Trang chủ » Phụ kiện ppr Blue ocean » Nối Góc 45° Blue ocean

Nối Góc 45° Blue ocean

Chếch PPR Blue Ocean

Chếch PPR Blue Ocean

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Chếch Kích cỡ Chếch
(vnđ/c)
Nối Góc 45° Blue ocean Ф20 7,800
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф25 9,700
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф32 16,500
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф40 32,800
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф50 60,900
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф63 125,500
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф75 186,500
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф90 291,000
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф110 430,000
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф125 895,000
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф140 1,182,000
 Nối Góc 45° Blue ocean Ф160 1,446,000

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh