Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Đầu nối ren ngoài PVC Tiền Phong

Đầu nối ren ngoài PVC Tiền Phong

noi-thang-ren-ngoai-pvc-tien-phong

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren ngoài PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren ngoài PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren ngoài PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren ngoài PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren ngoài PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 8.000
Đầu nối ren ngoài PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 9.100
Đầu nối ren ngoài PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 20.500

 

>>>>Phụ Kiện uPVC