Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Gioăng khởi thủy PVC Bình Minh

Gioăng khởi thủy PVC Bình Minh

Gioăng khởi thủy PVC Bình Minh

gioang-bich-kep

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

Doăng khởi thủy

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 DN110x49 D Bình Minh Cái

2,310

2

DN114x49 D Bình Minh Cái 2,310
3 DN160x60 D Bình Minh Cái

2,530

4

DN168x60 D Bình Minh Cái 2,530
5 DN220x60 D Bình Minh Cái

2,530

 

DN Dmin Hmin
mm inch mm mm
114 4 64 4
168 6 80 4
220 8 80 4

 

>>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh