Trang chủ » Ống nhựa Bình Minh » Ống nhựa HDPE 100 Bình Minh

Ống nhựa HDPE 100 Bình Minh

Ống nhựa HDPE100 PN10 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa Bình Minh HDPE100 PN10 Bình Minh Ống nhựa Bình Minh HDPE Bình Minh được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng …

Ống nhựa HDPE100 PN10 Bình Minh Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa Bình Minh HDPE100 PN20 Bình Minh Ống nhựa HDPE Bình Minh được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 …

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Bình Minh Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE100 PN16 Bình Minh Ống nhựa  HDPE Bình Minh được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là loại …

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Bình Minh Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE100 PN8 Bình Minh Ống Nhựa HDPE Bình Minh được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là …

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Bình Minh Read More »

Ống HDPE 100 PN6 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE100 PN6 Bình Minh Ống Nhựa HDPE Bình Minh được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là …

Ống HDPE 100 PN6 Bình Minh Read More »

Ống HDPE100 PN 12,5 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE100 PN12,5 Bình Minh Ống Nhựa HDPE Bình Minh chịu áp lực 12,5 được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng …

Ống HDPE100 PN 12,5 Bình Minh Read More »