Trang chủ » Ống nhựa DEKKO » Phụ kiện PPR Dekko » Đầu Nối CB phun PPR DEKKO

Đầu Nối CB phun PPR DEKKO

con-thu-ppr

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Dekko —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Dekko —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Dekko —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Dekko —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Dekko —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Dekko —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Dekko —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Dekko —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Dekko —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Dekko —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Dekko —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Dekko —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Dekko —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Dekko —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Dekko —– Cái 183.600

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh