 250 x 200 14.8 x 11.9        717,136 22.7 x 18.2 Liên hệ
47 250 x 225 14.8 x 13.4        843,808 22.7 x 20.5 Liên hệ
48 280 x 110 16.6 x 6.6     1,265,712 25.4 x 10.0 Liên hệ
49 280 x 160 16.6 x 9.5     1,307,936 25.4 x 14.6 Liên hệ
50 280 x 200 16.6 x 11.9     1,434,496 25.4 x 18.2 Liên hệ
51 280 x 225 16.6 x 13.4     1,518,832 25.4 x 20.5 Liên hệ
52 280 x 250 16.6 x 14.8     1,603,280 25.4 x 22.7 Liên hệ
53 315 x 90 18.7 x 5.4        877,520 28.6 x 8.2 Liên hệ
54 315 x 110 18.7 x 6.6        843,808 28.6 x 10.0 Liên hệ
55 315 x 125 18.7 x 7.4        945,056 28.6 x 11.4 Liên hệ
56 315 x 160 18.7 x 9.5     1,012,592 28.6 x 14.6 Liên hệ
57 315 x 200 18.7 x 11.9     1,029,504 28.6 x 18.2 Liên hệ
58 315 x 225 18.7 x 13.4     1,434,496 28.6 x 20.5 Liên hệ
59 315 x 250 18.7 x 14.8     1,054,704 28.6 x 22.7 Liên hệ
60 315 x 280 18.7 x 16.6     1,771,952 28.6 x 25.4 Liên hệ
61 355 x 110 21.1 x 6.6     1,620,864 32.2 x 10.0 Liên hệ
62 355 x 160 21.1 x 9.5     1,788,864 32.2 x 14.6 Liên hệ
63 355 x 200 21.1 x 11.9     1,957,536 32.2 x 18.2 Liên hệ
64 355 x 250 21.1 x 14.8     2,261,280 32.2 x 22.7 Liên hệ
65 355 x 315 21.1 x 18.7     2,531,312 32.2 x 28.6 Liên hệ
66 400 x 110 23.7 x 6.6     2,472,288 36.3 x 10.0 Liên hệ
67 400 x 160 23.7 x 9.5     1,999,760 36.3 x 14.6 Liên hệ
68 400 x 200 23.7 x 11.9     3,037,664 36.3 x 18.2 Liên hệ
69 400 x 225 23.7 x 13.4     2,531,312 36.3 x 20.5 Liên hệ
70 400 x 250 23.7 x 14.8     2,278,304 36.3 x 22.7 Liên hệ
71 400 x 315 23.7 x 18.7     2,531,312 36.3 x 28.6 Liên hệ
72 400 x 355 23.7 x 21.1     2,700,096 36.3 x 32.2 Liên hệ
73 450 x 110 26.7 x 6.6 5,737,760 40.9 x 10.0 Liên hệ
74 450 x 160 26.7 x 9.5 6,075,216 40.9 x 14.6 Liên hệ
75 450 x 200 26.7 x 11.9 5,906,432 40.9 x 18.2 Liên hệ
76 450 x 225 26.7 x 13.4 6,075,216 40.9 x 20.5 Liên hệ
77 450 x 250 26.7 x 14.8 6,750,240 40.9 x 22.7 Liên hệ
78 450 x 315 26.7 x 18.7 6,750,240 40.9 x 28.6 Liên hệ
79 450 x 355 26.7 x 21.1 7,594,048 40.9 x 32.2 Liên hệ
80 450 x 400 26.7 x 23.7 7,594,048 40.9 x 36.3 Liên hệ
81 500 x 200 3,881,360 Liên hệ
82 500 x 250 3,991,008 Liên hệ
83 500 x 315 4,050,144 Liên hệ
84 500 x 355 8,589,728 Liên hệ
85 500 x 400 4,134,592 Liên hệ
86 500 x 450 4,218,928 Liên hệ
87 630 x 200 12,656,672 Liên hệ
88 630 x 250 13,922,384 Liên hệ
89 630 x 355 8,437,856 Liên hệ
90 630 x 450 8,859,760 Liên hệ
91 630 x 500 6,750,240 Liên hệ
92 630 x 560 6,919,024

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong