Trang chủ » Ống nhựa VESBO » Phụ kiện PPR VESBO

Phụ kiện PPR VESBO

Nút bịt ren Vesbo

Nút bịt ren PPR Vesbo Bít Đầu Ống Ren Ngoài                            Screw Cap Male STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Nút bịt ren Vesbo Ø20/ ½” Cái 14,000 2 Nút bịt ren Vesbo Ø25/ ¾” Cái 19,000 >>> Phụ kiện PPR Bình Minh >>> Phụ …

Nút bịt ren Vesbo Read More »

Van Bi rắc co nhựa Vesbo

Van bi rắc co nhựa >>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong Van Bi Rắc Co nhựa STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 20mm Cái          638,600 2 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 25mm Cái          811,500 3 Van Bi rắc co nhựa Vesbo 32mm Cái       1,107,000 4 Van Bi …

Van Bi rắc co nhựa Vesbo Read More »

Van Inoc ngắn Vesbo

Van Inoc ngắn Vesbo          >>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh Van PPR Inoc Ngắn  STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Van Inoc ngắn Vesbo 20mm Cái   310,800 2 Van Inoc ngắn Vesbo 25mm Cái   405,300  

Van Inoc dài PPR Vesbo

Van Inoc dài Vesbo            >>>> Phụ kiện PPR Bình Minh Van Inoc dài STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Van Inoc dài PPR Vesbo 20mm Cái             455,700 2 Van Inoc dài PPR Vesbo 25mm Cái             491,400 3 Van Inoc dài PPR Vesbo 32mm Cái            600,600  

Kẹp ống chữ u Vesbo

Đai treo ống PPR Vesbo >>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh  Kẹp Ống Chữ U                            U-type Pipe Single Clip STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Kẹp ống chữ U Vesbo 20 Cái          4,800 2 Kẹp ống chữ U Vesbo …

Kẹp ống chữ u Vesbo Read More »

chech-45

Nối Góc 45° VESBO

Chếch 45° PPR Vesbo   >>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh   Cút 45º PPR                                           45º Elbow STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Nối Góc 45° VESBO 20 Cái          6,400 2 …

Nối Góc 45° VESBO Read More »

Zắc co ren ngoài VESBO

Rắc co ren ngoài PPR Vesbo >>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC) Rắc Co Ren Ngoài       Hexagonal Union Adaptor Male STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Zắc co ren ngoài VESBO 20×1/2″ Cái   118,600 2 Zắc co ren ngoài VESBO 25×3/4″ Cái   205,800 3 Zắc co ren ngoài VESBO …

Zắc co ren ngoài VESBO Read More »

Zắc co ren trong VESBO

Zắc co ren trong PPR Vesbo >>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC) Rắc Co Ren Trong    Hexagonal Union Adaptor Female STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Zắc co ren trong VESBO 20×1/2″ Cái   109,000 2 Zắc co ren trong VESBO 25×3/4″ Cái      165,900 3 Zắc co ren trong VESBO 32×1″ Cái …

Zắc co ren trong VESBO Read More »

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa ppr VESBO

Zắc co nhựa ppr Vesbo   >>>> Phụ Kiện HDPE Rắc Co       Hexagonal Union STT Quy cách ĐVT Giá (VAT) 1 Zắc co nhựa ppr VESBO 20 Cái               72,000 2 Zắc co nhựa ppr VESBO 25 Cái             107,000 3 Zắc co nhựa ppr VESBO 32 …

Zắc co nhựa ppr VESBO Read More »