Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Đầu nối ren trong Europipe

Đầu nối ren trong Europipe

noi-thang-ren-trong-pvc-tien-phong

Xem thêm: Ống Nhựa Tiền Phong

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PVC 21 Sino Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren trong PVC 27 Sino Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren trong PVC 34 Sino Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren trong PVC 42 Sino Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren trong PVC 48 Sino Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren trong PVC 60 Sino Ø 60 Cái 6.300
Đầu nối ren trong PVC 75 Sino Ø 75 Cái 14.400