Trang chủ » Nhựa Bình Minh » Ống nhựa HDPE 80 Bình Minh » Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 Bình Minh

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 Bình Minh

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5
Ống nước nhựa HDPE PE 80 PN 12,5 Bình Minh có những đặc tính quý báu và ưu việt hơn hẳn các ống khác …
Ống nhựa HDPE rất bền, chịu được rất tốt với những chất lỏng và dung dịch thường gặp trên đường dẫn và đất thoát nước. Đường ống không bị rò rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại đường ống này. Sản phẩm ống nhựa HDPE Bình Minh do Công ty nhựa Bình Minh sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08. 

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy ĐVT Giá (VAT)
Ống HDPE PE80 DN 20 PN 12,5 PN 12,5 Ø 20 1.9 Mét 8.300
Ống HDPE PE80 DN 25 PN 12,5 PN 12,5 Ø 25 2.3 Mét 12.600
Ống HDPE PE80 DN 32 PN 12,5 PN 12,5 Ø 32 3 Mét 20.800
Ống HDPE PE80 DN 40 PN 12,5 PN 12,5 Ø 40 3.7 Mét 32.100
Ống HDPE PE80 DN 50 PN 12,5 PN 12,5 Ø 50 4.6 Mét 49.700
Ống HDPE PE80 DN 63 PN 12,5 PN 12,5 Ø 63 5.8 Mét 79.000
Ống HDPE PE80 DN 75 PN 12,5 PN 12,5 Ø 75 6.8 Mét 110.500
Ống HDPE PE80 DN 90 PN 12,5 PN 12,5 Ø 90 8.2 Mét 159.000
Ống HDPE PE80 DN 110 PN 12,5 PN 12,5 Ø 110 10 Mét 237.900
Ống HDPE PE80 DN 125 PN 12,5 PN 12,5 Ø 125 11.4 Mét 309.600
Ống HDPE PE80 DN 140 PN 12,5 PN 12,5 Ø 140 12.7 Mét 381.900
Ống HDPE PE80 DN 160 PN 12,5 PN 12,5 Ø 160 14.6 Mét 502.000
Ống HDPE PE80 DN 180 PN 12,5 PN 12,5 Ø 180 16.4 Mét 636.700
Ống HDPE PE80 DN 200 PN 12,5 PN 12,5 Ø 200 18.2 Mét 785.500
Ống HDPE PE80 DN 225 PN 12,5 PN 12,5 Ø 225 20.5 Mét 982.500
Ống HDPE PE80 DN 250 PN 12,5 PN 12,5 Ø 250 22.7 Mét 1.228.600
Ống HDPE PE80 DN 280 PN 12,5 PN 12,5 Ø 280 25.4 Mét 1.539.700
Ống HDPE PE80 DN 315 PN 12,5 PN 12,5 Ø 315 28.6 Mét 1.924.500
Ống HDPE PE80 DN 355 PN 12,5 PN 12,5 Ø 355 32.2 Mét 2.442.000
Ống HDPE PE80 DN 400 PN 12,5 PN 12,5 Ø 400 36.3 Mét 3.099.200
Ống HDPE PE80 DN 450 PN 12,5 PN 12,5 Ø 450 40.9 Mét 3.917.000
Ống HDPE PE80 DN 500 PN 12,5 PN 12,5 Ø 500 45.4 Mét 4.872.800