Trang chủ » Ống nhựa Europipe

Ống nhựa Europipe

Nối góc 90° PVC Europipe

Nối góc 90° Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá Nối góc 90° Phun PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.300 Nối góc 90° Phun PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 1.900 Nối góc 90° Phun PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 3.000 Nối góc 90° Phun PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 4.800 Nối góc 90° …

Nối góc 90° PVC Europipe Read More »

Nối góc ren ngoài Europipe

>>>Phụ Kiện PPR Tiền Phong >>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Nối góc ren ngoài PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.800 Nối góc ren ngoài PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 3.000 >>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Ba chạc 90° phun Europipe

>>>Phụ Kiện PPR Europipe >>>> Ống Nhựa uPVC Europipe Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Ba chạc 90° Phun PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.900 Ba chạc 90° Phun PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 3.200 Ba chạc 90° Phun PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 4.400 Ba chạc 90° Phun PVC 42 Europipe …

Ba chạc 90° phun Europipe Read More »

Ba chạc 45° phun Europipe

>>>> Ống Nhựa uPVC Europipe Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Ba chạc 45° PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 5.200 Ba chạc 45° PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 7.000 Ba chạc 45° PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 13.600 Ba chạc 45° PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 18.300 Ba chạc 45° PVC …

Ba chạc 45° phun Europipe Read More »

Ba chạc ren trong đồng

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong >>>> Ống PPR chịu tia cực tím Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Ba Chạc ren trong đồng PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 12.900 Ba Chạc ren trong đồng PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 18.100 >>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

Ba chạc 90° CB phun PPR Europipe

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Europipe —– Cái 10.500 Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Europipe —– Cái 18.500 Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Europipe —– Cái 40.700 Ba chạc 90° CB PPR …

Ba chạc 90° CB phun PPR Europipe Read More »

Đầu nối CB phun Europipe

Xem thêm:Ống Nhựa PPR Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Đầu nối CB 27-21 Europipe —– Cái 1.200 Đầu nối CB 34-21 Europipe —– Cái 1.600 Đầu nối CB 34-27 Europipe —– Cái 2.100 Đầu nối CB 42-21 Europipe —– Cái 2.300 Đầu nối CB 42-27 Europipe —– Cái 2.500 Đầu nối CB …

Đầu nối CB phun Europipe Read More »

Bạc CB ép phun Europipe

Xem thêm: Ống Nhựa Tiền Phong Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT) Bạc CB PVC 27-21 Europipe —– Cái 2.600 Bạc CB PVC 34-21 Europipe —– Cái 2.000 Bạc CB PVC 34-27 Europipe —– Cái 2.200 Bạc CB PVC 42-21 Europipe —– Cái 3.300 Bạc CB PVC …

Bạc CB ép phun Europipe Read More »