Ebara EVM 5 4N5/0.75

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm

Mô tả : Bơm trục đứng, 0.75HP

Q [ m3/h ]

0.0

2.4

3.6

4.5

6.0

7.8

H [ m ]

40.5

36.8

33.8

30.8

24.5

13.8

Sử dụng : Hệ thống nước

Model

Mô tả

Xuất xứ

Giá (dvn/ch)

  Ebara EVM 3 4N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  18.230.000  

  Ebara EVM 3 5N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.196.000  

  Ebara EVM 5 4N5/0.75       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.590.000  

  Ebara EVM 45 4-0F5/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  157.821.000  

  Ebara EVM 11N5/1.1       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  24.360.000  

  Ebara EVM 3 13N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  30.280.000  

  Ebara EMV 3 15N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  32.407.000  

  Ebara EVM 18F5/2.2       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  37.770.000  

  Ebara EVM 16N5/3.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  38.392.000  

  Ebara EVM 5 22F5/4.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  48.903.000  

  Ebara EVMG 32 6-0F5/11       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  80.967.000  

  Ebara EVM 30 10F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  140.904.000  

  Ebara EVMG 60 6F/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  120.588.000  

  Ebara EVMG 60 7F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  140.990.000  

  Ebara EVM 60 8F/22       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  150.178.000