Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Đầu nối CB phun Tiền Phong

Đầu nối CB phun Tiền Phong

dau-noi-chuyen-bac-pvc-tien-phong

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Tiền Phong —– Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Tiền Phong —– Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Tiền Phong —– Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Tiền Phong —– Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Tiền Phong —– Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Tiền Phong —– Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Tiền Phong —– Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Tiền Phong —– Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Tiền Phong —– Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Tiền Phong —– Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Tiền Phong —– Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Tiền Phong —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Tiền Phong —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Tiền Phong —– Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Tiền Phong —– Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Tiền Phong —– Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Tiền Phong —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Tiền Phong —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Tiền Phong —– Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Tiền Phong —– Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Tiền Phong —– Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Tiền Phong —– Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Tiền Phong —– Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Tiền Phong —– Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Tiền Phong —– Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Tiền Phong —– Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Tiền Phong —– Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Tiền Phong —– Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Tiền Phong —– Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Tiền Phong —– Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Tiền Phong —– Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Tiền Phong —– Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Tiền Phong —– Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Tiền Phong —– Cái 175.200

 

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong