Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Nối góc 45° phun Sino

Nối góc 45° phun Sino

Chếch PVC Sino

chech-pvc

>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Sino Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Sino Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Sino Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Sino Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Sino Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Sino Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Sino Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Sino Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Sino Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Sino Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Sino Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Sino Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Sino Ø 180 Cái 265.000

>>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất