Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR » Đầu Nối CB phun PPR SINO

Đầu Nối CB phun PPR SINO

Côn thu PPR SINO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu Nối CB phun PPR SINO 25-20 —– Cái 4.800
Đầu Nối CB phun PPR SINO 32-20 —– Cái 6.800
Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-20 —– Cái 10.500
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-20 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-20 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 32-25 —– Cái 6.800
Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-25 —– Cái 10.500
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-25 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-25 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 40-32 —– Cái 10.500
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-32 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-32 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 50-40 —– Cái 18.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-40 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 63-50 —– Cái 36.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 75-40 —– Cái 63.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 75-50 —– Cái 63.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 75-63 —– Cái 63.900
Đầu Nối CB phun PPR SINO 90-63 —– Cái 103.700
Đầu Nối CB phun PPR SINO 90-75 —– Cái 103.700
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-50 —– Cái 183.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-63 —– Cái 183.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-75 —– Cái 183.600
Đầu Nối CB phun PPR SINO 110-90 —– Cái 183.600

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong