Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Phụ tùng uPVC Bình Minh » Nắp khóa ren ngoài Bình Minh

Nắp khóa ren ngoài Bình Minh

Nắp bịt ren Bình Minh

nap-khoa-ren-ngoai

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện HDPE

 

Nắp khoá ren (Bịt đầu ống)

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

 1

Nắp khoá 21 D Bình Minh Cái 770
2 Nắp khoá 27 D Bình Minh Cái

1,540

 

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

DN Dmin Bmin l1min Lmin
mm inch mm mm mm mm
21 1/2 27 16 18 29
27 3/4 33 20 20 30
34 1 40 30 22 35