Trang chủ » Ống nhựa SINO » phụ kiện pvc Sino » Nối góc 90° PVC Sino

Nối góc 90° PVC Sino

Nối góc 90°

noi-goc-90-tien-phong

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá
Nối góc 90° Phun PVC 21 Sino Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 90° Phun PVC 27 Sino Ø 27 Cái 1.900
Nối góc 90° Phun PVC 34 Sino Ø 34 Cái 3.000
Nối góc 90° Phun PVC 42 Sino Ø 42 Cái 4.800
Nối góc 90° Phun PVC 48 Sino Ø 48 Cái 7.600
Nối góc 90° Phun PVC 60 Sino Ø 60 Cái 11.200
Nối góc 90° Phun PVC 75 Sino Ø 75 Cái 19.800
Nối góc 90° Phun PVC 90 Sino Ø 90 Cái 27.500
Nối góc 90° Phun PVC 110 Sino Ø 110 Cái 41.700
Nối góc 90° Phun PVC 125 Sino Ø 125 Cái 77.100
Nối góc 90° Phun PVC 140 Sino Ø 140 Cái 106.000
Nối góc 90° Phun PVC 160 Sino Ø 160 Cái 128.000
Nối góc 90° Phun PVC 200 Sino Ø 180 Cái 352.000