Trang chủ » Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Nối góc 45° phun Tiền Phong

Nối góc 45° phun Tiền Phong

Chếch PVC Tiền Phong

chech-pvc

>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Nối góc 45° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 45° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.600
Nối góc 45° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 2.300
Nối góc 45° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 3.600
Nối góc 45° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 5.800
Nối góc 45° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 9.500
Nối góc 45° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 16.400
Nối góc 45° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 22.500
Nối góc 45° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 32.800
Nối góc 45° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 65.000
Nối góc 45° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 72.000
Nối góc 45° Phun PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 110.000
Nối góc 45° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái 265.000

 

>>>> Ống nhựa uPVC Đệ Nhất