Trang chủ » Ống nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO » Đầu Nối CB phun PPR VESBO

Đầu Nối CB phun PPR VESBO

Côn thu PPR Vesbocon-thu-ppr

 

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Côn Thu PPR                                   Reducing Coupling

STT

Quy cách ĐVT Giá (VAT)
1 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 25 x 20 Cái

      6,500

2

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 32 x 20 Cái       9,800
3 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 32 x 25 Cái

    11,000

4

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 40 x 20 Cái     13,400
5 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 40 x 25 Cái

    15,000

6

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 40 x 32 Cái     16,000
7 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 20 Cái

    18,200

8

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 25 Cái     19,200
9 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 32 Cái

    22,000

10

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 50 x 40 Cái     23,400
11 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 20 Cái

    38,000

12

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 25 Cái     41,800
13 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 32 Cái

45,600

14

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 40 Cái 48,000
15 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 63 x 50 Cái

52,000

16

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 75 x 50 Cái 61,000
17 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 75 x 63 Cái

69,000

18

Đầu Nối CB phun PPR VESBO 90 x 63 Cái 135,000
19 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 90 x 75 Cái

166,000

20 Đầu Nối CB phun PPR VESBO 110 x 90 Cái

238,000

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh