Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất

Phụ kiện HDPE đê nhất

Co 45 – 45 Elbow phụ kiện hpde Đệ Nhất

Chếch  45° HDPE Đệ Nhất  >>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong >>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong Co 45°                                        45°Elbow STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1  Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D20 Cái          4,620 2 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D25 Cái          6,050 3 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D32 Cái          9,900 4 Chếch …

Co 45 – 45 Elbow phụ kiện hpde Đệ Nhất Read More »

PK HDPE Đệ Nhất – Co90 (90 Elbow)

Cút 90° HDPE Đệ Nhất >>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong >>>> Phụ Kiện HDPE       Co 90°                    90°Elbow STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1  Cút 90 HDPE Đệ Nhất D20 Cái           4,840 2 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D25 Cái           6,600 3 Cút 90 HDPE Đệ Nhất D32 Cái         11,880 4 Cút …

PK HDPE Đệ Nhất – Co90 (90 Elbow) Read More »

Tê hpde Đệ Nhất

Tê HDPE Đệ Nhất   Te                            Tee STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1  Tê HDPE Đệ Nhất D20 Cái          5,390 2 Tê HDPE Đệ Nhất D25 Cái          8,690 3 Tê HDPE Đệ Nhất D32 Cái         14,850 4 Tê HDPE Đệ Nhất D40 Cái         22,220 5 Tê HDPE Đệ Nhất D50 Cái         37,180 6 …

Tê hpde Đệ Nhất Read More »