Keo dán nhựa Bình Minh

Keo dán ống PVC Bình Minh

Vật liệu

Keo dán Bình Minh có thành phần bao gồm : Dung môi Cyclohexanone, bột nhựa PVC và phụ gia.

Lĩnh vực áp dụng:

Thích hợp dùng cho cac ứng dụng.

– Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.

– Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.

– Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp

– Hệ thống ống thoát nước thải, thoát nước mưa,…

Tính Chất vật lý

– Hàm lượng nhựa PVC, tối thiểu : 10%

– Độ nhớt, min : 90 cP

– Áp suất phá nổ sau 2 giờ dán, min: 2.8 Mpa

– Khả năng hòa tan: có khả năng hòa tan thêm 3% lượng bột nhựa PVC ở 23 ± 2 0C mà không bị gel hóa.

 Keo dán ống uPVC

 STT

Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Keo dán nhựa Bình Minh 25gr Tuýp 3,960
2 Keo dán nhựa Bình Minh 50gr Tuýp

6,930

3

Keo dán nhựa Bình Minh 100gr Tuýp 12,650
4 Keo dán nhựa Bình Minh 200gr Lon

32,780

5

Keo dán nhựa Bình Minh 500gr Lon 59,510
6 Keo dán nhựa Bình Minh 1kg Lon

110,990