Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe » Nối góc 90° PVC Europipe

Nối góc 90° PVC Europipe

Nối góc 90°

noi-goc-90-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá
Nối góc 90° Phun PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 90° Phun PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 1.900
Nối góc 90° Phun PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 3.000
Nối góc 90° Phun PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 4.800
Nối góc 90° Phun PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 7.600
Nối góc 90° Phun PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 11.200
Nối góc 90° Phun PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 19.800
Nối góc 90° Phun PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 27.500
Nối góc 90° Phun PVC 110 Europipe Ø 110 Cái 41.700
Nối góc 90° Phun PVC 125 Europipe Ø 125 Cái 77.100
Nối góc 90° Phun PVC 140 Europipe Ø 140 Cái 106.000
Nối góc 90° Phun PVC 160 Europipe Ø 160 Cái 128.000
Nối góc 90° Phun PVC 200 Europipe Ø 180 Cái 352.000