Trang chủ » Ống nhựa Europipe » ống nhựa hdpe 100

ống nhựa hdpe 100

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Europipe

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Europipe Ống Nhựa HDPE 100 PN20 EuroPipe do Công ty TNHH nhựa Âu Châu Xanh  sản xuất  trên  dây chuyền công  nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức với dịch vụ hoàn hảo nhằm cung cấp đa dạng  các  loại ống  nhựa  và  phụ  kiện  chất  lượng cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. EuroPipe  mang đến cho  khách  hàng  của  mình những …

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Europipe Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Europipe

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Europipe Ống Nhựa HDPE 100 chịu áp lực PN16 EuroPipe do Công ty TNHH nhựa Âu Châu Xanh  sản xuất  trên  dây chuyền công nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức với dịch vụ hoàn hảo nhằm cung cấp đa dạng các loại ống nhựa và phụ kiện …

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Europipe Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 Europipe

ống nhựa hpde

Ống HDPE PE100 Europipe PN12,5 Ống Nhựa HDPE 100 chịu áp lực PN12,5 EuroPipe do Công ty TNHH nhựa Âu Châu Xanh  sản xuất  trên  dây chuyền công  nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức với dịch vụ hoàn hảo nhằm cung cấp đa dạng  các  loại ống  nhựa  và  phụ  kiện  chất  lượng cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. EuroPipe  mang …

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 Europipe Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe

ống nhựa hpde

Ống Nhựa HDPE 100 PN10 Europipe Ống Nhựa HDPE 100 EuroPipe chịu áp lực 10 Bar do Công ty TNHH nhựa Âu Châu Xanh  sản xuất  trên  dây chuyền công  nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức với dịch vụ hoàn hảo nhằm cung cấp đa dạng các loại ống nhựa và phụ kiện …

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Europipe Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Europipe

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Europipe Ống Nhựa HDPE 100 chịu áp lực 8 Bar EuroPipe do Công ty TNHH nhựa Âu Châu Xanh  sản xuất  trên  dây chuyền công  nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức với dịch vụ hoàn hảo nhằm cung cấp đa dạng các loại ống nhựa và phụ …

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Europipe Read More »

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Europipe

ống nhựa hpde

Ống HDPE 100 PN6 Europipe Ống Nhựa HDPE 100 chịu áp lực 6 Bar EuroPipe do Công ty TNHH nhựa Âu Châu Xanh  sản xuất  trên  dây chuyền công  nghệ hiện đại nhất của Cộng hòa liên bang Đức với dịch vụ hoàn hảo nhằm cung cấp đa dạng các loại ống nhựa và phụ kiện …

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Europipe Read More »