Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Đầu nối ren trong Tiền Phong

Đầu nối ren trong Tiền Phong

noi-thang-ren-trong-pvc-tien-phong

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren trong PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren trong PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren trong PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren trong PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren trong PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 6.300
Đầu nối ren trong PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 14.400

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong