Trang chủ » phu kiện ppr trang chủ » Đầu nối thẳng ppr Tiền Phong

Đầu nối thẳng ppr Tiền Phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Tiền Phong Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 211.600

>>>> ống nhựa upvc tiền phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino